Aflæggere og udløbere
Retur til oversigt dyf27  

Ganske nem formering

Med aflæggere og udløbere får man ganske nemme formerings-metoder, så man legende let og hurtigt kan få en større bestand af planter, uden at det koster stort besvær og mange penge.

Betegnelsen aflægger bruges om alle unge planter, der kan udvikle sig og formeres ved vegetative metoder fra moderplanten, altså uden kønnet formering. Småplanterne er forbundet med moderplanten indtil de selv kan ernære sig, d.v.s. indtil de har dannet rødder.

I modsætning til aflægning har man stiklingeformering, der også er en ukønnet formering, men hvor ungplanterne fjernes fra moderplanten og skal slå rod alene. Under begrebet aflægning har vi først og fremmest de egentlige aflæggere, men også nedbøjning, sideløg og brudknolde. "Børn" og udløbere regnes også for aflæggere.

Nedbøjning anvendes primært ved mange buske samt nogle frugtarter og krydderurter samt klatreplanter, som på den måde nemt lader sig formere.

 

De breder sig

Udløbere og aflæggere er omdannede sideskud, der tjener til den vegetative formering. Man kan især hos jordbær se, hvordan udløbersystemet fungerer. Fra moderplanten vokser der tynde sideskud ud, der ligger hen over jorden til alle sider.

Når de når ud i en vis radius, dannes en ny plante med rødder. Også kartofler formerer sig på den måde, men hos dem vokser udløberne underjordisk. Ud fra læggekartoflens øjne udvikler der sig hvide skud, som for enden danner nye knolde. Det er disse datterknolde vi høster.

Mange planter danner udløbere. Det hører med til deres overlevelse. Den plante, der hurtigt danner mange efterkommere og tager et stort areal i besiddelse har store fordele frem for planter, der formerer sig ved frø. Planter der danner udløbere behøver ikke vente et helt år på, at frøene skal spire efter den kolde årstid, for at erobre nyt område. De kan i løbet af en vegetationsperiode vokse til en stor bestand.

dyf275

Man kan formere Aristolochia, tobakspibeplanten ved nedbøjning

Velegnet til formering

Ungplanter, der har dannet sig fra udløbere, kan man ganske enkelt få ved at kappe forbindelsen til moderplanten. Ungplanterne skal være veludviklede og have egne rødder, før man tager dem fra "børnehaven".

Moderplanten går som regel til grunde og erstattes af de yngre planter. Ved siden af mange brogede stauder er der også en række buske, frugtarter og græsser, der kan formeres ved udløbere.

Bunddækkere

Mange bunddækkende planter skyder udløbere. Det er netop derfor man bruger dem som bunddækkere. Her kommer den hurtige og nemme formeringsmetode til nytte i haven. Uden at man selv gør noget for formeringen, skyder planterne, fylder bare pletter ud og holder ukrudtet væk. Andre planter får ofte ikke en chance. Græsser og en del engplanter betjener sig ligeledes af udløberteknikken for at sikre deres fortsatte beståen.

Desværre har også ukrudtet udviklet virkningsfulde metoder, for at gøre livet besværligt for haveejeren. Det bedste eksempel er kvikgræs, der ved hjælp af udløbere kan brede sig til selv den fjerneste del af haven.

 

tips

Indskrænkning af vækstkraften

Hvis man vil hæmme planter, der skyder udløbere i deres vækst, skal man plante dem i krukker og baljer af passende dimensioner. Planter, der skyder underjordiske udløbere, kan hæmmes, hvis de plantes i en gammel plastspand og graves ned i jorden, så den ikke ses.

 

dyf272

Bærbuske formeres let ved aflæggere.

 

dyf273

Aflæggeren fikseres og slår rødder. Efter nogle få måneder kan ungplanten fjernes fra moderplanten.

 

dyf274

Cornus-arter breder sig ved aflæggere.

Aflægning eller nedbøjning kan foretages fra følgende planter
Dansk navn
Latinsk navn
Dansk navn
Latinsk navn
Ahorn
Acer-arter
Troldnød
Hamamelis-arter
Aralie
Aralia elata
Vildvin
Parthenocissus-arter
Tobakspibeplante
Aristolochia macrophylla
Rododendron
Rhododendron-arter
Berberis
Berberis-arter
Ribes
Ribes-arter (vildarter, kulturformer)
Buksbom
Buxus sempervirens
Brombær
Rubus-arter (vildarter, kulturformer)
Glansbær
Callicarpa bodinieri
Salvie
Salvia officinalis(vild- og prydarter)
Hedelyng
Calluna vulgaris
Spiræa
Spiraea-arter
Trompetblomst
Campsis radicans
Snebær
Symphoricarpus-arter
Ceanothus
Ceanothus-hybrider
Timian
Thymus-arter (vild- og prydarter)
Træmorder
Celastrus
Blåregn
Wisteria-arter
Skovranke
Clematis
Vin
Vitis vinifera
Kornel
Cornus-arter
 
 
Hasselbror
Corylopsis
 
 
Parykbusk
Cotinus coggygria
 
 
Mispel
Cotoneaster-arter
 
 
Lyng
Erica-arter
 
 
Benved
Euonymus-arter
 
 
Forsytie
Forsythia-arter
 
 
Udløbere dannes hos følgende arter
Træagtige planter:
 
Stauder:
 
Ranunkelbusk
Kerria japonica
Tornnød
Acaena-arter
Dværgmandel
Prunus tenella
Kattefod
Antennaria-arter
Sumak
Rhus-arter
Astilbe
Astilbe chinensis taquetii
Hyld
Sambucus-arter
Klokkeblomst
Campanula rotundifolia
Snebær
Symphoricarpus
Rypelyng
Dryas-arter
Syren
Syringa-arter
Frøstjerne
Thalictrum coreanum
 
 
Indisk jordbær
Duchesnia indica
Frugt:
 
Bispehue
Epitnedium-arter
Jordbær
Fragaria-arter og hybrider
Skovjordbær
Fragaria vesca
Tyttebær
Vaccinium vitis-idaea
Duftsnerre
Calium odoratum
Blåbær
Vaccinium myrtillus
Storkenæb
Geranium-arter
 
 
Kugleblomst
Globularia cordifolia
Græsser:
 
Anemone-arter
Hepatica-arter
Bambus
Arundinaria og andre arter
Høgeurt
Hieracium aurantiacum
Star
Carex alba
Perikon
Hypericum
Kæmpe-marehalm
Elymus giganteus
Kærminde
Omphalodes
Sødgræs
Glyceria maxima
Floks
Phlox-arter
Sølvfanegræs
Miscanthus saccariflorus
Pileurt
Polygonum compactum
Rørgræs
Phalaris arundinacea
Potentil
Potentilla-arter
Tagrør
Phragmites australis
Bronzeblad
Rodgersia tabularis
 
 
Gyldenris
Solidago-hybrider
 
 
Kulsukker
Symphytum

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 21.2.2004
kommentarer ?