Forædlingsunderlag
Retur til oversigt dyf45  

Bestem selv plantens udseende

Ved køb af frugtræer bør man altid se efter grundstammen. Der findes forskellige typer med enten svag, middelstærk eller stærk vækst, det påvirker træet på forskellig måde.

Forædlingen kræver to ting. Underlaget (grund­stam­me) respektive podekvist eller øjne. Disse kom­mer altid fra forskellige planter og formålet med pod­nin­gen er at forene dem, så de danner en ny or­ga­nis­me. Hvis forædlingen udføres som okulering ved rodhalsen, er grundstammen en rod. Når man poder i en ønsket kronehøjde er podeunderlaget en stamme. Den anden forædlingspartner består - afhængig af forædlingsmetoden - enten af et øje fra et årsskud eller af en del af et andetårsskud og kaldes hen­holds­vis for et øje respektivt en podekvist.

Svagtvoksende grundstamme - lille træ

Det er grundstammen der bestemmer øjets eller po­de­kvi­stens udvikling. Hvis forædlingen udføres på en svagtvoksende grundstamme dannes en lille krone med langsom tilvækst.

Forædler man på en grundstamme af en frøplante, dannes hurtigt en bred krone, der bliver forholdsvis stor. Af den grund anvender man svagtvoksende grundstammer til æbletræer, der helst skal forblive små, og hurtigtvoksende grundstammer af frøplanter til store æbletræer.

Grundstamme og podekvist eller øjne skal som regel tilhøre samme art. En vellykket forædling er altså kun mulig med podekviste fra et æbletræ på en grundstamme af æble, med kirsebær på kirsebær osv.

Der er dog undtagelser. Pære kan podes eller oku­le­res på en grundstamme af kvæde, og ferskner på blomme. Disse er nemlig beslægtede.

Andre faktorer

I årenes løb har visse grundstammer vist sig bedre end andre, og nye typer er kommet til. Når det gæl­der æbletræer kan man vælge mellem 20 for­skel­li­ge grundstammer. På samme måde findes der et rigt udvalg af grundstammer til kirsebær, pære, blomme, nøddebuske, frugt- og prydbuske og træer.

Ved valg af grundstamme spiller også andre faktorer ind på vækstkraften. Æbletræer på grundstamme bærer tidligere end dem på grundstammer af frø­plan­ter. Grundstamme med middelstærk vækst trives bed­re på sandjord end svagtvoksende. Syg­doms­re­si­sten­te er en anden vigtig faktor. Køb kun virusfrie grundstammer.

 

dyf453

Billedtekst

Æble

Der findes et næsten uoverskueligt antal grund­stam­mer til æble. Man kan vælge mellem generativt for­me­re­de grundstammer (frøplanter) og vegetativt (ukønnet) formerede typer. Eftersom frøplanterne er meget hurtigtvoksende anvendes de kun ved for­æd­ling af opstammede.

Til forædling på "dværgtræer" og halvstammer bruger man først og fremmest ty­pe­grund­stam­mer. Disse er hovedsageligt svagtvoksende og bærer tidligt. Ty­pe­grund­stam­mer­ne kommer først og fremmest fra Eng­land og betegnes som EM- eller M-underlag (efter forædlingsstationen East Malling). Siden 1960 er der også MM-grundstammer, der er særligt mod­stands­dyg­ti­ge mod blodlus. I Danmark laver vi ikke grund­stam­mer til frugttræer, men i Sverige laves disse på Alnarp stationen. De benævnes med et A.

Når man køber æbletræer får man oftest ungplanter på M 9, M 26, MM 106 eller A 2. M 9 er svagt­vok­sen­de og æbletræet bliver højst tre meter højt og er vinterhårdfør. Den hurtigtvoksende grundstamme MM 106 anvendes oftest ved forædling på halv­stam­me, og bliver ca. fem meter højt.

Kraftigst og højest bliver de æbletræer, der vokser på en grundstamme af frøplanter. Vin­ter­hård­før­he­den for disse træer er god. A 2 giver relativt hur­tigt­vok­sen­de træer med god hårdførhed og en lidt se­ne­re høst end hos de øvrige klonstammer.

dyf456

Grundstammen er en vigtig del af de forædlede træer.

Pære

Her består grundstammen enten af pærefrøplanter eller kvæde. Frøplanter egner sig godt til opstammede træer. På en kvædegrundstamme bliver pæretræet lavere, og derfor anvendes udelukkende kvædegrundstammer til de lave pæretræer.

 

tips

Ved indkøb af frugttræer bør man altid se på etiketten. Oftest angives grundstammetypen her (på æble kan der f.eks. stå M 9, A 2 eller frøplante). Ved hjælp af disse oplysninger kan man se, om træet er svagt- eller hurtigtvoksende. Et træ der betegnes "dværgtræ" bør være forædlet på en svagtvoksende grundstamme, og træer der betegnes "opstammede", bør være forædlet på frøplanter.

 

dyf452

Grundstammens rodskud kan anvendes til forædling af nye træer.

 

Sødkirsebær

Sødkirsebær forædles på fuglekirsebær (Prunus avium), der er meget hurtigtvoksende. I dag findes der også små kirsebærtræer på svagtvoksende grundstammer.

 

dyf454

Unge grundstammer forædles ofte ved rodhalsen.

 

Surkirsebær

Surkirsebær forædles næsten udelukkende på en grundstamme af weichsel (Prunus mahaleb). Disse frøplanter danner lave træer. Desuden findes vegetativt formerede grundstammer (f. eks. F 12/1), der er relativt sygdomsresistente og frem for alt virusfrie.

Blomme

Hos blommer findes der både generativt respektivt vegetativt formerede grundstammer. Almindeligvis bruges selektioner med udspring i vildarter. Forskellen er dog mindre vigtig end hos æble, og ungplanter udvikles på cirka samme måde. Både fersken- og abrikostræer forædles på en grundstamme af blomme.

 

dyf455

Efter forædlingen sidder den nye krone på den gamle grundstamme


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?