Opstammede buske
Retur til oversigt dyf28  

Lav selv små træer

Opstammede buske er gartnernes opfindelse. Men små buske har ikke mistet noget af deres naturlighed, selvom de er blevet "træer". De er en velkommen berigelse i udvalget til haven.

Som erstatning for de frost-sarte fuksie-, pe­lar­go­nie- og margerittræer kan man danne stamme på andre arter. Nogle af de velegnede arter er bl.a. forsythie , liguster og syren, men også ribs, stikkelsbær, hyld og roser kan få stamme, selvom de normalt vokser som udbredte buske. Kun særlig buskede arter og arter med krybende vækst og rod­slå­en­de grene er uegnede til at opstamme, fordi de til stadighed vil skyde nye skud fra rod­om­rå­det.

Små stammer ved forædling

Denne metoder består i at tage bredtvoksende eller overhængende buskarter og pode dem på stammedannende medlemmer af den samme art. Det bedste eksempel er forædlingen af op­stam­me­de hængende roser. Til det formål bruger man klat­re­ro­ser, der vokser overhængende, når de ikke finder fæste-punkter, og sætter dem på vild­ro­se­stam­mer. Også prydkirsebær (Prunus triloba) og hængende seljepil (Salix caprea "Pendula") kan po­des på oprette stammer.

Forædling om foråret

Ved forårsforædling sætter man et kort skud af en ønskværdig sort på et velegnet underlag, sæd­van­lig­vis en vilplante af samme art, der afpudses til stam­me. Denne teknik, der kaldes kopulation, bru­ger man også til mandeltræer, hængepil og stik­kels­bær, når de skal have stamme. Også frugt­træ­er forædles ofte på denne måde. Det er vigtigt, at de to planter, der skal vokse sammen er lige tyk­ke, så de dækker hinandens lange ovale snitf­la­de, hvor de fæstes mod hinanden. Samføjningen dæk­kes med voks.

dyf282

Dette lave syrentræ står på en lav stamme.

Forædling om sommeren

Om sommeren kan man anvende to forskellige for­æd­lings­tek­nik­ker til at få opstammede buske. Ved fladpodning bliver et ædelskud af en ribssort sat si­de­læns ind på stammen, så det lange snit på ædel­ri­set passer eksakt med det lange snit på stam­me­styk­ket. Når podestederne er bundet sammen og til slut forseglet med podevoks, vok­ser de to planter sammen i løbet af sommeren. Ved okulering tager man et "øje" , altså en knop. f.eks. af en ædelrose og indsætter det i en vild stamme (man tager normalt to "øjne" - et på hver side af stammen). Man skærer i barken en T-for­met snit, trækker barkfligene forsigtigt fra hin­an­den og indsætte knoppen fra ædelrosen. Til sidst forbindes forædlingsstedet, så det ikke tørrer ud og så der ikke kan trænge vand ind. Sådan kan man også forædle frugttræer.

De første blomster

To til tre år efter stammedannelsen blomstrer det lille træ for første gang og bærer evt. de første frug­ter. Nu behøver man ikke mere beskære. På små­træ­er med vildstamme skal man dog hele tiden fjerne vildskud fra underlaget, ellers behøver det lil­le træ ikke anden pasning en de tilsvarende busk­for­mer.

Afpudsning af buske

Man kan undgå forædlingen, hvis man former bu­sken til et lille træ ved beskæring, eller "op­stam­ning", som man siger. Til det formål udvælger man sig en ungplante med en opret vækst. I tvivls­spørgs­mål skal man se efter et tydeligt lodret skud. Derefter fjerner man alle andre skud, så det lodrette skud er helt frit. Det er vigtigt at man skærer lige ved udspringsstedet, så tilbageblevne stubbe ikke kan skyde igen. Den udvalgte ung­plan­te (forsytia, syren, liguster) kan fortsætte sin vækst i en stor urtepotte eller i haven.

Små opstammede buske passer fint i forhaven, i baljer på balkon og altan, eller i små havekroge. Før plantningen skal man også afkorte rødderne. Det letter tilvoksningen. Selvfølgelig kan en al­le­re­de tilvokset busk også opstammes, hvis der findes et egnet skud. Også her fjernes alle andre skud end det udvalgte. Hvis det er nødvendigt, skal man støtte stammen, så den kan vokse helt lod­ret. På grund af beskæringen, der helst skal fo­re­gå om vinteren, hvor der ingen saftspænding er, skyder planten mange nye skud, fra sovende "øj­ne" {indelukkede knopper) om sommeren. Disse skud skal naturligvis fjernes hurtigst muligt.

 

tips

De små træer, som man har tildannet af forsythia, liguster, rins eller stikkelsbær; egner sig som baljeplanter. I modsætning til margeritter og opstammede roser er de vinterhårdføre og har stort set ikke brug for pasning.

 

dyf283

Opstammede bærbuske kan man lave ved sommerforædling (sidepodning) eller ved forårsforædling (kopulation).

 

Tildannelse af kronen

Når alle sideskud er fjernet kommer saftstigningen udelukkende stammen til gode, og den unge stam­me bliver hurtigt tykkere og højere. Allerede et år efter opstamningen kan man begynde at ska­be træets krone. Det vil sige, at man ved at knibe det lodrette skud i den ønskede stam­me­høj­de, stimulerer træet til at forgrene sig. Hvis De f.eks. kniber toppen i en meters højde, vil der sky­de sideskud fra sovende "øjne" lige under snit­ste­det. Dermed har man bestemt, at kronerne skal starte i denne højde. Hvis stammen allerede er forgrenet i den ønskede højde, behøver de ikke knibe topskuddet. Den lyse krone, der danner sig af 4-5 sideskud, bliver mere busket, hvis hvert en­kelt skud knibes. Skær over knopper der vender udad, så kronen åbner sig, og der vokser færrest mulige skud indad. Vær også opmærksom på om der er skud fra stamme og rod, og fjern disse skud med det samme.

TRIN FOR TRIN
 

dyf284
1

Hvis De vil forvandle en vildrose til et rosentræ, skal De fritskære et lige skud.

 

dyf285
2
Efter frilægningen støttes skuddet, så det vokser lodret.

 

dyf286
3
Bind skuddet fast til stokken med bast for at skåne barken. I løbet af få år udvikles en busket krone.

 

dyf287
1

Bærtræer kan man forædle ved hjælp af fladpodning. Et ædelskud sættes ind fra siden.

 

dyf288
2
Snitstederne skal passe nøjagtigt sammen. Derefter bindes de sammen.

 

dyf289
3
Voks podestedet, det beskytter mod udtørring. Hen på efteråret er ædelskuddet vokset fast.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?