Stauder fra frø
Retur til oversigt dyf03  

Fra frø til blomsterpragt

Mange hobbygartnere praktiserer at så deres sommerblomster selv, men også de flerårige vinterhårdføre stauder kan man med lidt held så selv uden problemer. Det lønner sig især, hvor der er brug for mange planter.

Det er fornuftigt at så stauderne selv, når man vil beplante store områder. Ved nyanlægning af en ha­ve eller en stauderabat skal man regne med 5-10 stauder pr. kvardratmeter. I opvæksttiden kan som­mer­blom­ster­ne fylde de bare pletter, indtil man efter ca 2 år kan udplante staudesmåplanterne i grup­per­ne. De skal købe et mindre sortiment fra et gartneri, hvis De ikke kan vente på frøplanterne. Con­tai­ner­plan­ter fra gartneri eller planteskole blomstrer al­le­re­de samme år, som de plantes. Deres egne frøplanter kommer så året efter og fylder bedet ud.

 

dyf032

Purpursolhat (Echinacea purpurea).

Vælg de rette frø

Anvend frø af egen høst eller fra poser. Staudefrø er ikke dyre. Fra en frøpose kan man ofte få hun­dre­de­vis af planter. Mange krydsninger er sortsægte. Det betyder, at man ikke nødvendigvis behøver at for­me­re vegetativt {dvs. formere via deling eller stik­lin­ger), men man kan også tage frø og alligevel få plan­ter, der ligner moderplanten. Pas på ved frøkøb på de poser, som har betegnelse "prydblanding" eller "broget blanding" , for de er kendetegnet ved at gi­ve et flerfarvet sortiment. Vælg bestemte udvalgte sorter og krydsninger, hvor der kun er hvide, blå el­ler andre farver blomster, som man ønsker. {Hvide stauder hedder " Alba" eller "Polaris" , røde hedder oftest "Purpurea", osv.).

Det lønner sig også at høste frø fra de bedste egne planter i løbet af sæsonen. Mange staudearter som f.eks. margeritter, lupiner, riddersporer og solhat danner spirevillige frø. De modne frø gemmes i pa­pir­ku­ver­ter, hvorpå man skriver navn og farve og lag­res tørt til næste forår, hvor de kan sås.

Tykskallede frø

Tykskallede frø har diktam, pæoner, sølvlys, lupiner, liljearter, juleroser o.a., de kan være svære at få til at spire. Gnub forsigtigt frøene mellem et par styk­ker groft sandpapir eller læg dem i blød natten over, ellers kan det hænde, at frøene først spirer efter et år eller måske to år. Den fornuftige haveejer ori­en­te­rer sig om stauderne, inden han eller hun planter et "sammensurium" af forskellige stauder i sin have. Mange planteskoler har staudehaver, og mange byer har parker og anlæg med en staude-afdeling, hvor alle planter har navneskilte. De informationer, man kan få ved sådan et besøg, er uvurderlige, når man skal arbejde i egen have. Noter informationerne om voksepladser, blomsterfarver, fugt etc. Det hjælper godt på vej. Ikke alle stauder blomstrer så pragt­fuldt hjemme som i anlægget, hvor gartnere sørger for at de får den optimale pasning.

dyf0310

Staudesolsikke

Frost- og kuldespiring

De fleste havestauder spirer forår og sommer. Dog er der frø fra flere stauder, der kun spirer efter vin­ter­kul­de. Det er f.eks. ægte stormhat og eng­blom­me. De har brug for påvirkningen af frost og sne. Deres spiretemperatur ligger ved omkring -5 °C. Pri­mu­la, stenbræk, duftvioler, enzian, astilbe, sæbeurt, valmuesøster og løjtnantshjerte spirer mellem -4 ° og +4 °C. Begge grupper sår man allerede i de­cem­ber/januar. Straks efter såningen har frost- og kul­de­spi­ren­de planter brug for en 3 uger lang tem­pe­ra­tur mellem 15° og 18 °C. Derefter skal de have 4-5 uger ved frysepunktet eller derunder. Først da kan de igen vænnes til højere temperaturer. Om foråret henter man kasser og potter indenfor, fordi frøene nu straks spirer i varmen og udvikler nye planter.

 

tips

Frostspirende frø kan man lokke til at spire tidligt i hus med et trick, idet man giver dem den nødvendige kulde kunstigt. Frøene blan­des godt med sand og kommes i en lukket plastbøtte i køleskabet i 6 uger (fryseren må ikke anvendes). Derefter kan de sås.

 

dyf033

Man kan høste frø fra mange stauder. Her f.eks. fra pæon

 

Såning fra tidligt forår til sommer

Også uøvede blomstervenner kommer i løbet af få år til at have tæt beplantede staudebede, hvis de star­ter foråret med at så staudefrø. Hvis man sår inde, under glas, er det lettere at kontrollere spiringen end udenfor på friland, fordi man selv kan styre tem­pe­ra­tur og vanding. I spirebakker eller kasser kom­mes først et lag ral eller groft sand (bakkegrus), så jorden ikke kommer til at "soppe". Spirejord (speciel jordblanding) blandes i forholdet 1 til 1 med sand, kommes i kasserne og vandes let. Nu kan man så.

Så de største frø i potter med det samme, så sparer De priklingen. Frøene dækkes med jord eller sand. Små frø trykkes let ned i jorden. Man kan så i spi­re­bak­ker med mange plantehuller, i spagnumbriketter (Jiffypots) og i spagnumpotter. Spirekasser og pot­ter dækkes med plast eller folie, så jorden kan holde sig fugtig, og der skabes et gunstigt spireklima under dækket.

Når de første fire småblade har vist sig, lufter man forsigtigt ud. For tæt stående stiklinger skal nu prik­les, så de får bedre plads. Derefter behøver plan­ter­ne en lun solrig plads, men skal alligevel beskyttes mod for kraftig solbestråling. I slutningen af maj, når der ikke mere er nattefrost, skal småplanterne ud på den endelige plads i haven.

TRIN FOR TRIN
 

dyf034
1.
Få uger efter såningen spirer frøene.

 

dyf035
2.
Ungplanterne plantes om....

 

dyf036
3
... så snart, de har dannet gode rødder

 

dyf037
4
Kraftige ungplanter sættes i potter med blom­ster­jord.

 

dyf038
5
Efter potning vandes grundigt

 

dyf039
6.
Allerede i formeringsåret kan de kraftigste plantes ud i haven.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 20.2.2004
kommentarer ?
kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 20.2.2004