Brombær
(Rubus fruticosus)

Retur til oversigt frb01  

Brombær fra egen have

En udsøgt aroma og et højt vitaminindhold er brombærrenes vigtigste karakteristika.
Ved hjælp af nogle gode råd kan man let og smertefrit plukke bærrene af de tornede grene.

Ved nærmere eftertanke er brombærret et utroligt anvendeligt og alsidigt haveprodukt. Busken forekommer vildtvoksende i Europas og Nordamerikas skove. Man har bestemt over 100 forskellige arter. Kun eksperter kan skelne dem fra hinanden. Fra disse arter stammer den almindelige haveform. Havebrombærret kendetegnes ved sine store, aromatiske frugter og af sorter uden besværlige torne på grenene.

VÆRD AT VIDE

Brombærbusken blomstrer fra juli til september. Bærrene sidder på sidste års skud. Der høstes fra august til oktober. Da sorterne er selvfertile og frugterne kan dannes uden befrugtning, får man garanteret en god høst.Dyrkes som hindbær

Selvom brombær indeholder mange vitaminer og frugtsyre er busken et relativt sjældent syn i vore haver. Dette skyldes helt sikkert de spidse torne, der sidder tæt på alle grene og besværliggør høsten.

Hvis grenene bindes op, som man også gør med hindbær, kan brombærbusken let tæmmes. Havebrombær er en meget robust og modstandsdygtig plante. Som hos hindbærbusken, der også tilhører slægten Rubus, består også brombærbuskens frugter af mange små stenfrugter. Det er disse, der danner selve brombærret.

Til forskel fra hindbær kan man ikke skille frugtbunden fra selve bærret. Hele frugtbunden følger med, når bærret høstes.


Lys: Solrigt
Blomstring: Juni - september Højde: Op til 2 m.
Jord: Humusrig, lerholdig sandjord

Plantning

Som en typisk skovplante foretrækker brombærret en ikke altfor tør, humus- og næringsrig jord, som kan være enten sandet eller lerholdig. Jorden skal være dyb og forberedes omhyggeligt. I det dybe plantehul lægges formuldet kompost eller andet organisk materiale, som omsat staldgødning eller horn- og benmel. Plantning sker i det tidlige forår (marts/april). Alle grene fjernes på nær de to kraftigste og disse kortes af til 25 cm over jorden. Ikke før efter 3-4 år lader man antallet af grene forøges med 6-8 stk.


PLANTEDOKTOREN

Både meldug og gråskimmel kan forekomme i fugtigt vejr, eller hvis buskene står for tæt eller i skygge. En radikal beskæring af skuddene er eneste løsning. Alle angrebne grene fjernes. Røde bær, som aldrig modnes kan være angrebet af brombærgalmider, de suger på blade, blomster og frugter. De bekæmpes med nældevand. Der sprøjtes når skuddene er ca. 40 cm lange.frb082

Anvendes til svagtvoksende sorter. Fire til seks grene pr. løbende meter, bindes fast lodret og skæres af i 170 cm's højde. Sidegrenene afkortes til 3-4 øjne.

 

Pasning

Jorden under busken bør være dækket hele året rundt med grøntgødning, der fornys med jævne mellemrum. Busken kan godt lide omsat staldgødning. Som næringstilskud tilsættes klorfrit NPK-gødning, ca. 50-60 gram 2 pr.m.

1/3 af den angivne mængde gives om foråret, 1/3 under blomstringen og den sidste 1/3 om efteråret.

De frugtbærende grene afskæres straks efter høsten. Disse bliver erstattet af de nye årsskud, som kommer i løbet af sommeren. Sideskuddene på de nye grene afkortes, det sker fra midten af juli til midten af august, til et eller to blade. Fra de tilbageblevne bladhjørner udvikles kraftige, frugtbærende grene det følgende år.

Korte Råd
Voksted -
Voksested

Fordringsløs. Kræver en varm plads, enten i fuld sol eller halvskygge. Grenene espalieres.

jord -
Jord

Vokser bedst i en humus- og næringsrig sandjord eller i en sandet lerjord, der bør være dyb.

pasning -
Pasning

Om foråret skæres de gamle grene væk. Om sommeren kortes sideskuddene. Klorfrit grøntgødning foretrækkes.

frb083

Egnet til kraftigtvoksende sorter. Der bruges tre snore. Den nederste placeres 70 cm over jorden. Grenene opbindes næsten vandret langs de udspændte snore.Espalier som støtte

For at brombærbusken skal kunne trives bedst muligt er det nødvendigt med et espalier. På den måde bliver beskæring og høst en leg. Som espalier bruges to træpæle, der sættes ned i jorden. Her imellem udspændes snore til at binde grenene fast ved. Opbindingen varierer og afhænger af grokraften.

Svagtvoksende sorter som "Wilsons Frühe" og "Thornless Evergreen" kræver 2-2,5 m's afstand pr. plante. Udspænd 3 snore i henholdsvis 70, 120 og 170 cm's højde og bind grenene som vist på billedet.

Kraftigtvoksende sorter som "Theodor Reimers" kræver 3 m til sin rådighed. Her opbindes grenene i palmetteform som hos frugttræer.TIPS


Formering

Den nemmeste måde at formere brombær på er ved aflægning. Fra midten af august bøjes de unge skud ned i et lille plantehul og fastholdes med en krog, derefter dækkes med jord. Næste år kan skuddene, der nu har slået rødder, skilles fra moderplanten og stiklingen kan plantes et nyt sted.

 

frb085
Brombærbuskens blomster minder om hvide roser.

 

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter

Forår

Febr-marts: Fjern, hvis det endnu ikke er gjort, alle de grene som bar frugt sidste år. Bind de unge skud op i espalier.
Marts-april: Jorden forbedres med kompost og dækkes med grøntgødning.
Sommer

Juni-aug: Blomstring. Fra midten af juni afkortes de nye skud til eet eller to blade, for at fremme næste års frugtsætning.
Sidst i aug: Høsttid.
Efterår

Sept-okt: Hvis vejret er godt fortsætter busken med at danne nye blomster og frugter. Høsten kan strække sig langt ind i efteråreL Efter høsten bør alle frugtbærende grene skæres væk.
Vinter

Nov-marts: Eventuelle nyplantninger i oktober, men dog bedst i marts. En grundig jordbehandling er lige så vigtig som en korrekt beskæring.

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 22.2.2004
Kommentarer?