At skære podekviste

Retur til oversigt Podekviste df36    

Kviste til forædling

De fleste af de frugt- og prydtræer, som ikke kan forædles ved frø, stiklinger eller andre metoder, skal podes. Til dette skal man bruge dels en grundstamme, dels kviste fra udvalgte planter, såkaldte podekviste.

Roser, frugttræer og dyrkede prydbuske skal formeres ved podning eller okulation for at bibeholde visse egenskaber. Fra disse planters frø, udvikles der som regel dårlige eksemplarer, som adskiller sig fra moderplanten ved anderledes blomster, frugter og vækstform. Stiklinger fra disse planter slår dårligt rod, og stiklingeformerede planter er heller ikke så robuste, som de forædlede.

Der findes forskellige forædlingsmetoder for såvel den professionelle, som for hobbygartneren. Man skal have en grundstamme (frøplanter af f. eks. æble eller rose) samt podekviste fra moderplanter, som har gode egenskaber.

VÆrd at vide

Savnes brugbare buske og træer hjemme i haven, bør man i god tid spørge hos planteskoler eller frugtavlere. Oftest kan man købe podekviste for et mindre beløb.

Podekvist

Moderplanten, måske et frugttræ med særligt store frugter eller en rose med fyldte blomster, skal være absolut sund, eftersom det ikke kun er de gode egenskaber, der overføres, men også sygdomme som skurv, kræft og Monilia.

dyf365

Inden man indruller sommerkvistene i fugtigt klæde skal bladene fjernes.

Udvælg moderplanterne om sommeren

Så snart man har fundet de grundstammer, hvorpå forædlingen skal udføres, er der tid til om sommeren at udvælge egnede moderplanter, fra hvilke skuddene skal tages. Om vinteren er det umuligt at se om træer og buske har store frugter, smukke blomster eller andre ønskelige egenskaber. Oftest finder man anvendelige planter i sin egen have.

dyf362

Kun etårige skud kan andendes som podekviste

Podekviste til forårsforædling

Hvornår bør podekvisten skæres? Det afhænger af, hvilken forædlingsmetode man tænker på at anvende.

Til forårsforædling anvendes derfor mest forveddede kviste, der skal skæres om vinteren, når vækstlaget hviler. Det bedste tidspunkt til dette er januar til februar. Podekvisten har da kun net oplagre tilstrækkeligt med næring til at kunne sikre sammenvoksningen. Skæres kvisten for sent, er saften allerede i omløb, og en del af næringsreserven er brugt til dannelse af nye knopper. Dermed formindskes chancerne for en succesfuld sammenvoksning. Med hensyn til oplagringen er det ingen dårlig ide at skære kvisten før årsskiftet. Hvis uheldet er ude springer knopperne allerede ud under oplagringen. En sådan kvist har tabt sin grokraft og kan ikke længere bruges.

dyf363

Skuddene bundtes sammen, etiketteres, stikkes ned i fugtigt sand og opbevares mørkt og køligt.

 

dyf364

Podekviste til sommerforædling skæres umiddelbart før forædlingen.

Skær etårigt ved

De bedste forudsætninger får man med etårige kviste, dvs. topskud, som skød sidste år. Ældre ved er ikke velegnet til forædling. Man genkender de anvendelige skud på den friske, glatte overflade. Afhængig af art er disse skud mellem 20 og 50 cm lange.

 

tips

Reserver

Tag bare så mange podekviste der er nødvendige fra haven. Indhyldet i fugtigt klæde eller i en køletaske holder de sig udemærket. Gem til oversblevne podekviste, hvis det bliver nødvendigt med et nyt forsøg.

 

Transport og oplagring

Skuddene bundtes sammen, forsynes med etiket og indpakkes. Hjemme gør man en kasse eller spand i stand med fugtet sand til at stikke bundterne ned i. Her holder de sig friske til det er tid at forædle, omkring marts-april. De bør opbevares på et køligt og mørkt sted (frugtdepot, krybekælder eller et mørkt hjørne i en uopvarmet garage). Under oplagringen, bør man regelmæssigt kontrollere, at sandet er fugtigt. I nødstilfælde kan man også opbevare bundterne i aluminiumsfolie i fryseren eller køleskabet. Her skal de være helt tørre for ikke at mugne.

 

dyf366

Også prydplanter, som prydkirsebær, er brugbare moderplanter.

Podekviste til sommerforædling

Roser, frugt- og prydbuske kan forædles ved okulation om sommeren. Podekvisten kan da skæres umiddelbart før forædlingen. Anvend kun udvoksede, bøjelige skud. Bedste tidspunkt til okulation er fra slutningen af juli til slutningen af august. Tidligere er skud dene alt for svage og senere er de forveddet og uanvendelige. De afskårne skud plukkes rene for blade.

På rosenskud skal tornene også fjernes. Derefter pakkes de ind i et fugtigt klæde. Forøvrigt giver okulation med sommerskud eller enkelte knopper en mulighed for at lave mislykkede forårs forædlinger om.

 

dyf367

Roser forædles om sommeren ved okulation. Skær kvisten umiddelbart før forædlingen.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 20.2.2004
kommentarer ?