Stiklinger
Retur til oversigt
dyf09
 

Stiklingeformering

Hvis man har en smuk busk og ønsker sig en til, eller hvis man vil plante en hel hæk og har brug for mange planter, så kan man selv skaffe sig planterne ved hjælp af stiklinger.

Uanset om man ønsker at opdyrke en større mængde planter eller bare en busk, så er stik­lin­ge­for­me­ring en meget sikker metode. Der næsten altid lykkes. Desuden er metoden meget enkel bå­de at lære og at udføre. En ideel måde, selv i de til­fæl­de, hvor man vil formere såvel sjældne som sarte planter.

Hvis man i en have ser en plante, som man bliver forelsket i, men som man ikke kan få i handelen, så kan man spørge om man må tage en stikling.

Hvis stiklingen fjernes med stor forsigtighed, sker der ikke nogen skade på moderplanten.

vÆrd at vide

Ved hjælp af stiklingemetoden kan man på en sikker og let måde også formere slyngplanter som kaprifolie og arkitektens trøst. Sætter man flere planter sammen opad en mur eller et espalier bliver dette hurtigere dækket.

 

dyf092

Stiklingerne bør være lige så lange, som beskærersaksen.

Få mange planter på en enkel måde

Stiklingemetoden er også meget nem, hvis man vil opformere et større antal buske eller træer. Har man brug for flere buske til en hæk, så er det u­nød­ven­digt at købe samtlige planter for dyre pen­ge.

Har man tilstrækkeligt med tid, er det nok at købe en busk og senere tage stiklingeplanter fra den.

Stiklingerne kan skæres om sommeren.

Så snart de nye skud forvedes hen på sen­som­me­ren, kan man begynde at skære stiklinger. Men det bedste tidspunkt for moderplanten er na­tur­lig­vis at vente til en frostfri vinterdag. Da har man og­så bedre tid.

Man kan også anskaffe sig stiklinger fra det ma­te­ri­ale, der bliver til overs fra buskenes vin­ter­be­skæring. Hvis man i sensommeren skærer stiklinger fra f.eks. ribsbuske, bør man med det samme sørge for at de slår rødder. Hvis stiklingerne er skå­ret om vinteren, må man vente til om foråret. Frem til dette tidspunkt skal stiklingerne holdes friske og i live.

vælg de etårige skud

Til formering egner de etårige skud sig bedst, d.v.s. topskuddet, der er dannet om foråret. De er lette at genkende på deres lyse farve. Ældre skud har sværere ved at danne rødder. Det er kun poppel og pil, Salix, hvis ældre skud kan slå rød­der. Salix-arterne gror bare man sætter dem i jor­den.

dyf093

Stiklinger kan også slå rod i vand.

Rodning indendørs

Allerede om vinteren kan man begynde med rod­nin­gen, naturligvis kun indendørs. Det foregår i blomsterkasser fyldt med sandet havejord. Lige dele sand og jord.

Sæt stiklingerne i jorden med 2-3 cm afstand net­op så dybt, at kun det øverste øje er synligt. Fra alle de andre knopper dannes rødder. Placer kas­ser­ne på et lyst og varmt sted. Hold jorden fug­tig, men undgå at vande for meget.

Efter nogle uger har stiklingerne fået de første bla­de. Allerede om foråret kan man tage dem op, forsigtigt dele dem og sætte dem i potter.

Så er blomsterkasserne tomme og parate til så­ning af sommerblomster, der senere kan plantes ud. Sørg for at få fat på plantekasser, som ikke fyldes af vand, når det regner. Husk på at plan­ter­ne trives bedst opad husmuren.

 

tips

Opbevaring af stiklinger

Hvis man skærer et større antal stiklinger om vinteren kan disse samles i grupper med navne på. Bundterne dækkes over med fugtig sand. Stiklingerne skal op­be­va­res i mørke så de ikke begynder at dan­ne blade. Bladene mindsker nemlig rod­dan­nel­sen.

 

dyf094

Kun det øverste øje er oppe over jorden.

De skrå snit

Hver enkel stikling skal have en længde på omkring 20 cm, altså næsten lige så lang som en almindelig beskærersaks og have ca. fire til fem knopper. For ikke at risikere, at stiklingerne bliver vendt den for­ker­te vej, når de stikkes i jorden, skal man skære dem lige over foroven og skrå forneden. Det har yderligere den fordel, at man lettere kan stikke spidserne i jorden.

Skær altid så snitfladen er ovenover en knop eller et "øje". Se tegning og billede andet sted på siden. Stiklinger uden øjne visner.

 

dyf095

Spirea er særlig let at formere ved hjælp af stiklinger.

TRIN FOR TRIN

 

dyf096
1
Skær stiklinger af årsskuddet. Ca. 20 cm. lange

 

dyf097
2
Læg det lige snit foroven.

 

dyf098
3
Og det skrå snit forneden, så de placeres korrekt i jorden.

 

dyf099
4
Spaden stikkes i jorden langs en udspændt snor.

 

dyf0910
2
Vrik frem og tilbage til renden er færdig.

 

dyf0911
3
Renden er færdig. Næste rende graves med en afstand på 10 cm.

 

dyf0912
1
Sæt stiklingerne i jorden med ca. 10 cm. afstand.

 

dyf0913
2
Kun det øverste øje skal kunne ses, de andre danner rødder.

 

dyf0914
3
Efter nogle uger kommer de første blade frem.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 20.2.2004
kommentarer ?