Deling af buske / græsser
Retur til oversigt dyf50
Bærmispel.
 

Enkelt og effektivt

Ved formering ved deling af buske opstår nye eksemplarer af den selv samme busk. Når småplanterne er vokset til, kan de deles påny.

Formering ved deling er en både enkel og effektiv metode. Det er vigtigt, at prydbuskene danner underjordiske udløbere, og at et eller flere nye skud dannes på udløberne. Bedste tidspunkt for denne formeringsmetode er om foråret før løvspring.

Græs og græslignende planter
der plantes med potte
Dansk navn
Latinsk navn
Draphavre
Arrhenatherum elatius
Star
Carex
Pampasgræs
Cortaderia selloana
Mosebunke
Deschampsia cespitosa
Svingel
Festuca
Zebragræs
Miscanthus sinensis
Rapgræs
Poa glauca
Blågrøn kogleaks
Scirpus tabernaemontani
Blåaks
Sesleria
Fjergræs
Stipa

Fremgangsmåde

Almindeligvis får man gode resultater ved deling, men forudsætningen er, at man følger nogle enkle råd. For eksempel bør man ikke dele planter med megen saft i, men i stedet vente til om foråret før løvspring eller til om efteråret, hvor planterne forbereder sig til vinterhvilen.
Unge buske tages op af jorden for at blive delt. Rødder eller rodklump deles i flere dele med hænderne eller med en spade. Hos ældre buske skal en del af rodsystemet blotlægges.
Delene behøver ikke at være store, men de bør være forsynet med i det mindste overjordiske bladknopper.
Delene plantes enten på det nye voksested eller i et særligt formeringsbed. Den første vinter er de nye planter stadig svage, og bør derfor altid vinterdækkes, gerne med granris. Men allerede næste år vokser der nye små buske frem fra de små dele.

I tabellen nederst på siden kan man se hvilke buske, der er egnede til deling, og hvilke alternativer der er.

Anvend rengjorte redskaber

Ved deling er det vigtigt, at man benytter sig af rengjorte redskaber, så der ikke overføres smittestoffer fra spaden til såret ved delingsstedet.
Også når man bruger sine hænder, bør man være forsigtig og ikke rive rødderne fra hinanden med vold.
Hvis rodsystemet hos den delte plante ikke er veludviklet, er det bedst at beskære de overjordiske plantedele en hel del før plantningen.
Husk at planter der normalt vokser langsomt, bør deles om foråret, så de har hele sommeren til at slå rødder.

dyf503

Bedste tidspunkt til deling af græsser og græslignende planter (her snefrytle, Luzula nivea) er om foråret

Deling af græsser
gøres oftest om foråret

Flerårige græsser deles også om foråret. Mange arter kan deles frem til forsommeren. Normalt frarådes det at formere dem om efteråret, men der er dog undtagelser.

Når man deler græsserne i forsommeren eller i det tidlige efterår må vejret ikke være for tørt eller solrigt. Bedste resultat fås på fugtige, varme dage med overskyet vejr. Normalt anses den bedste tid for at være tidspunktet, hvor bladene begynder at vokse og jorden er opvarmet. Kolde jorde kan resultere i fiaskoer.

Vand rigeligt

Græsser bør deles i store stykker, så visner de ikke så let. Rødderne bør ikke afkortes. Jo flere rødder græsserne har, jo bedre vokser de. Stykkerne bør heller ikke blive liggende alt for længe, da de fine rodhår ellers udtørrer og ikke er funktionsduelige længere. Derfor skal de delte stykker plantes så hurtigt som muligt, og skal straks have en gennemvanding.

Også de følgende dage skal græsset vandes rigeligt. For visse græssers vedkommende fremmes tilvæksten, hvis de får lov til at stå i let skygge de første dage efter delingen. Dette gælder også arter, der trives på solrige voksesteder.

 

tips

Forbered jorden

En forudsætning for at buske, græsser og bregner skal få en problemfri tilvækst, er at jorden er vel forberedt. Jorden bør løsnes i dybden og afhængig af muldlaget forbedres den enten med staldgødning, barkmuld eller sand. Regelmæssig vanding og eventuelt også opbinding letter planternes opvækst.

 

dyf502

Efter deling plantes star med tilhørende potte.

 

Nedgravede potter

Netop tilvæksten kan være et problem hos græsser, især hvis jorden ikke er tilstrækkelig fugtig. Løsningen på dette er at grave potterne med de delte plantestykker ned i jorden. I skemaet ser vi hvilke græsser der foretrækker denne metode.

dyf504

Spiræa kan også formeres ved frø eller stiklinger.

 

Deling af bregner

Også hos bregnerne er deling den simpleste formeringsmetode. Den kræver ingen større kundskaber om bregnernes livscyklus og forplantning, der ofte er meget indviklet. Det rette tidspunkt for delingen er om foråret så snart tilvæksten begynder.

Bregnen graves forsigtigt op, og jorden rystes af, for at rødderne ikke skal beskadiges. Rødderne må under ingen omstændigheder beskæres! De delte planter skal beskyttes mod sol og holdes fugtige.

Buske der kan formeres ved deling
Navn
Latinsk navn
Alternativ
Tornnød
Acaena
Stiklinger, frø
Småblomstret hestekastanie
Aesculus parviflora
Rodstiklinger, frø
Bærmispel
Amelanchier
Stiklinger fra blødt ved, frø, aflæggere
Surbær
Aronia
Stiklinger, frø
Bregnepors
Comptonia
Rodstiklinger, frø
Ranunkelbusk
Kerria
Stiklinger
Månefrø
Menispernum
Stiklinger, frø
Bambus
Pseudosasa
kun deling
Bambus
Phyllostachys
kun deling
Musetorn
Ruscus
Frø
Bambus
Sasa
kun deling
Gul- og sort bambus
Sinarundinaria
kun deling
Tusindtop
Sorbaria
Stiklinger, frø
Spiræa
Spiraea
Stiklinger, frø
Snebær
Symphoricarpus
Stiklinger, frø
Vintergrøn
Vinca
Stiklinger
Palmelilje
Yucca
frø, rodstiklinger

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?