Bærbuske på stammer
Retur til oversigt dyf48  

Podning, en sommerforædling

Ofte skyder forædlede bærbuske på stammer vildskud fra grundstammen. Lykkes det at opgrave, plante og forædle nogle vildskud med rødder, så har man fået udvidet sit bærsortimentet.

Bærbuske kan formeres i stort antal ved stiklinger. Eksemplarer af bærbuske på stammer forædles dog på hurtigtvoksende grundstammer, så kronerne sidder på kraftige og høje stammer.

Der er forskellige typer af grundstammer. Til ribs bør man anvende guldribs (Ribes aureum). stikkelsbærtræer vokser oftest på grundstammer af almindelig stikkelsbær (Ribes uva-crispa). Både ribs og stikkelsbær på stammer kan vokse på en grundstamme af Ribes divaricatum. Vildskuddene fra bærstammerne er udmærkede grundstammer.

 

tips

Når man skærer podekviste, bør man altid sørge for, at moderplanten er sund og stærk. Det er ikke blot ønskværdige egenskaber der følger med, men også sygdomme. Skær aldrig podekviste fra planter med sammenrullede blade. Dette kan være et tegn på svampesygdomme.

 

Stiklingegrundstammer

Hvis der ikke er nogle bærstammer i haven eller, hvis de eksisterende stammer mangler anvendelige rodskud,kan grundstammen også formeres ved stiklinger. Det tager cirka 2 år inden en forædlingsdygtig grundstamme er vokset til fra stiklinger.

Podekviste fra moderplanter

Hvis der er et blandet udvalg af arter og sorter i haven, kan man høste stikkelsbær og ribs hele sommeren. De tidligste sorter leverer frugt allerede i juni, mens sene sorter bærer frugt i august.

Den lange forædlingsperiode gør det muligt at indsamle podekviste fra udvalgte grundstammer til senere forædling. Måske er der bærbuske og grundstammer, der skal tjene som podeunderlag i nabolaget eller i frugtplantager. Det er naturligvis også muligt at købe færdige podekviste i planteskolerne.

Umiddelbart efter beskæringen skal den cirka 20 cm lange podekvist plukkes ren for blade. Hos stikkelsbær er det bedst samtidigt at fjerne tornene.

Skuddene markeres med etiketter, så man senere ved, hvilke typer der skal podes, og slås ind i fugtige tøjstykker så de kan holde sig indtil de skal anvendes. Det er imidlertid bedst at foretage podningen så hurtigt som muligt.

Foruden podekvist og grundstamme skal man have en skarp kniv og materiale til at forbinde og dække de fremkomne sårflader. Bedst egnet er bast og podevoks.

 

dyf482

Bærbuske på stammer skal oftest støttes, enten med en pind eller anden støtteanordning.

Podningstiden

Den bedste tid for podning er i slutningen af juni, når midsommertilvæksten er afsluttet, og frem til august, da selv modne, elastiske årsskud succesrigt vokser sammen med grundstammen. I hvert tilfælde bør podningen, hverken foretages for tidligt eller for sent. Urteagtige skud vokser lige så dårligt sammen som forveddede.

Forberedelser

Grundstammen er plantet om foråret samme år eller om efteråret det foregående år og har nu slået rødder. Før forædlingen skal grundstammen rengøres, så at hele kraften kommer podekvisten til gode.

Skær alle sideskuddene af tæt ved stammen. Kun på selve forædlingsstederne skal grenstumper eller øjne blive siddende, for at sårfladerne kan få tilstrækkelig med fugt og næring.

 

tips

Aflæggere

Grundstammen kan også formeres ved aflæggere. Bøjelige grene fra guldribs lægges på jorden, og man kommer jord op omkring. Fra de underjordiske knopper dannes der nye skud. Aflæggerne slår rødder og deles næste år i flere dele, der plantes på ny. Kraftige unge planter kan også forædles om sommeren.

 

dyf483

Fra forædlede ribs kommer det første udbytte efter 2-3 år.

 

Forædlingen

I planteskolerne forædles bærfrugt om foråret ved podning og om sommeren ved okulering. Uanset metode bør stammerne have cirka en blyantstykkelse i kronhøjden, dvs. mindst samme tykkelse som podekvisten. Det samme gælder for grundstammen.

Den cirka 20 cm lange, bladløse podekvist, der tidligere er skåret fra en sund moderplante, skæres skråt af ved podestedet. Et langt snit giver en stor forbindelsesflade.

Grundstammen skal også forberedes. I stammen laves et snit oppefra og nedefter, det må ikke gå ind i kerneveddet. Snittet løber næsten parallelt ved barken. Med et tværsnit løsnes veddet fra stammen. Det er vigtigt, at podekvisten passer nøjagtigt ned i snittet. Begge sårflader skal slutte tæt sammen og samtidig dække hinanden.

 

Vokse sammen

Det er meningen, at forædlingsdelene skal vokse sammen, og derfor bindes de sammen med en stabil forbinding af bast. Forbindingen bliver helt vandtæt, hvis den dækkes med podevoks. Efter 3-4 uger kan man regne med, at sammenvoksningen har fundet sted. Forædlingen er lykkedes, hvis podekvisten ikke er tørret ud. Hvis forædlingen er mislykkedes, kan man prøve igen det følgende år.

 

Efterbehandling

En vellykket forædling skyder kraftigt næste år. Også tilvæksten i tykkelsen øges, og nu er det tid at fjerne basten. Vildskuddene klippes af ovenover podestedet, men efterlad cirka 20 cm så det ikke udtørrer. Om sommeren tager de små kroner form. Fra forædlede ribs eller stikkelsbær kommer de første udbytter efter 2-3 år.

Det første år efter podningen skal rod- og stammeskud fjernes regelnæssigt. Skuddene i kronen klippes for at få en større forgrening. De unge bærstammer forsynes med støtte.

TRIN FOR TRIN
 

dyf484
1.

Kniven føres skråt nedad.

 

dyf483
2.

Veddet løsnes fra stammen.

 

dyf486
3.

Sårfladerne skal passe sammen.

 

dyf487
4.

Nu kan podestedet forbindes.

 

dyf488
5.

Podevoks beskytter mod væde og udtørring.

 

dyf489
6.

Forædlingen lykkedes.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?
'