Drivhus-typer
Retur til oversigt dyf13  

Når man vil konkurrere med naturen

Et drivhus giver mange muligheder, for en fantasifuld ejer. Blot med et enkelt lag glas og uden opvarmning, kan vi skabe noget nær sydfransk klima.

Før man beslutter sig for et drivhus, skal man planlægge langsigtet og nøje studere modeller, bygning, stabilitet og funktioner, så ens ønsker opfyldes og man kan anvende drivhuset til de planter, man ønsker sig. Ønsker man at forlænge kulturtiden for grøntsager kan man nøjes med et let hus uden særligt udstyr. Drejer det sig derimod om tropiske planter, som skal overleve og trives der året rundt, skal man satse på en robust konstruktion med mange tekniske installationer.

 

dyf132

Haveudstillinger og besøgshaver kan give nyttige oplysninger om drivhuse.

 

Placering

Selv om et stykke jord, der er åbent mod syd og mod nord er beskyttet af huset, er det bedste sted til et drivhus, kan man naturligvis også placere næsten enhver type drivhus andre steder med nogle få indskrænkninger. Men før man bygger sit drivhus, er det klogt at se på stedets mikroklima, uanset om det drejer sig om et koldhus, et varmhus, et tempereret hus, eller et overvintringshus. Først derefter træffer man beslutning om en bestemt type drivhus. Måske vil man i et barsk område opstille et overvintringshus i stedet for et bekosteligt tropehus. Normalt er det meget dyrt at bygge og opvarme et varmhus, når man tager årets gennemsnitstemperatur i betragtning. Har man en vindomsust nord-vest-side til rådighed, skal drivhuset isoleres ualmindelig godt, hvis det skal holdes bare lidt opvarmet om vinteren. På en østvendt plads skal man via konstruktionen sørge for at der indfanges meget sollys. I et overvintringshus til kaktus sker opvarmningen ved solens hjælp bedst med klart glas. I et tropehus mod syd kan klart glas derimod forårsage svidning af planterne. Her er det bedre med matteret glas eller opaliserede kanalplader - ellers må man ty til skyggegardiner for at undgå at solen laver brandskader på planterne. Hver kultur trives kun så godt som drivhuskvaliteten og indretningen tillader det. Vælg derfor drivhus, materialer og placering med hensyntagen til brug og placering før drivhuset opstilles.

Koldhus

Denne type er, som navnet siger, ikke til opvarmning, men man kan forsyne det med et let opvarmningskilde, så huset kan holdes på ca. 10 °C. Huset tjener tilovervintring af sydlandske planter, såning af sommerblomster, grøntsagsplanter og alle andre former for formering under beskyttede forhold. Formering og drivning kan begynde allerede om vinteren i koldhuset, hvis der er tilstrækkeligt lys i form af kunstlys.

Tempereret hus

I dette hus kan man dyrke stort set alle plantearter. For her kan man holde en temperatur mellem 10 og 20 °C hele året. Den tekniske indretning gør det muligt at styre klimaet. Automatisk udluftning, skyggegardiner og kunstlys gør det muligt at bruge huset året rundt. Det tempererede hus er især for forædleren og samleren.

Overvintringshus
Denne type drivhus er nok den billigste både at konstruere og at indrette. Der er overvintringshuse i mange varianter på markedet. De er let opsatte og kan anvendes til dyrkning af mange plantearter.

F. eks. giver disse glas- eller foliehuse mange ideelle betingelser for såning og rodning af stiklinger om foråret, fordi det beskytter mod ekstreme temperaturforskelle, specielt nattefrost og vind. Man kan så grøntsager flere måneder før det kan gøres udenfor og sæsonen kan også forlænges flere måneder om efteråret.

Om sommeren skal denne hustype ikke stå tom, for nu kan der dyrkes tomater, peberfrugter, agurker og meloner i det. Om vinteren byder overvintringshuset først og fremmest på plads til robuste sydlandske planter (middelhavsplanter) i baljer og store potter. Hvis huset ydermere har en enkel form for opvarmning (f. eks. en elradiator med en termostat, så huset holdes frostfrit) kan man tilmed bringe selv sarte planten frelst gennem vinteren.

Skønt meget taler for sådan et "allround-hus", er det på grund af den nemme og ofte luftige opstilling, dog ikke til specialkulturer som orkideer, Bromelier og mange andre arter, som hele året skal have en temperatur omkring 20 °C for at trives.

tips

Haveudstillinger kan være en stor hjælp, nar man tænker på at bygge et drivhus, der er lidt ud over det almindelige. Her udstilles hvert år de nyeste modeller af forskellig oprindelse samt den nyeste drivhusteknik. På de mange haveudstillinger kan man se om ens kvalitetskrav opfyldes, man kan undersøge priser, og man kan stille de spørgsmål man har lyst til.

dyf134

Beplantningen er her tomater og pelargonier.

Varmhus
Varmhuset er et solidt byggeri på et fast fundament, som kun, på grund af de store byggeomkostninger, anvendes til særlige kulturer som kostbare eksotiske planter. Her fungerer det meste automatisk. Temperaturen måles af følere forskellige steder i huset og reguleres over en central styring. Planterne kan automatisk luftes, skygges, mørklægges, belyses, overbruses og vandes. Til formering og dyrkning af sommerblomster og grøntsager er denne hustype, og alle disse tekniske installationer alt for kostbar og slet ikke nødvendig.

Hvis man på langt sigt vil dyrke under glas, har man brug for et solidt drivhus, der er nemt at stille op i haven. Et stabilt og vejrbestandigt hus giver mulighed for grøntsags- og blomsterdyrkning uden store, indre installationer. Så snart der er installeret en enkel varmekilde, kan drivhuset også anvendes som koldhus. Senere, hvis der opstår ønske om at dyrke specielle drivhuskulturer, kan huset altid udrustes med forskellige hjælpemidler.

TRIN FOR TRIN
 

dyf135

Ofte kan behovet dækkes med nogle mistbænke.

 

dyf136

Uanset om man laver en glastilbygning for at dyrke sin specielle plante-hobby, eller for at starte grøntsagerne tidligere, kan drivhuset gøres til husets ekstra rum.

 

dyf137

Runde drivhuse med kanalplader (dobbelt lag). Hvis man vil dyrke planter som de viste, skal der være tale om et varmhus.

 

dyf138

Grøntsagsdyrkning sker lige så godt i et selvbygger drivhus lavet af gamle vinduer.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 20.2.2004
kommentarer ?
kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?