Deling af knolde
Retur til oversigt dyf29  

Små knolde giver en rig blomstring

Knolde og rhizomer er underjordiske oplagringsorganer, med disse overlever de mest populære prydplanter selv hårde tider. Sådanne planter kan formeres ved deling.

Deling er en af de simpleste formeringsmetoder. Ældre bestande kan forynges og mindre bestande kan mangfoldiggøres med den metode. Mo­der­plan­tens egenskaber videreføres til de nye planter, da deling er en vegetativ formeringsmetode.

Ligesom stauder kan også planter med knolde og rhizomer formeres ved deling. Ved hjælp af nogle regler giver denne metode både hurtige og sikre resultater. Allerede det samme eller det følgende år dannes kraftige og blomstervillige planter fra delingen. Mange populære prydplanter, f. eks. be­go­nie, danner knolde og rhizomer, og vokser hvert år påny frem af disse.

Knolde

Knolde er oplagringsorganer, med hvis hjælp plan­ter­ne overlever kulde og tørke. Alle næ­rings­stof­fer, som planten behøver for at kunne vokse hurtigt frem om foråret, er oplagret i disse organer, der ligger beskyttet under jorden. Knoldene er omdannede plantedele, og alt afhængig af om disse består af fortykkede skud eller rødder, taler man om stængelknolde (alpeviol, høsttidløs} og rodknolde (Dahlia}. De kan vokse ovenpå jorden (kålrabi} eller under jorden (kartoffel}.

Rhizomer

Rhizomer er opsvulmede stængelstykker, der vokser under jorden og på samme måde som knoldene, tjener de som næringsdepoter i ugunstige tider. De er egentlige jordstængler, ud fra hvilke rødder og blade dannes.

Til forskel fra stængelknolde, der kun har en begrænset vækst og som ikke danner blade, har rhizomerne til gengæld en ubegrænset vækst. Liljekonval, dansk ingefær og iris er nogle af de planter, der danner rhizomer.

dyf292

Kanna kræver tid for at kunne udvikle sig godt.

Delingsregler

Knolde og rhizomer kan kun deles under plantens hvileperiode. Bedste tidspunkt er efter af­blom­strin­gen, hvor bladene er gulnet eller faldet af. Af­hængig af art udføres delingen om sommeren, efteråret eller foråret. Knoldene graves forsigtigt op af jorden. Knopper og rødder bør så vidt muligt holdes intakte.

En glimrende fremgangsmåde er ved hjælp af en havegreb eller spade, at løfte knoldene op af jorden, fjerne resterende jord og udtynd be­ska­di­ge­de eller rådne eksemplarer. Disse skal fjernes øjeblikkeligt fra haven, da risikoen for sygdomme, der på længere sigt kan udrydde en hel bestand, er meget stor.

Derefter deles de store, sunde knolde med en ren og skarp kniv. Knolde med ejendommelig form (f.eks. vintergæk) afbrækkes ganske enkelt hvor de er smallest. På hvert delt stykke bør der være mindst en kraftig knop. Snit- og brudflader dyppes i trækulspulver eller specielle svam­pe­be­kæm­pel­ses­mid­ler, for at forhindre forekomsten af svam­pe­syg­dom­me. Delingen bør udføres i skygge på en ikke alt for varm dag, så knolde og rhizomer ikke tørrer ud.

 

tips

Renlighed frem for alt

Før anvendelsen bør man sikre sig at kniv, spade og andre redskaber er rengjorte. Det er lettere end man tror, at overføre bakterier med hænder og redskaber til snitfladerne, der jo faktisk er åbne sår. Ved deling bør man derfor altid arbejde med rene hænder, handsker og værktøj.

 

Plantning og opbevaring

De delte stykker plantes ud. Plantedybde og afstand afhænger af de enkelte arters størrelse og behov. Skal knoldene opbevares, kan de glimrende placeres i trækasser med avispapir eller tørvestrøelse imellem. Under opbevaringen bør knoldene regelmæssigt kontrolleres for skadedyr og råd, så de angrebne knolde ikke smitter de sunde.

VÆRD AT VIDE
 

dyf294
Knoldbegonie

Begonia x tuberhybrida
Bedste tidspunkt for deling er om foråret, umiddelbart før væksten tiltager. Knoldene deles i to eller flere stykker, hvert med et skud. Snitfladerne bør tørre nogle timer i luften eller behandles med trækulspulver. De delte stykker plantes i tørveblandet jord.

 

dyf295
Fransk anemone, balkan-anemone, appenineranemone

Anemone coronaria, A. blanda, A. apennina
Når bladene begynder at visne i juni måned, tages knoldene op af jorden. De ejendommeligt formede knolde brækkes i stykker med hænderne. De enkelte stykker bør mindst være på størrelse med en tikrone og straks sættes ned i jorden.

 

Dahlia

Dahlia-hybrider
De kraftigste knolde tages op af jorden om efteråret og skæres i tre dele. Hver del skal have mindst et kraftigt skud. Vær omhyggelig med arbejdet. Skuddene brækkes let af!

 

dyf297
Haveiris

Iris x germanica-hybrider
Ældre irisrhizomer deles efter blomstring med en kraftig kniv. Gamle, rodløse rhizomdele kasseres, mens de med kraftige skud og blade atter plantes lige under jordoverfladen. Snitfladerne behandles før plantningen med trækulspulver.

 

dyf298
Kleopatras nål

Eremurus
Rodknolde, der minder om søstjerner, tages op i august - september og deles i tre til fem stykker. De tykke, kødfulde rødder må ikke beskadiges, da de så mister evnen til at vokse. Snitfladerne dyppes i trækulspulver og plantes påny.

 

dyf299
Kanna

Canna indica
Kanna vokser fra knoldede, fortykkede rhizomer, der kan deles om foråret. Rhizomerne deles i to, højst fire stykker, hver og et med et kraftigt skud. De plantes i potter og forkultiveres varmt og fugtigt. Husk mindst et øje på hver del!


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?