Opstammede planter
Retur til oversigt dyf14  

Blomstrende planter på stamme

Margerit, fuchsia og pelargonier er ikke kun blomster, der kan plantes i krukker, altankasser eller bede. De kan udmærket dyrkes på en dekorativ stamme, så de ligner et blomstrende miniaturetræ.

I handelen ser man ofte smukke, blomstrende planter, der er opstammet. De er ofte meget dyre da dyrkningen af dem tager lang tid. Det er slet ikke svært selv at fremstille disse planter. Stammernes højde kan være fra 40 til 150 cm. En højde på 150 cm må siges at være vellykket. Herved havner blomsterne præcis i øjenhøjde. Jo højere stammen er, desto bredere skal kronen være. En lille krone på en høj stamme virker uproportioneret.

vÆrd at vide

Basten, der anvendes til opbinding, bør lægges som et ottetal omkring stamme og blomsterpind. Herved forhindrer man at stammen klemmes eller beskadiges af blomsterpinden.

 

dyf144

Fuchsia findes i mange sorter og farver.

Overskrift

Egnede planter En hvilken som helst plante med gennemgående hovedstamme er egnet til formålet. Hurtigst går det med de urteagtige planter.

Nogle af de bedst egnede er margeritten (Chrysanthemum frutescens), fuchsia (Fuchsia-hybrider), pelargonie (Pelargonium x hortorum-hybrider), amarant (Amaranthus-arter) , roser (både ædle- og floribunda-sorter) og Lantana camara.

Dog også andre arter som f.eks. gardenia (Gardenia-hybrider), myrten (Myrtus communis), bougainvillea (Bougainvillea glabra), klokketræ (Abutilon-hybrider) og heliotrop (Heliotropium peruvianum).

Pottedyrkning

Forår eller efterår skærer man 6-10 cm lange stiklinger. Brug en meget skarp kniv til formålet og skær lige under et blad. Stiklingerne stikkes umiddelbart efter i små potter, der er fyldt med en blanding af sand og tørv eller en god pottejord. Jo større potterne er desto flere stiklinger kan der være i samme potte. Vand eller dusch rigeligt og sæt en gennemsigtig pose eller folie over potterne. For at undgå råddannelse må posen ikke berøre planterne. Brug blomsterpinde til at holde plasten væk fra planterne.

Potterne skal stå varmt og lyst dog uden at få direkte sollys eller træk. De første tre uger undgår man vanding og gødning, da det bare vil forøge risikoen for råddannelse.

Afhærdning af stiklinger

3-4 uger senere har stiklingerne slået rødder. Bladene bør på dette tidspunkt være faste og friske. Nu er det tid til langsomt at vænne planterne til normaltemperatur. Åben derfor minidrivhuset. Efter nogle dage fjernes plasten helt. Dusch planterne 2 gange dagligt med lunkent vand. Efter en uge sprøjtes kun een gang om dagen og der vandes en lille smule. Efter yderligere en uge vander man normalt.

Sådan laves stammen

Stik planterne om i større potter og placer dem i solen. Det er kun de kraftigste planter uden blomsterknopper man bruger til videre dyrkning. Kun de har kraften til at vokse i vejret. Stiklinger, der allerede har dannet blomsterknopper, lader man vokse videre, senere kan man bruge disse til at skære nye stiklinger fra.

Stammen bindes fast til en stabil blomsterpind med bast. I bladhjørnerne dannes nye skud, de skal fjernes allesammen. Ingen nye skud må skyde ud fra stammen. Pas på ikke at beskadige stamme eller blade.

Lad nu blot planterne vokse i fred, men fjern sideskuddene regelmæssigt og bind stammen op. Bind stammen til blomsterpinden.

Vand regelmæssigt og gød med måde. Den bedste gødning er flydende NPK-gødning. For at undgå overgødning fortyndes gødning i forhold til den angivne mængde.

Når stammen har nået den ønskede højde begynder man at forme kronen. Alle de nederste sideskud fjernes fortløbende. Kun de øverste skud skal danne selve kronen. Knib også toppen. Nu er det de øverste sideskud der danner kronen. Når sideskuddene er blevet 5- 10 cm lange knibes de også.

tips
Flere stiklinger

Fra hver moderplante tages mindst ti stiklinger, da der altid rådner en del stiklinger. Det hænder også at nogle stammer knækker, det er en katastrofe. Derfor er det en god ide at have nogle flere planter at tage af.

dyf143

Selv pelargonie kan opstammes.

Beskær skuddene
Nu skal man hele tiden beskære skuddene, for at man kan få en tæt og frodig krone. Brug bare saksen flittigt, da skuddene herved kun vokser sig endnu tættere. Med tiden vokser kronen til og bliver større, derfor skal den hele tiden formes.

Når planten til sidst har opnået sin fulde størrelse, skal den kun beskæres forår og efterår. Efter ca. 3 år er planten blevet imponerende stor.

dyf142

Smukke, runde kroner på opstammede margeritter.

TRIN FOR TRIN
 

dyf145

1
Skær stiklingerne under et blad og sæt dem straks i potte. Træk en gen­nem­sig­tig po­se ned over pot­te og stik­lin­ger. Stil pot­ten varmt og lyst. Efter 3-4 uger har stik­lin­ger­ne slået rød­der.

2
Udvælg et kraftigt eksemplar og bind stiklingens stamme op, med bast, til en blomsterpind.

3
Skær alle si­de­skud­de­ne væk. Pas på, så hver­ken blade eller ho­ved­stam­me be­ska­di­ges.

4
Når stammen har opnået den øn­ske­de højde, kni­bes ho­ved­skud­det. Si­de­skud­de­ne skæ­res så kro­nen får sin endelige form.

5
Fjern alle nye si­de­skud, vand og gød regelmæssigt.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 20.2.2004
kommentarer ?
kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?