Tyttebær
(Vaccinium vitis-idaea)

Retur til oversigt frb23  

Skovens røde guld

Nyplukkede tyttebær er ingen større nydelse. Derimod er tyttebærsyltetøj et dejligt supplement til kødretter, vildt og ost. Desuden har planten smukke grønne blade hele året.

Det er vel ikke så usædvanligt at familien begiver sig ud i skoven om efteråret for at plukke tyttebær og brombær. Men oftest vælger man en lettere løsning og køber færdiglavet tyttebærsyltetøj i butikken. Derfor kan det være en god ide at dyrke tyttebær hjemme i haven.

indkøbstips

Som en smuk, bunddækkende prydbusk til lynghaven kan sorten "Pilgrim" anbefales. Den giver lidt bær og kommer derfor ikke i betragtning til frugthaven. "Pilgrim" er vinterhårdfør.

Nyankommen i haven

Det er ikke langt tid siden, man begyndte at tænke på havetyttebær. Så sent som i halvfjerdserne startedes i Sverige, Finland og Tyskland de første forsøg i større omfang. Tyttebærplanten egner sig til mange af vores sommerhusgrunde.

 

Lys: Sol-halvskygge
Blomstring: Maj-juni
Højde: 30 - 40 cm.
Jord: Sandholdig, humusrig
 

Sur jord

Vildtvoksende tyttebær ses mest på hedeegnene i Jylland, forekommer også i det øvrige Europa. De vokser i hedemoser, skov og krat. De kan til og med også vokse i Alperne i en højde af 3000 meter. Overalt hvor jorden er næringsfattig og sur trives tyttebær. Ved dyrkning i haven bør de derfor plantes i en jord med en pH-værdi på mellem 5 og 6.

 

Plantedoktoren

Planten er robust og kraftig. Da den ikke er blevet dyrket i særlig lang tid, kender man ikke til nogen sygdomme eller skadedyr. Af og til beskadiges rødderne af muldvarper. Større problemer kan opstå ved ugunstige jordforhold. Hvis bladene gulfarves, hvilket kaldes klorose, er det oftest et tegn på, at jorden indeholder for meget kalk. Man bør forbedre jorden med barkmuld.

Plantning

Almindelig havejord skal forbedres omhygeligt inden tyttebærplanterne sættes i jorden. Det er bedst at lave et særligt planteområde, hvor jorden gennemgraves i 30 cm's dybde. Halvdelen af den opgravede jord blandes med sand og barkmuld, savspåner eller træaffald fra nåletræer (helst fra fyr). Naturligvis kan man også anvende tørv, hvilket man dog som regel bør undgå af hensyn til miljøet.

frb233

Den nye sort "Erntekrone" giver store, røde bær.

Ikke stående vand

Hvis jorden under plantningen viser sig at indeholde meget ler og ikke være porøs, bør man lægge et drænlag bestående af sand eller grus nederst. Dette er vigtigt da tyttebær er meget følsom overfor vandlidende jorde. Hvis rødderne står i vand opstår der hurtigt skader på planterne. Derimod tåler de godt tørke og kræver kun vand under længerevarende tørke. Anvend helst regnvand. Vand fra hanen bør afkalkes før vanding.

Let at formere

Tyttebær danner underjordiske udløbere, fra hvilke nye planter dannes. Sådanne udløbere med rødder kan skæres af og genplantes. Vil man have et større antal ungplanter, vælger man stiklingeformering. Stiklingerne skæres i slutningen af juni til slutningen af august og skal slå rødder i en blanding af tørv og sand. Følgende forår stikkes de om i enkelte potter og efter yderligere et år udplantes de på friland.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Tyttebær er en bærbusk med en høj prydværdi. De passer ikke kun ind i frugthaven, men også foran træer og buske, i stenbede eller under åbne buske.

jord -

Jord

Trives kun på næringsfattig sandjord med højt humusindhold. pH-værdien skal være mellem 5 og 6. Kalkholdig jord bør forbedres omhyggeligt.

pasning -

Pasning

Plantes om efteråret eller om foråret. Ringe krav til næring, oftest er det tilstrækkeligt med kompost. Evt. dækkes hele jorden. Behøver sjældent beskæring.

frb232

Havedyrkede tyttebær kræver sur, næringsfattig jord.

Nye sorter

En af de første sorter "Korall" , kom fra Holland og var en krydsning mellem lignende planter med kraftig vækst og store bær. I dag er der fremkommet rene, særligt rigtbærende sorter på markedet. "Erntedank" kan give bær to gange om året og "Erntekrone" har særligt store bær. "Erntesegen" har store, lyserøde bær på kraftige planter.

tips

Gød med måde

Altfor meget gødning skader de saltfølsomme tyttebær. Første år efter plantningen afstår man heltfra at gøde, da jorden indeholder tilstrækkelig med næring. Senere er det tilstrækkeligt med et komposttilskud efterår og forår. Kun hvis planterne viser tegn på dårlig vækst, til trods for et godt voksested, kan man tilføre horn- eller benmel. En jorddækning med savspåner eller bark indvirker gunstigt.

Dobbelt udbytte

Tyttebær blomstrer i maj-juni med klokkeformede blomster i tætte klaser. Udbyttet får man i august-september. Bærrene indeholder megen citronsyre og smager surt i rå tilstand. Anvendt som syltetøj, marmelade, gele, saft eller likør er de røde bær så meget mere delikate. Og hvem vil undvære tyttebærsyltetøjet til mors vildtretter?

frb234

Blomstringen starter i maj-juni.

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Bedste plantetid er inden maj. Planteafstand 25-30 cm. Blomstring i maj-juni.

Sommer

Selvbestøvning forekommer, men bestøvning udefra giver et bedre resultat. Plant mindst to forskellige ved siden af hinanden.

Efterår

Aug-sept: Høsttid. Et gennemsnitlig udbytte er 500-1000 gram per kvardratmeter.

Vinter

Tyttebær er vinterhårdfør. I snefattige vintre risikerer man, at de stedsegrønne planter tørrer ud. Dæk med halm eller granris.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 22.2.2004
kommentarer ?