Ribs
(Ribes rubrum)

Retur til oversigt Månedsjordbær frb04  

Sommerens friskeste smag

Hvem kender ikke ryste-ribs: friske ribs rystet med sukker? De vitaminrige bær kan naturligvis også bruges til mange andre ting: Saft, gele og marmelade, der kan give vitaminer til vintertiden.

Selv for 500 år siden spiste vore forfædre ribs. Det er nemlig helt fra dengang forædlingen af ribsene stammer. I dag er de så udbredte, at de findes i stort set alle haver.


SORTER
De forskellig ribs-sorter lader sig lettest inddele efter høsttid og smag.
"Rød Spansk" tidlig, syrlig-bitter
"Hvid Hollandsk" tidlig, syrlig-bitter
"Jonkheer van Tets" middeltidlig, syrlig- bitter, rig høst
"Laxtons Perfection" middeltidlig, rigtbærende, syrlig
"Heros" middeltidlig, sød/sur
"Red Lake" middeltidlig, syrlig-aromatisk
"Mulka" sen, syrlig, saftrig


Rige på vitaminer

Ved siden af den friske syrlige smag, der virker sommerlig året rundt, indeholder ribs masser af sunde stoffer, der gør disse bær til nogle af vore mest værdifulde. Deres høje indhold af vitaminer og frugtsyrer som citron-, æble- og pektinsyre, gør at de virker blodrensende, afgifter kroppen og styrker tarmsystemet.

frb 042

Man kan beskytte sine ribs mod fuglene med net.


Lys: Solrigt
Høst: Juli - august Højde: 150 - 200 cm.
Jord: Sandet lerjord med humus og næring

I slægt med stikkelsbær

Ribs (Ribes rubrum) hører til stenbrækfamilien (Saxifragaceae) og er i nær slægt med solbær og stikkelsbær. Urformen af vore hjemlige ribs stammer fra Midt- og Nordeuropas åbne skove, hvor den findes på fugtig bund.


PLANTE-

DOKTOREN

Buklede blade, og muligvis forvredne skud, skyldes bladlus som har spist af de nye skud. Spidse blade med kun 3 lapper skyldes virus, der er uhelbredelig. Stærkt angrebne buske bør ryddes. Mosaiksyge er også uhelbredelig. Den giver gulgrønne partier afgrænset af bladenes nerver. Også her ryddes busken.Solrig plads

Busken bliver op til 2 m høj og holder af en varm og solrig plads. På steder hvor busken kun er dårligt beskyttet mod senfrost, reagerer den ved dårlig bærsætning. Den mister simpelthen, allerede kort efter blomstringen, en stor del af de satte bær, hvilket i værste fald kan føre til helt manglende høst. Når busken taber bær, kan det også skyldes for fugtigt ellenor tørt vejr under blomstringen.

Gødning

Når man hvert forår giver et lag kompost og derefter lægger græsafklip og blade under busken, tilføres jorden hele tiden næringsstof. Sammen med komposten giver man om foråret en god håndfuld NPK-gødning og efter blomstringen en halv håndfuld. Pas på at gødningen er klorfri, da ribs dårligt tåler dette stof.


Formering via stiklinger

Det er ganske nemt at formere ribs med stiklinger. Man skærer om vinteren ca. 25 cm lange, etårige skud af busken og lægger dem i fugtig sand til om foråret. Så planter man dem på skrå i almindelig jord og lader dem slå rødder indtil om efteråret. For at markere hvad der er op og ned, skæres stiklingematerialet øverst lige af (over et øje) og nederst skæres det af med et skråsnit. Skråsnittet kommes i jorden.

frb043

Der er plads til ribs i enhver have.

 

Korte Råd
Voksted -
Voksested

Solrige, vindbeskyttede steder, helst på en sydside. På steder der er udsat for sen frost, taber buskene let de unge bær.

jord -
Jord

Ribs trives bedst på sandet lerjord, som er rig på humus og næringsstoffer. Da rodnettet er fladt og øverligt, trives busken selv på et tyndt jordlag.

pasning -
Pasning

Om vinteren fjernes gamle skud. Ved at give jorden under busken kompost reguleres tilførslen af væde og næringsstoffer. Gød regelmæssigt.

frb045
Ribssorter med langstilkede klaser bør foretrækkes, da frugten er lettere at plukke.TIPS


Opstammet

Man kan ligeså let opstamme ribs som stikkelsbær. Ribstræer, der er 80-90 cm høje, er lette at plukke af. De opstammede ribs er dog ikke så rigtbærende som buskene, og stammen behøver også en stok til at støtte kronen.


Næringsrig jord

Ribs er udpræget buske med et fladt rodnet, hvis rødder sjældent går dybere end 30 cm ned i jorden. Og skønt busken kun stiller ringe krav til jordbunden - humusrig, sandet lerjord er det bedste - skal man sørge for regelmæssig vanding og gødskning på grund af det øverligt liggende rodnet. Det er særligt godt at lægge et lag kompost under busken, og ellers regelmæssigt lægge et lag afklippet plænegræs eller andet kompostmateriale i rodzonen, når man har noget. På denne måde undgår man også at hakke ukrudt under busken, hvilket kan skade de øverste rødder.

Plantning og beskæring

Selve plantningen foregår bedst om efteråret. For at forbedre jorden har man fyldt plantehullet med en blanding af havejord og kompost og givet en håndfuld klorfri NPK-gødning.

Vedligeholdelsesbeskæring

I de kommende to til tre år opbygger man en busk med 8 til lO hovedskud. Hos ældre buske skal man være opmærksom på, at der ved beskæringen foretages en kontinuerlig fornyelse. Hovedskuddene skal fjernes senest efter 5 år til fordel for yngre skud. Derfor lader man hvert år nogle af de mange nye skud stå, så de kan erstatte de ældre skud med tiden.

 

Sorten "Red Lake"


 


ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
 

Forår

I midten af marts: Nu skal der beskæres.
Maj-juni: Nu blomstrer de forskellige sorter, som alle befrugter sig selv.
Begyndelsen af juni: Giv jorden under busken kompost.

 

Sommer

Juli-aug: I denne tid høstes bærrene. Jorden skal til stadighed holdes godt fugtig, så frugterne kan blive saftspændte og store.

 

Efterår

Okt-nov: Efter bladfald kan man tynde busken ud. Det kan også foregå på en mild vinterdag. Denne årstid er den bedste plantetid for nye buske.

 

Vinter

Dec-febr: Under den kolde årstid kan fuglene godt lide at spise af ribsens knopper. Busken kan beskyttes ved at blive bundet sammen og få net over.


kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 21.2.2004
kommentarer ?