Kiwi
(Actinidia chinensis)

Retur til oversigt frb24  

Vitaminer hele vinteren

En enkelt kiwifrugt indeholder lige så meget C-vitamin som tolv citroner, den liflige aroma kan konkurrere med en hvilken som helst anden frugt. Kiwi kan kun vokse udendørs i et meget mildt klima.

Kiwi, der for ikke mange år siden var en relativ ukendt eksotisk plante, er blevet en favoritfrugt hos adskillige ikke mindst hos børnene. Denne velsmagende frugt fra det Fjerne Østen kan dyrkes hos os, dog kun i koldhus eller på et meget lunt sted i haven. De store velduftende blomster er en nydelse for både lugte- og synssans.

Kiwiens store varmebehov skyldes dens subtropiske herkomst. Den er altså meget varmekrævende. Særlig frostfølsomme er de unge skud, fra hvilke blomsterne springer ud i maj og juni. En enkelt nats frost er nok til, at selv større knopper ikke kan danne hverken blomster eller frugter.

 

sorter

Den mest almindelige kiwisort er "Hayward". Buskene vokser stærkt og behøver et mellemrum på mindst 3 m. Andre sorter er "Abbot", "Bruno" og "Monty". Disse kræver mindre plads.

Han- og hunblomster

Selvom planterne ikke adskiller sig særligt på det ydre, så er kiwien tvebo. Det betyder, at planten enten kun har planten hanblomster eller hunblomster. For at hunblomsterne kan befrugtes kræves altså en mandlig partner. Derfor skal han- og hunplanter plantes samme sted. Til hver hanplante kan plantes op til otte hunplanter. På enkelte eksemplarer kan der podes en gren fra en hanplante på en hunplante.

 

frb243

Hanblomster mangler støvvej.

 

Lys: Solrigt
Blomstring: juni
Højde: 3-4 m.
Jord: Humusrig havejord
 

Næringskrævende

Kiwien trives på en porøs og humusrig jord. Er jorden rig på kalk, bliver bladene gulfarvede (klorose) og falder af. Brug derfor kalkholdig gødning med forsigtighed.

Det store nærings og vandbehov kan tilfredsstilles ved regelmæssig vanding og gødning. En årlig grundgødning med 50-60 gram NPK-gødning per m2 gives om foråret, yderligere anbefales et ekstra tilskud på 30 gram per m2.

Kompost og barkmuld er udmærket, både som jordforbedringsmiddel og som næringsdepot.

 

Plantedoktoren

På vore breddegrader er frosten den værste fjende. Andre problemer kan skyldes jorden. Højt kalkindhold kan forårsage gulfarvning af bladene (klorose). På tunge, vandlidende jorde kan rødderne angribes af råd, hvilket medfører at planten dør. Kiwien angribes dog sjældent af skadedyr eller sygdomme.

Hjælp til at slynge sig

Kiwien er en slyng- og klatreplante. I dens hjemegn slynger den sig op ad træer, til højder på 10 m. De kan ikke klare sig uden støtte, da de tynde bløde grene let knækker i vinden.

frb242

Hunblomster: De mange støvdragere danner ikke livskraftigt blomsterstøv.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Koldhus eller et varmt sted i haven. Kræver megen varme og sol på et beskyttet sted. Meget frostfølsom.

jord -

Jord

Porøs, humusrig jord med højt næringsindhold. Meget følsom overfor kalkholdig jord, stående vand og pakket jord.

pasning -

Pasning

Klatrehjælp er påkrævet. Yngre eksemplarer vinterdækkes. Beskæres sommer og vinter. Gød en gang om foråret med NPK-gødning.

frb245

Når kiwifrugterne høstes i slutningen af oktober eller starten af november kan man nyde den vidunderlige aroma.

Trådespalier

Den mest enkle støtte er et trådespalier. Espalieret med tre tråde skal ikke være højere end 1,80 m, hvis man vil undgå problemer i forbindelse med høsten. En pergola er ideel. Her beskyttes frugterne mod det intensive sollys, af det tætte løv. Selvom kiwien kræver megen varme kan direkte og stærk sol forbrænde frugterne.

tips

Hanplanter vokser kraftigere end hunplanter. Hos planter, der har fået podet en han plantepå sig skal man sørge for at beskære disse kraftigere end normalt, ellers tager de helt overhånd over de frugtdannende grene. Hunblomsterne har både støvdragere og støvvej, men dragerne danner ikke levedygtigt blomsterstøv, Hanblomsteme har støvdragere, men mangler støvvej.

Plantning

Kiwi plantes efterår eller forår. De ømfindtlige buske skal, specielt i de første år, beskyttes ved dækning med granris eller med halmmåtter.

Beskær to gange om året

Sommerbeskæringen foretages når frugterne er på størrelse med en valnød, omkring juli eller august.

Alle frugtbærende grene afkortes med seks til otte blade efter den yderste frugt, og bindes fast til støtten med bast.

Sent på vinteren foretages næste beskæring. Årets frugtbærende ved kappes af, så to til tre øjne efter det yderste frugtanlæg er tilbage. Fra disse dannes der om foråret nye blomstrende grene, som igen afkortes midt på sommeren.

Ved en foryngelsesbeskæring fjernes enkelte flerårige grene indtil hovedstammen. Sådan forebygger man at frugttræet bliver for gammelt. Busken bibeholder sin ungdom og får en smuk voksemåde.

frb244

Kiwi er en herlig slyngplante

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Marts-april: Selv let frost skader knoppernes udvikling på de yngste grene.
Maj-juni: De store, yderst dekorative blomster springer ud.

Sommer

Juli-aug: Alle frugtbærende grene skal beskæres. Ellers går en alt for stor del af næringen til bladene og ikke til frugternes udvikling.

Efterår

Okt-nov: Når frugtkødet føles blødt er kiwifrugterne modne. Skær frugterne af, sammen med den korte stilk og opbevar dem køligt.

Vinter

Begyndelsen af december: Unge eksemplarer beskyttes med granris eller halmmåtter.
Dec-febr: Frugterne lagres køligt, aldrig sammen med æbler eller pærer, da de så vil modne meget hurtigt.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 22.2.2004
kommentarer ?