Dyrkningsdug m.m.
Retur til oversigt dyf31  

Beskyttelse for planterne og til tidlig høst

Ikke alle haver kan rumme et drivhus. Men ved hjælp af plastfolie eller specielle tekstilmaterialer opnår man næsten samme effekt. Planterne beskyttes og stimuleres til at modne tidligere.

Specielt med fiberdug, der ikke er uoverkommelig dyr, kan man opnå forbavsende resultater i køkkenhaven. Med fiberdugen får man en bedre høst både kvalitativt og kvantitativt, og yderligere mindskes angrebene af skadedyr væsentligt. Vækstperioden forlænges ud over det normale og frugterne modner tidligere.

Fordele

Foliematerialer har de fordele, at de tilpasser sig alle jord- og terræntyper. Desuden er de betydelig billigere end drivhuse eller plexiglaskasser. Selvom de ikke har samme varmereflekterende evne, som glas eller plexiglas, er de et uundværligt redskab for hobbygartneren. Mange anser disse materialers største fordel for at være, at de er lette at flytte.

Dyrkningsplast

Gennemsigtig plastfolie findes i handelen, som metervare og i alle tænkelige bredder og længder. Før købet bør man sikre sig hvad der adskiller de forskellige typer fra hinanden. I mange tilfælde varierer lysgennemtrængeligheden. Blandt de syntetiske materialer findes der to typer.

dyf312

Jorddækning med kraftig dyrkningsplast holder ukrudtet væk. Både fugtighed og varme bliver i jorden.

Ethenplast og vinylplast

Ethenplast (på basis af polyethen - PE) har samme lysgennemtrængelighed som glas og påvirkes ikke af kemiske stoffer. End ikke kraftige plantebeskyttelsesmidler skader materialet. En anden fordel er ethenplastens gode varmeisolerende evne. Den største ulempe er, at dette materiale påvirkes af dagslysets UV-stråling. Efter et stykke tid udendørs bliver plasten sprød og mindre holdbar. I haver holder ethenplasten ca. et år. Svære plastfolier holder betydeligt længere. I dag findes plastmaterialer der er så godt som upåvirkelige af uvstrålingen. Man siger at de er "UV-stabiliserede". Disse nye materialer holder i tre til fire år.

Vinylplast (på basis af polyvinylclorid - PVC) er mere holdbar og stivere. Materialet holder i flere år, men slipper ikke UV-strålingen igennem. Det anvendes når dyrkningplasten skal ligge på i længere tid.

 

Hvilket materiale skal jeg vælge?

Dyrkningsplast findes i flere udgaver. En type er folierne med huller, der anvendes på store arealer. Med disse kan man så tre uger før og plante to uger tidligere. Antallet af huller per kvardratmeter varierer mellem 250 og 1000, og giver en mådeholden, men mærkbar forandring i mikroklimaet.

Til specielle formål findes der forstærkede folietyper, som f.eks. nogen med isolerende luftbobler (der oftest anvendes til emballage). Ved hjælp af disse kan man reducere frostrisikoen i tidlige beplantninger. Plastfolier med indbygget netforstærkning (netarmering) er meget stabile og holdbare. Denne type anvendes til folietunneller eller til at spænde over drivbænke i stedet for glas.

 

dyf313

Fiberdugens store fordel er, at den tilpasser sig planternes størrelse.

At bruge dyrkningsplast

Efter såning eller plantning lægges plastfolien løst på. Siderne fikseres med sten. Plasten behøver ikke at strammes, da de mange huller hjælper til at holde den ned til jorden, også når det blæser. Husk at planterne ikke bør gnide mod plasten, løsn derfor siderne så planterne kan udvikles. Man kan vande gennem plastfolie med huller, men sørg for, at planterne ikke beskadiges i varmt vejr. Der skal luftes ud.

 

tips

Beskyttelse mod fugle

Dyrkningsdugen holder fugle og skadedyr borte. Dog bør man sørge for, at plastmaterialet og specielt den finmaskede fiberdug altid er godt udspændt, sådan at småfugle ikke sidder fast og går en smertefuld død i møde. Løft regelmæssigt folien for at kontrollere om der er nogle svampe eller skadedyrsangreb.

Slidsfolie

En anden type af dyrkningsplast er forsynet med slidser. Den største fordel, sammelignet med plastfolien med huller er den, at der er bedre luftcirkulation hele tiden, også i stærk solskin.

Denne type fremstilles ved hjælp af specielle skære- og stansemaskiner. Efter plantning lægges slidsfolien løst over planterne.

Når planterne bliver større løfter de folien op og slidserne åbnes. Slidsfolien holder trit med væksten og i de fleste tilfælde kan den ligge på helt indtil høsten. I hvert udviklingsstadium tilpasses mikroklimaet efter planternes behov.

Ved fjernelse af dyrkningsplasten kan planterne få et kuldechock. Vent til en skyet og vindstille dag

 

dyf314

Skadedyr kan ikke komme igennem gazestoffets fine masker eller fiberdugens små huller.

 

Fiberdug

Fiberdug er lavet af stof og har cirka samme virkning som plastfolie, men med bedre luft- og vandgennemtrængelighed. Materialet anvendes ofte som isolering. En anden fordel ved fiberdug er, at den er tilstrækkelig tæt til ikke at slippe skadedyr igennem, der derfor ikke kan nå planterne. En ulempe er, at stofdugen normalt ikke holder mere end en sæson.

Fiberdug minder om gardiner, og lægges over bedet og fikseres med sten eller jordvolde. På det seneste, er den fiberdug der af og til kaldes for "non-wowen", blevet meget populær til haveformål. Den mangler de andre stoffers vævsstruktur og består af tynde, sammenpressede kunstfibre. Fiberdugen udmærker sig ved sin lave vægt, sin store modstandskraft mod vejret og lyset samt gennem sin store brudstyrke.

Visse typer af fiberdug er UV-stabiliserede, men slipper netop den mængde af lys ind der er nødvendigt for væksten. Fiberdugen beskytter også mod frosten. En stor fordel ved fiberdugen er, at den tilpasser sig til underlaget - den kan altså strække sig meget.

idérude
 

Otte punkter der er værd at bemærke, om brug af dyrkningsdug.

  1. Kunststoffer bør altid opbevares mørkt. Herved øges holdbarhed og levetid.

  2. Dyrkningsdug giver bedre høst og forlænger dyrkningsperioden, men beskytter som regel ikke mod frost.

  3. Køb helst en dyrkningsdug der slipper luft og vand ind.

  4. Spørg ved købet om dyrkningsdugen vokser sammen med planterne eller den skal tilpasses efter planternes størrelse.

  5. Visse, men ikke alle typer af dyrkningsplast slipper UV-lyset ind. Spørg ved købet.

  6. Såkaldt byggeplast er ikke egnet til havebrug. Disse materialer slipper for lidt lys igennem og går for let i stykker.

  7. Den netarmerede dyrkningsplast er godt nok mere holdbar, men ikke så lysgennemtrængelig som typer uden armering.

  8. Til frilandsdyrkning er fiberdugen det nemmeste, og dermed det bedste alternativ.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?