Æble "Gråsten"
(Malus x domestica)

Retur til oversigt frb19  

Æblet med den enestående smag

Nogle anser "Gråsten" for at være det bedste æble i alle kategorier. I hvert fald er det, takket være den umiskendelige aroma, et af de bedste spiseæbler.

Skal man forsøge at beskrive æblesorten "Gråsten" er det nødvendigt at bruge superlativer. Flere af dette æbles egenskaber kan sandsynligvis ikke yderligere forbedres, som den udsøgte smag, den kraftige vækst og bladenes karakteristiske størrelse.

"Storslåethed" er en af de etiketter, som sættes på "Gråsten". Ingen anden æblesort danner så store blade, og allerede kort tid efter løvspring kan man genkende sorten på disse. Bladene er brede og æggeformet med en fin savtakket kant og ender i en tydelig spids.

 

VÆrd at vide

Blomsterstøvet fra "Gråsten" er ikke frugtbart. Træet er derfor ikke egnet som bestøversort for andre æblesorter. Egnede bestøversorter for "Gråsten" er " Astrakan Gyllenkrok", "Cox Orange", "Fillipa" og "Sævstaholm".

Fuldendt aroma

Æblernes vækst virker ligeså ejendommelig som hele træet, for kun et fåtal af frugterne opnår fuldendt størrelse og form. De fleste bliver uregelmæssige og ser helt kantede ud. Den grågrønne skræl tegnes - alt efter solens styrke og varighed - af mere eller mindre kraftige, karminrøde striber. Først ved fuld modenhed får skrællen den varme, halmgule farve, der afslører noget om dette æbles fortrinlige smag.

Mange vurderer "Gråsten", som det fuldendte æble, hvad smag angår. Og så er der, den fine, krydrede aroma, der er lige så typisk som uforlignelig. Frugtkødet er løst, hvidt og meget saftigt.

 

Lys: Solrigt
Blomstring: maj
Højde: 3 - 10 m.
Jord: Humusrig, lerholdig havejord
 

Megen nedfaldsfrugt

Da frugtstilkene ikke kan holde trit med frugternes vækst, falder adskillige frugter ned på jorden. En stor del af høsten består derfor af nedfaldsfrugt. Denne kan laves til velsmagende frugtvin eller saft, og har man en gang smagt en sortsren gele eller marmelade af "Gråsten", glemmer man det aldrig.

Denne tilbøjelighed - til at give nedfaldsfrugt - skyldes ikke kun frugternes uregelmæssige vækst, men også ugunstige forhold på voksestedet. Specielt på jorde med skiftende fugtighed og alt for tørre jorde, har man kunnet konstatere større mængde nedfaldsfrugt.

 

Plantedoktoren

"Gråsten" angribes ofte af meldug og skurv. Yderligere er træet følsomt overfor behandling med plantebeskyttelsesmidler, her i blandt det meget anvendte stof kobber. Pga. smitterisikoen ved virussygdomme bør man udelukkende anvende virustestede ungtræer og podekviste.

frb193

"Gråsten" er en kraftigtvoksende sort.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Solrigt, men sorten har et relativt stort varmebehov. Ikke på steder med sen nattefrost!

jord -

Jord

Dyb og næringsrig. Jævn vandtilførsel er vigtig. Vekslende fugtighed i jorden er uegnet og giver en større mængde nedfaldsfrugt.

pasning -

Pasning

Første års beskæring og følgende beskæringer er lette at foretage. Støt grene, forebyg angreb af skadedyr og sygdomme.

frb192

Æblerne er gule og rødflammede på solsiden.

Gådefuld oprindelse

Selv ikke i vore dage er det helt lykkes at blotlægge sortens oprindelse. Der er flere teorier i omløb, der formodentlig alle indeholder et stykke af sandheden. Helt sikkert ved man, at "Gråsten" dyrkedes allerede i år 1669 i Nordtyskland. Formodentlig kommer sorten fra Italien og er ad omveje kommet til Slesvig. Navnet kommer fra slottet Gråsten i nord Slesvig, hvor æblet i følge en anden kilde skal være opstået. Endnu i dag er "Gråsten" en betydelig æblesort i Nordeuropa, og en af de vigtigste i Skandinavien.

tips

"Rød Gråsten"

Blandt de mange mutationer kan specielt den røde sort "Rød Gråsten" fremhæves. Den er afholdt på grund af sit udseender der bliver smukkere med tiden. Hvad smagen angår kan den dog ikke konkurrere med stamsorten med lys skræl.

frb194

Blomsterne er frostfølsomme.

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Febr: Træet beskæres en frostfri dag.
Marts: Vand og gød.
Midten af maj: Tidlig og langvarig blomstring. Blomsterne er frostfølsomme.

Sommer

Juni: Vandes og gødes med flydende gødning. Unge træer og træer med alt for kraftig frugtsætning udtyndes.
Juli-aug: Sommerbeskæring og vandret opbinding. Fjern rodskud.

Efterår

Okt-nov: Høsttid. Ved lagring i kølige rum er frugterne holdbare, en til to måneder, men kvaliteten forringes.
Sept: Plantetid.

Vinter

Dec-febr: Veddet er temmelig frostfølsomt. Beskyt stammerne ved hjælp af kalkning.
Jan: Gør redskaberne til beskæring klar.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 22.2.2004
kommentarer ?