Rodstiklinger / stauder
Retur til oversigt dyf22  

Ellers svære at formere

Med rodstiklinger kan man formere planter, der ellers ikke kan deles. Denne metode er ret nem at praktisere. På siden her kan man læse, hvordan man gør og hvilke planter der egner sig.

Rodstiklingeformering er endnu ret ukendt og ubenyttet, som formeringsmetode hos hobbygartnerne.

Erhvervsgartnerne benytter i vid udstrækning denne metode til så hurtigt og økonomisk som muligt at få mange efterkommere af en plante

Livsformer

Hvis man betragter de forskellige livsformer indenfor planteverdenen mere nøje, kan man slutte sig til mange værdifulde formeringsmetoder. Træer, løg, knolde, pudeplanter, rosetdannende planter, små og store stauder har alle udviklet en strategi til at overleve og har tilpasset sig de specielle forhold, de har været udsat for.

Til understregelse af overlevelsesformerne er frem for alt overvintringsknopperne vigtige, f.eks. deres placering på planten. Etårige planter overvintrer ved hjælp af frø. Træer bærer knopper højt over jorden og beskytter dem ofte på raffinerede måder. Stauder, de urteagtige, der ikke danner træagtigt ved, men alligevel er flerårige, overvintrer underjordisk. Det overjordiske løv dør om efteråret, men rodstokkene bliver i jorden og fra dem skyder det nye grønne frem om foråret. Mange stauder har dog deres overvintringsknopper lige over jorden, i stedet for under jorden.

Over og under jorden

Stauder med overjordiske overvintringsorganer er f.eks. dværgbuske som lyng og tæppeplanter som blåpude. De kan meget nemt formeres ved stiklinger. Også rosetplanter som stenbræk eller græsser hører med til denne gruppe.

Lige under jordoverfladen, eller lige i jordskorpen sidder overvintringsknopperne hos en lang række jordskorpeplanter, der om vinteren visner ned, d. v.s. mister deres overjordiske grønne dele og overvintrer ved hjælp af rødderne. Allerede ved plantningen af sådanne planter, som paeoner, iris eller Phlox, skal man sørge for, at de ikke sættes for dybt, så knopperne ikke rådner.

Jordskorpeplanter danner ofte dybtrækkende pælerødder eller træagtige rødder, der end ikke er besat med et system af siderødder. Derfor kan man ikke formere dem ved hjælp af deling. Til dem tæller bl.a. Adonis-arter, natlys og akkeleje. Hos nogle arter kommer der endda det til, at de ikke sætter frø, at såning og spiring er utrolig langvarig, eller at sorter ikke kan holdes rene ved frøudsæd. I sådanne tilfælde må man gribe til vegetative formeringsmetoder, for at beholde sortsrenhed og få en nogenlunde hurtig formering. En vigtig formeringsmetode er ved stiklinger af enhver slags.

 

dyf222

Akantus kan formeres både ved rodstiklinger og ved frø.

"Brugsanvisning"

Når man vil have rodstiklinger, tager man hele planten op af jorden eller fritlægger blot en del af rodstokken. Sunde, kraftige rødder skærer man i 3 til 7 cm lange stykker. Det øverste snit skæres lige over, det underste skæres skråt af.

Delstykkerne plantes i den oprindelige vokseretning (den skrå ende nedad} i en potte med frisk muld. Det rækker med urtepotter, hvis det kun drejer sig om et lille antal rodstiklinger. Ved større antal anvender man kasser. Sæt rodstiklingerne så dybt i jorden, at de er dækket med ca. en fingertykkelse jord. De vandes og dækkes med glas eller plastfolie og stilles lunt. De første rødder dannes allerede efter fire uger. Så kan de unge planter ompottes. Hvis de er kraftige nok, kan de afhærdes og udplantes.

tips

Sand og spagnum

Rodstiklingerne vokser bedst i et substrat aflige dele spagnum og lige dele sand. Det er vigtigt, at der er godt dræn i rodslåningsperioden, så de sarte nye rødder ikke rådner, Et bundlag af småsten, Leca eller potteskår forhindrer, at jorden bliver for våd.

 

dyf224

Kongelys kan formeres ved rodstiklinger og ved siderosetter.

 

Stiklinger fra rødderne

Når man planter om i efteråret, kan man tage rodstiklinger. De holdes under glas vinteren over, i drivhus, mistbænk eller i et køligt rum. Hvis man ikke har taget rodstiklinger om efteråret og heller ikke har overvintringsmuligheder for dem, kan man tage rodstiklinger i det tidlige forår.

dyf223

Stokesia laevis.

Stauder der kan formeres ved rodstiklinger
Dansk navn
Botanisk navn
Bemærkninger
Akantus
Acanthus-arter
Kan også sås
Oksetunge
Anchusa-arter
Kan også sås
Høstanemone
Anemone japonica
Skøre rødder
Parasolblad
Astilboides tabularis
Kan også sås
Kærmindesøster
Brunnera macrophylla
Kan også sås
Carduncellus
Carduncellus rhaponticoides
Løs jord
Bjerg-knopurt
Centaurea montana
Tåler dårligt omplantning
Hjerteblomst
Dicentra-arter
Svært delelige
Gudeblomst
Dodecatheon-arter
 
Tidselkugle
Echinops-arter
Kan også sås
Profetblomst
Echioides longiflorum
Kan også sås
Mandstro
Eryngium-arter
Kan også sås, deling umulig
Kokardeblomst
Gaillardia-hybrider
Kan også sås
Gul enzian
Gentiana lutea
Kan også sås
Hindebæger
Limonium-arter
Kun flerårige
Parisertårn
Morina longiflora
Kan også sås
Natlys
Oenothera-arter
Svært delelige
Valmue
Papaver-arter
Kan også sås
Floks
Phlox paniculata
Ved rodstiklinger undgår man rodål
Primula
Primula
Især P. sieboldiiog P. denticulata
Bronzeblad
Rodgersia-arter
Kan også sås
Stokesia
Stokesia laevis
Kan også sås
Kulsukker
Symphytum-arter
Sorter (kan også deles)
Kongelys
Verbascum-arter
også ved siderosetter
Yucca
Yucca-arter
også deling

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?