Varmekasser / Mistbænke
Retur til oversigt dyf10  

Et lunt bed til mange planter

En varmekasse har mange fordele. Ved visse kulturer lader det sig nemt gøre at høste tre gange i sæsonen. Plantesæsonen starter allerede i februar, når alt andet rundt om endnu er frossen.

Planter vokser hurtigere, jo lunere de har det (indtil en vis grænse, for meget varme kan også standse væksten). Denne 1. kendsgerning kan man drage nytte af under vore himmelstrøg, når man anlægger sig en mistbænk i haven. Her o­ver­ta­ger forrådnende gødning opvarmningen gratis. Man kan også varme op med kompost eller med strå.

Mistbænken er den klassiske vækstkasse, hvor plan­ter­ne gror under et beskyttende lag glas. Her udnyttes det fænomen, at forrådnende ma­te­ri­a­le afgiver varme. Særlig meget varme får man fra stald­gød­ning, frem for alt hestemøg, så hvis man har mulighed for det, skal man forsøge at få trav­ba­ne­gød­ning eller gødning fra en rideskole.

vigtigt

Der skal altid luftes ud til læsiden. På den måde forhindrer man at sarte kulturer ska­des af hårde vindpust.

 

dyf112

Afstanden mellem jorden og vinduet skal være mindst 15 cm. på det laveste sted.

Andre opvarmningsmaterialer

Hvis det ikke er muligt at få hestegødning, kan ko­møg også anvendes, men det giver ikke så me­get varme. I nødstilfælde kan man også bruge løv, plæneafklip og strå. Disse materialer tilsættes kalk, kali og superfosfat og fugtes godt, så de kan komme op på de nødvendige varmegrader.

Elektrisk opvarmning

Den reneste løsning er elektrisk opvarmning. På plantemarkederne kan man købe varmekabler, der lægges ud på et skumgummiunderlag og dækkes med ca. 5 cm groft sand. Herover stilles planterne i potter eller kasser.

 

dyf113

Radiser kan allerede i februar prikles ud i mistbænk

Den rette størrelse

For at få tilstrækkelig plads til forskellige kulturer skal en mistbænk af denne type normalt være 3-5 vinduer bred. Som ethvert forårsbed skal mist­bæn­ken ligge i fuld sol. For at opnå maximal ind­strå­ling, skal kasserne anlægges i øst-vest retning og vinduernes hældning vende mod syd. På den måde indfanges solvarmen bedst og regnvand lø­ber lettest af vinduerne.

tips

Man kan etablere selvudluftning, styret af en termostat, i mistbænkvinduer, akkurat ligesom man kan ved drivhusvinduer. På den måde kan man regulere tem­pe­ra­tu­ren,Vinduet åbner sig, når der bliver for varmt og planterne kan ikke mere svides af varmen.

 

Velegnede materialer
Som byggematerialer er træ eller beton bedst. En trækasse har den fordel, at den er godt isolerende og transportabel. På den anden side skal den som regel fornys efter 6-8 år. Til bygningen bruges 1,5 cm tykke og 30 cm brede brædder. Betonkasser hol­der meget længere, men man skal lave et 50 cm dybt fundament. Det letter bearbejdelse og på­fyld­nin­gen af varmemateriale, og man kan også bruge betonkassen til at lagre grøntsager om vin­te­ren. Hvis de er godt emballeret, klarer de fint vin­te­rens frostperioder i kassen.

Når rammen er opbygget, skal kassen fyldes med gødning og jord op til en afstand på ca. 15 cm fra vinduet.

Når det er sket, lægges vinduet på, og der luftes ud i nogle dage, så ammoniakgassen kan slippe ud. Derefter kan der sås eller udplantes små­plan­ter. I den koldeste årstid må kassens sider iso­le­res med løv, strå eller kompost. Om natten dæk­kes også vinduerne.

dyf114

Jorden i bænken skal fugtes godt, så de nødvendige temperaturer kan opstå.

Luft ofte ud

I det lune mistbænkeklima vokser planterne hur­tigt.Men også plantesygdomme kan hurtigt brede sig. Det beskytter daglig udluftning mod. Jo oftere og jo grundigere der udluftes, desto bedre er plan­ter­ne beskyttet mod sygdomme. På solrige dage skal der absolut luftes ud, ellers svides de nye planter simpelthen af varmen.

TRIN FOR TRIN
 

Anlæg mistbænken i øst-vest retning og lav rammerne af brædder eller i form af et 50 cm dybt be­ton­fun­dament. Man kan af og til også købe færdige metalkonstruktioner. Vinduets hældning fra nord mod syd skal være 5-10 cm, så stråler solenptimalt ind og regnvandet kan løbe af vinduet. Længde og bred­de retter sig efter de vinduer, man anvender.

 

dyf115
Fjern først den gamle pompost og jord.

1
Grav bedet ud til 70-90 cm. dyb­de og bunden stampes jævn.

 

dyf116
Fyld nyt materiale i og træd bedet godt til

2
Nederst kommes et tyndt bladlag til isolering, derefter kommes 30-50 cm opvarmningsmateriale, som stampes fast. Herover kommes 20 cm havemuld, som er forbedret med kompost.

dyf117
Opvarmningsmaterialet kan også være blade eller strå, men det giver mindre varme end staldgødning.

3
Efter opfyldning af bedet, skal der luftes ud i 3-5 dage, fordi gød­nin­gen udskiller skadelige ammoniakgasser. Når de er væk, kan man så eller plante småplanter ud.

 

dyf118
Luft ud dagligt og dæk vinduerne om natten.

4
Sørg for det optimale klima. Om dagen luftes ud og om natten dækkes glasset med stråmåtter eller nopperfolie for at holde på varmen.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 20.2.2004
kommentarer ?