Reine Claude
(Prunus domestica)

Retur til oversigt frb26  

En dronnings yndlingsfrugt

Reine Claude kendetegnes ved store, næsten runde frugter med lyst gulgrøn til rødlig-violet skal. Frugtkødet er saftigt med en sød smag. Reine Claude er de ældste af alle haveblommer.

Navnet på denne blommesort stammer fra den franske dronning Claude (1499-1524), der satte stor pris på netop denne blommesort. Hun var datter af Ludvig XII og døde allerede som 25 årig. Ti år tidligere havde hun giftet sig med Frans I,

Navnet Reine Claude er et fællesnavn for en del sorter, der adskiller sig fra andre blommesorter. De har ret store blommer, der er runde meden grønlig gul til rødlig, tynd skal og fast, aromatisk og saftigt frugtkød. På grund af deres fine smag og de mange fine egenskaber, kaldes de også for ædelblommer.

Reine Claude bliver et relativt lille træ, der bliver lige så bred som æble- og pæretræer, men ikke så højt. Det stiller ret beskedne krav til vokseplads og pasning, hvilket sikkert er grunden til, at blommetræer er så udbredte i almindelige haver.

 

Gode sorter
"R C Althans"
Blårød frugt, der let slipper stenen. Blomstrer middeltidligt og modner aug-sept. Ikke fordringsfuld
"Grøn Reine Claude"
Lysegrøn frugt, dejlig aroma, stenen løsner sig let. Blomstrer middeltidligt, modner aug-sept. Trives i sol og læ.
"d'Oullins"
Gul frugt, krydret smag, blomstrer middeltidligt, selvbefrugtende. Modner sidst i august. Meget modstandskraftig, også på barske voksesteder.

Vælg vokseplads

Træet finder de bedste vækstbetingelser på næringsrig og tilstrækkelig fugtig, sandet lerjord. De flade og udbredte rødder kan også trives på mindre dybgrundet jord, så man kan også plante Reine Claude, hvor grundvandet stiger op til mindre end 50 cm under jordoverfladen.

Reine Claude stiller samme krav til jordens fugtighed som andre blommesorter.

Ved længere varende tørke, kan der indtræffe for tidligt frugtfald. Derfor skal man hele foråret og sommeren igennem sørge for tilstrækkelig vandforsyning. Især på tørre steder er det nødvendigt at vande regelmæssigt.

 

 

Lys: Solrigt
Blomstring: Maj
Højde: 400-700 cm.
Jord: Humusrig, leret, sandet.
 

Jordforberedelse før plantning

Det er bedst at plante blommer i november, og af den grund er det nødvendigt at forberede plantestedet omhyggeligt.

Først graver man et hul, der skal være så stort, at træets rodnet let kan være der. Jorden i hullet løsnes og dækkes med velmodnet kompost. Det er vigtigt, at træets rødder beskæres noget, og at det unge træ får en støttepæl, der kan holde det på plads i de første år.

I det efterfølgende forår udvælger man midterskuddet og fire kraftige sideskud, der kan danne grundlag for den fremtidige krone. Man korter dem ind til omkring en tredjedel til et øje, der vender udad. Midterskuddets endeknop skal pege mod vest. Endeknopperne på sideskuddene skal alle sidde i nogenlunde samme højde. Midterskuddet skal være mellem 15 og 20 centimeter højere end sideskuddene.

Plantedoktoren

Især i fugtige år optræder der Monilia-råd på frugterne. Frugterne rådner på grenene og overtrækkes med et hvidt skimmellag. Alle syge frugter skal fjernes, og om efterået må der ikke hænge nogen indtørrede frugter på grenene. Blommetræet kan også få bladlus, der spules væk med vand.

 

frb262

Blommerne er udmærket til at sylte og lave grød af.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Relativt beskedent træ. Står bedst på en beskyttet solrig plads. Mange sorter egner sig også til et barsk og ret nordligt klima.

jord -

Jord

Foretrækker næringsrig, dybmuldet lerholdig jord. Tåler tung jord ganske godt. Trives ikke i våd eller tør og varm jord.

pasning -

Pasning

De første år efter plantningen skal træet vedligeholdelses-beskæres, senere foretages en foryngelsesbeskæring. Forår og sommer gødes under træet og ukrudt fjernes.

frb263

d'Oullins er selvbestøvende og velegnet til barske egne.

Gødning

Træet gødes hvert år, forår og forsommer. Næringsbehovet er pr. år omkring 10 g kvælstof, 3-5 g fosfat og 8-10 g kali. Det er bedst at anvende organisk gødning, kompost og komposteret flis. De ikke alene tilfører de anbefalede næringsstoffer, men de forbedrer også humusindholdet i jorden og dermed forbedrer jordens kvalitet væsentligt.

tips

Omgivelser

Træet har brug for et frit rundt område omkring stammen der er mindst 1,5 meter i diameter. Området skal regelmæssigt have græsaafklip, kompostjord eller organisk gødning. Hvis træet vokser direkte i græsplænen kan rødderne ikke optage tilstrækkelig med vand og næring.

Høst

Normalt modner Reine Claudel i slutningen af august og da kan man begynde høsten. Man bør dog tænke på, at Reine Claude har en tendens til hvertandetårshøst. Inden for frugtavl er man på grund af transport og distribution nødt til at høste blommerne tidligt. Mens haveejeren kan vente til blommerne er spisemodne.

frb264

Reine Claude-træet forbliver lille og passer derfor til små haver.

Befrugtning

Befrugtningsegenskaberne svinger fra sort til sort. Man kender til alle overgange mellem fremmed- og selvbestøvende. For at være helt sikker, bør man have mindst et blomme- eller svesketræ mere i haven.

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Marts-april: Gød træet og hold området omkring stammen frit.
Maj: Blomstringstiden begynder. Mange sorter, som d'Oullins er selvbestøvende, andre har behov for en bestøver. I tørt vejr skal man vande.

Sommer

Juni: Nu ansættes frugtemme. Vand træet rigeligt og giv flydende gødning.
Juli: Alle rod- og stammeudløbere fjernes. Giv jorden under træet kompost.
Midten af august: Tidlige sorter begynder at modne og kan straks høstes.

Efterår

Slutning af august og september: Det er hovedmodningstiden. Frugterne spises friske, eller konserveres hurtigt. De kan holde få dage i køleskab.
Okt-nov: Plantetid. Alle ungtræer skal have en støttepæl.

Vinter

December: stammen beskyttes mod frostskader ved hvidtning. Frostskader på grene og rødder klarer træet normalt.
Februar: Nu kan man beskære træet.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 22.2.2004
kommentarer ?