Forædling / barkpodning
Retur til oversigt dyf44  

Barkformering under saftstigningen

I april/maj, når træerne har haft saftstigning, kan man foretage barkpodning. Gartnerne bruger f.eks. denne metode til at viderebearbejde andre former for tidligere forædling, som er mislykkedes.

I maj viser det sig ved udspring på ædelriset, om forårsformeringen ved kopulation, spaltepodning eller triangulation er lykkedes. Det er de teknikker man bruger i den periode, hvor planterne ikke har saftstigning, fra februar til april. Hvis ædelrisets knopper ikke svulmer og springer ud, men derimod tørrer ud, kan man nu efterforædle ved barkpodning.

Naturligvis kan man prøve på uforædlede vildskud, der findes i haven, forudsat at den lille stamme er tykkere end ædelriset. I øvrigt er barkforædling let at lære og kan anbefales til selv uøvede hobbygartnere.

 

dyf440

Også prydkirsebær kan barkforædles.

Man har brug for saftige ædelris

I maj har en stor del af træerne allerede skudt, og det er for sent at skære ædelskud. Man har altså brug for lagrede ædelris med lukkede knopper.

Hvis man ikke har taget ris fra de ønskede træer og lagret dem i en kølig kælder, er det bedre at vente til næste år med at tage brugbare ædelris. Man kan dog købe ædelris hos en planteskole, f.eks. en sommerforædlingsart.

Hvis det forædlede træ, skal have en forgrenet krone, kan der podes et ædelris på hver gren (på tykke grene sætter man 2 eller 3 skud ind). Desuden må man beskære underlaget. Grenene skal studses.

Pas på, at der ved beskæringsstedet stadig er et lille sideskud, en "suger". "Sugeren" trækker plantesaft til og forhindrer, at ædelriset drukner i saft.

 

dyf442

Æbler kan podes på æbler.

Barkpodning

Skær først et ædelris af et forveddet etårigt skud. Nederst skærer man et langt skråsnit. Jo længere snittet er, jo større er forbindelsesfladen. På bagsiden af snitfladen skal der sidde en knop. På hvert ædelris skal der være 4 eller 5 knopper, der er jævnt fordelt.

På modtageren, på f. eks. den vilde grundstammes beskårne grene, skærer man nu gennem barken ned til selve træet. Man klapper nu de to barkflige til hver sin side med knivbladet. Man barkpoder i maj, fordi træet da er i fuld saftstigning og barken let løsner sig. Nu er det let at skubbe ædelriset ind. Den nederste knop skal sidde mellem barkfligene. På en tyk stamme eller gren stopper man 2 eller 3 ædelris ind og forhøjer på den måde podesikkerheden.

 

tips

Hvis et frugttræ i haven ikke rigtigt bærer på grund af manglende bestøvning, kan man med denne forædlingsteknik pode en velegnet bestøversort på træet. Det podede ædelris blomstrer 2 til 3 år efter forædlingen, og kan fra da af levere blomsterstøv.

Ingen grenkløft må være tilbage

Vokser alle tre til, skærer man siden de to væk. Der skal kun forblive et ædelris, så der ikke dannes en kløft. I en grenkløft kan regnvand blive stående og det kan skade forædlingen.

Når ædelriset sidder på underlaget forbinder man forædlingen med bast og overstryger det hele med podevoks. Også det øverste snitsted på ædelriset skal stryges med voks. Allerede efter 3 til 4 uger kan man se på knoppernes udspring, om ædelris og grundstamme er vokset sammen. Efterhånden skal man løsne på bastbindingen, så den ikke skærer ind i barken. Så snart ædelriset sidder godt i træet og trives, skærer man sugekvist og vildskud væk, så al kraft kan gå til ædelriset og til udviklingen af en smuk krone.

Æble på æble, og pære på pære

Naturligvis skal man også ved denne form for podning sørge for at plantedele af den samme art vokser sammen. Man kan altså kun pode ædle æbleskud på vilde æbletræer, og ædle pæreskud på vilde pærer osv. Også prydtræer (f. eks. prydkirsebær og paradisæble) kan formeres og forædles på denne måde.

dyf443

Pærer kan podes på pærer.

TRIN FOR TRIN
 

dyf444
1

Underlaget skæres life før podningen.

 

dyf445
2
For hver podning laver man et 4 cm langt snit i barken på podeunderlaget

 

dyf446
3
Ædelriset forsynes med et skråsnit, på hvis bagside der sidder en knop

 

dyf447
4
Riset stikkes ind mellem bark og træ, så den underste knop på riset stikker frem

 

dyf448
5
Bastforbindingen og snitstedet dækkes omhyggeligt med podevoks.

 

dyf449
6
Bastforbindingen anlægges løst (begynd foroven). Knoppen skal være fri


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?