Æble "Summerred"
(Malus x domestica)

Retur til oversigt frb34  

En ret ny æblesort

Den lysende røde, tidlige æblesort "Summerred" bliver nu plantet flere og flere steder.
Og i erhvervsfrugtavlen har den været brugt i flere år.

Summerred kom først på markedet for få år siden, her hos os, men den er allerede blevet velkendt. Æblerne har kraftig rød skal og hvidt, aromatisk frugtkød.


Høst

Allerede i begyndelsen af september kan man høste de røde "Summerred " æbler. Æblet når en middel til stor størrelse, det er nærmest rundt, og har sprødt, saftrigt frugtkød med et fint harmonisk syreindhold. Æblerne på skyggesiden er dog en skuffelse. De har en grønlig skalfarve, og det noget større syreindhold er lige lovligt forfriskende. De er dog meget velsmagende til kompot og æblegrød, som de giver et ekstra pift.


Lys: Solrigt
lomstring: Maj
Højde:3 - 5 m.
Jord: Dybmuldet havejord.


PLANTEDOKTOREN

Hos "Summerred " skal man være opmærksom på angreb af bakteriel kræft og skurv. I områder med megen æbleskurv, kan det ikke umiddelbart anbefales at plante "Summerred ". Kræftsår kan behandles tidligt med godt resultat. Det tager dog noget af træets livskraft.

Har berømte forfædre

"Summerred" er en ægte nordamerikaner, hvis forældre og bedsteforældre stammer fra USA og Canada.

Det nedstammer fra "Summerland", en sort, som næppe er plantet i Europa. "Summerland" er dog en efterkommer af så berømte sorter som "Mclntosh" og "Golden Delicious".

Fra midten af tresserne blev "Summerred" plantet en del i Holland og Tyskland, og kom senere her til, uden dog at få så stor udbredelse som "Golden Delicious" og "Mclntosh".

frb342

Blomsterne kommer tidligt.

Kan angribes af skurv

Den lidt tvivlsomme modtagelse af "Summerred" kan have sin årsag i, at æblet høstes næsten samtidigt som f.eks. "James Grive" og "Gravensteiner" .Desuden angribes "Summerred" let af skurv og frugttrækræft, hvilket gør dyrkning af denne sort besværlig, især i egne med høj luftfugtighed.

Podeunderlag

"Summered" bliver ikke noget stort træ, men det bliver ret bredt. Træet har nedhængende, næsten risagtige grene, der kan knække under den ofte overvældende høst, hvis æblerne ikke tyndes ud.

Ved købet af træet skal det være en forudsætning, at det er forædlet på en grundstamme som passer til stedets klima. I nordeuropa er f.eks. grundstamme M9 velegnet. M9 har indflydelse på den tidlige frugthøst og kvaliteten af frugtemme. Træet forbliver lille og det er nemt at høste fra. Man skal dog huske på, at M9 stiller særlige krav til jordens luftindhold og pasning.

Til større træer kan underlaget M26 og M7 komme på tale. De er meget modstandskraftige overfor frossen jodbund.

 
TIPS

Biologisk bekæmpelse

Nogle underlag angribes lettere af bladlus end andre, f. eks. M9. Bladlusene suger i barken og kan i slemme tilfælde forårsage bladluskræft. Man kan dog komme lusene til livs ved ugentlige sprøjtninger med sæbevand tilsat sprit.

Korte Råd
Voksted -
Voksested

Solrig og varm. Den trives ikke særlig godtmod nord, da sen frost kan forekomme. Plantes som træ eller frugthæk.

jord -
Jord

Dybmuldet, næringsrig havejord. Jorden skal være regelmæssigt fugtig eller vandes, god udluftning i jorden.

pasning -
Pasning

Regelmæssig hård beskæring er en forudsætning for godt udbytte. Der skal gødes regelmæssigt og vandes i tørre perioder.

 

frb343

"Discovery" regnes for en god befrugter til "Summerred"Pasning

Ved beskæringen skal man altid være opmærksom på at fremme træets mådeholdne evne til at skyde. Det sker bedst ved årligt at korte skuddene af. Kun en ret kraftig tilbageskæring formår at stimulere væksten og forgreningen. Uplejede træer bliver hurtigt mindre bærende.

Sorten har et højt næringsbehov. Derfor er det vigtigt at gøde regelmæssigt. Allerede i det tidlige forår løsnes jorden under træet og det gødes. Ved blomstrings- og frugtsætningstid gødes igen. Træet skal også vandes tilstrækkeligt.

Udtynd efter behov

"Summerred" har desuden en stærk tendens til alternans, d.v.s at efter et godt, rigt æble år bliver træet mindre blomstrende året efter. Det er absolut uønskværdige forhold, som indskrænker høsten betragteligt, men som kan afhjælpes noget ved regelmæssig beskæring. Man kan også udtynde frugter i et godt æble år. Dette arbejde skal udføres i slutningen af juni. Bræk alle overflødige æbler af.

 

frb344

Vær opmærksom på podeunderlaget, når træet købes. Det skal passe til klimaet.

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter

Forår

Febr-marts: Beskær træet. Rens området rundt om stammen, gød, vand og dæk jorden.
Maj: Vand regelmæssigt under blomstringen og giv igen gødning. Blomsterne tåler kun ringe frost.

Sommer

Juni: Frugtbærende træer vandes og gødes med flydende gødning. Afvent junifrugtfald og udtynd derefter. Hold øje med æbleviklere og anbring evt. fælder.
August: Nu kan der foretages sommerbeskæring.

Efterår

Beg. af sept: Modning og høst. Se efter frostmålere.
Oktober: Giv organisk gødning, gerne velmodnet kompost, som fordeles under træet i rodområdet.
November: Bedste tidspunkt at plante nye træer.

Vinter

Dec-jan: Fjern indtørrede frugter fra trækronen. Mal stammen hvid, som beskyttelse mod frostsprængninger i sol og barfrost.


kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 22.2.2004
Kommentarer?