- Have-Tips om Dyrkning og formering: praktiske råd om Podning og okulation

Podning/okulation
Retur til oversigt dyf37    

Forbedre træer og buske om sommeren

Træer og buske forædles af forskellige grunde, f.eks. hvis man ønsker, at de skal bære større frugter, have fyldte blomster eller få lige stammer. Okulering, som gennemføres om sommeren er en af de bedste metoder.

I de store planteskoler podes vilde planter løbende om sommeren. Okulation, som udføres om sommeren, er en af de bedste metoder. Okulation er en metode, der ikke udelukkende er forbeholdt specialister, og i haven behøver man ikke at have så travlt. Med en smule tålmodighed er det muligt at opnå gode resultater, selvom man ingen erfaring har med okulation.

 

vÆrd at vide

Ved okulation slipper man for at opbevare podekviste. Sammen med okulationen skærer man øjne fra de buske og træer, som skal podes. Husk, ikke at være så længe om arbejdet, at podekvis- ten udtørrer.

Sommeren er bedst

Det er vigtigt at afvente den rette årstid. Sammenvoksningen kan kun ske når podeunderlagets bark ladersig løsne, og når podekvistens skud er modent, dog uden at være forveddet. (podeunderlaget består enten af en frøplante eller af en særlig type buske eller træer). Bedste tidspunkt til okulation er om sommeren, og nogle arter podes tidligere end andre. Med blommer, pære, kvæde og ferskener opnås de bedste resultater, hvis forædlingen foretages i juli. Roser og æbler vokser bedst sammen i juli og august. Kirsebær bør podes i august.


Ikke kun roser

Selve okulationen er omtalt på en særligt side. Selvom denne beskrivelse kan tillempes andre arter, skal vi i korthed repetere fremgangsmåden. Ved okulation af forskellige arter er der store forskelle og forskellige anvendelsesmuligheder. Ved okulation laver man et T-snit indtil veddet i grundstammens bark. Barkfligene bøjes til side med bagsiden af kniven. Et øje fra podekvisten skæres til, og indsættes mellem barkfligene. Øjet skal skæres så lige som muligt. Ved denne operation må kniven ikke gå ind i veddet. Skulle man have fået et stykke med, bør man skære det fra selve øjet. Under selve operationen må snitfla derne ikke berøres overhovedet, da hudfedt forhindrer sammenvoksningen.

To sorter på samme træ

Har man et frugttræ der giver et ringe udbytte, kan årsagen være et dårligt bestøvningsforhold, og dette kan afhjælpes ved okulation af en bestøver, til og med på samme plante. Om sommeren okuleres nogle øjne af en udvalgt sort på sidegrenene. Hvis podningen lykkes skyder øjnene næste år skud, som hurtigt blomstrer. Følgende år skæres grundstammens grene af ovenover den vellykkede podning. På den måde er det muligt at dyrke flere sorter på samme træ.

Lige stamme ved mellempodning

Visse frugtarter danner ikke lige stammer. Her kan man okulere lavtsiddende såkaldte mellempodninger (sorter der udvikler lige stamme). Når stammerne bliver tilstrækkelig store, podes den ønskede sort på mellempodningen. Denne metode har vist sig særligt velegnet til f.eks. hængende pæresorter, der i andre tilfælde normalt podes på en kvæde grundstamme.

 

dyf379

Allerede året efter podningen er der udviklet et kraftigt skud af podekvisten. Podeunderlaget er skåret af ovenover porestedet.

Anvend to øjne

Til forskel for roser, der vokser relativt let sammen, er det mht. frugt- og prydtræer bedst altid at anvende to øjne. Hvis begge vokser sammen med underlaget og skyder nye skud følgende år, skæres det ene skud bort.

tips
En af fordelene

Okulation, kan anbefales, hvis man ikke har fået taget nogle podekviste af de ønskede sorter om vinteren, eller hvis man om sommeren kun har adgang til nogle få skud. Til forskel fra podning, hvor man anvender hele grene, er det ved okulation tilstrækkeligt med kun et øje.

Roser på høj stamme
Okulation kan også an- vendes til at lave roser på høj stamme. Forudsætningen er, at man poder en vildrose på den høje stamme, der så senere okuleres i den ønskede kronehøjde.

Ringokulation
Denne metode anvendes dog kun begrænset, da den hovedsagligt bruges til podning af træer, som bærer nødder. Til dette kræves en speciel kniv med dobbeltklinge. Kni- ven føres rundt om en gren, og de parallelle klinger udskærer en bark- strimmel med tilhørende knop. Strimmelen okule- res på underlaget, hvor man på samme måde har fjernet en barkstrimmel af tilsvarende størrelse.

TRIN FOR TRIN

dyf372


dyf373
1
Blyantstykke, ungplanter kan okuleres. Lav et lodret snit i barken.


dyf374
2
Lav senere et vandret snit så du holder T-formen


dyf375
3
Vrid barkfligen tilbage med knivryggen


dyf376
4
Skær et øje ud af podekvisten.


dyf377
5
Øjet indsættes mellem barkfligene.


dyf378
6
Til slut ombindes podestedet med en særlig forbinding eller med bast og podevoks.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 21.2.2004
kommentarer ?