Okulation af roser
Retur til oversigt dyf01  

Formering ud fra små øjne

Med en smule omhu og et let håndelag kan man selv formere sine smukke roser. Man okulerer dem på robuste vildroser. Allerede andet år har de forædlede planter dannet buske.

Okulation er den mest almindelige og mest sikre måde at formere roser på. Man bruger knopper eller 'øjne' (af latinske oculus) fra ædle sorter og 'trans­plan­te­rer' dem på en grundstamme af en vildrose.

Det bedste tidspunkt for dette arbejde, som kræver nøjagtighed og stor renlighed, er i sensommeren, i slutningen af juli - august.

Denne periode er hensigtsmæssig, da roserne ikke længere danner nye skud, men afmodner. Heller ikke den okulerede rose danner nye skud. I stedet for vokser øjet fast på sit underlag og samler kræfter til at kunne springe ud næste år.

Vigtigt

Ny­for­æd­le­de roser skal om vinteren be­skyt­tes mod kulde. Den bedste måde er ved at hyppe tørv eller kompost op omkring stam­men. Det beskytter de sarte knopper mod den værste kulde. Tidligt om foråret fjernes den ophyppede jord.

Billede

En vellykket okulation: Øjet er vokset fast og bladskaftet faldet af.

Passende podeunderlag

Til okulation skal man bruge en grundstamme eller podeunderlag fra en vildrose, et friskt skud af den plante, som skal indpodes på vildrosen, en skarp okulationskniv med barkløsner og et gummibånd eller et stykke bast til at ombinde okulationsstedet med.

Vildroser findes sjældent i haver, men ofte på na­tur­grun­de. Man kan også købe podeunderlag på nogle planteskoler. Underlaget anskaffes om foråret eller om efteråret og følgende sommer, efter plantningen, kan busken okuleres.

Hybenrosen, Rosa canina, som ofte findes både som dyrket og vildtvoksende, er god til formålet. Man gra­ver rodskud op fra en større busk og planter det i haven. Podeunderlaget skal altid være en kraftig, sund plante med et godt rodnet.


Beskyttede sorter

En hvilken som helst rose kan vokse sammen med den vilde rose. Næsten alle sorter af roser ('Lilli Mar­le­ne', 'Hanne', 'Super Star' m.fl.) er beskyttet af en licens. Det betyder, at det ikke er tilladt at forædle disse arter med henblik på andet end til pri­vat­for­brug. Derimod kan man uden indskrænkninger bruge øjne fra sorter, der ikke er licens på.

Billede

Til beskyttelse mod kulde dækker man med tørv eller kompost om efteråret.

 

Et godt sted at købe værktøj

Orchard's Edge: Pruning shears and garden equipment - ARS pruning and garden products, articles and resources. Pruning shears, scissors, bonsal tools, loppers, long reach pruners, hedges trimmers, garden snips, saws and much more. Tips on pruning and trimming roses, bonsai, trees, evergreens, hedges, vines,

Valg af okulationssted

Okulationskniven skal være meget skarp. Spe­ci­al­kni­ve­ne er ofte forsynet med en særlig barkløsner af plast. Med denne kan barken fjernes fra stammen uden at blive beskadiget. I en snæver vending kan det også gøres med bagsiden af en køkkenkniv.

Det er vigtigt at vælge den rette højde til okulation. Lave sorter og slyngroser okuleres ved rodhalsen, dvs. der hvor roden går over i stammen.

Opstammede roser okuleres der, hvor kronen skal være: For en høj stamme kan det være ca. 80-100 cm højt oppe.

tips
Omhyggelig rengøring

Renlighed er en forudsætning for at en okulation kan lykkes. Frilæg rodhalsen og rengør den med en våd klud. Lægger man avispapir under, så hvirvler støvet ikke op.

Sådan skærer man en bladknop

For at opnå det bedst mulige 'øje' til okulation skærer man bladet af, så der er ca. 1,5 cm tilbage af blad­stil­ken. Det lille stængelstykke bruges som håndtag.

Snitfladen på øjets barkside skal være helt ren, dvs. fri for fedt og støv. Sæt kniven an og skær langs med stammen. Hverken knop eller ved må beskadiges - snittet skal gå lige igennem den grønne bark. Øjet kan kun vokse sammen med underlaget hvis dette er opfyldt.

Skulle snittet mislykkes, er der altid knopper tilbage, som man kan gøre et nyt forsøg med.

Billede

Efter okulation skal podestedet have en vandtæt forbinding.

Foretag okulation straks

Det nyskårne øje skal straks anbringes på un­der­la­get. Det er vigtigt, at man har gjort snittet på rod­hal­sen klart.

Rids et T-formet snit i grundstammen. Fligene løsnes forsigtigt fra veddet med barkløsneren. Herefter sæt­tes det nyskårne øje ind i det T-formede snit. Den overskydende del, som stikker ud, skæres af, og ope­ra­ti­ons­ste­det ombindes med bast eller gummibånd. Stedet skal være vandtæt. Kun knoppen stikker frem fra forbindingen.

For at være på den sikre side, kan man okulere to øj­ne på det samme underlag. Den tilbageblevne stump af bladskaftet viser, om okulationen er lykkedes. Hvis den bliver sort, så er øjet ikke vokset fast. Oku­la­ti­o­nen kan da gentages på et andet sted. Hvis blad­skaf­tet derimod, efter ca. 14 dage, falder af betyder det, at øjet har lykkedes at vokse sammen med un­der­la­get. I så fald kan man forvente, at et skud vil vise sig det følgende år.

Når det okulerede skud springer ud om foråret, skal grundstammen afskæres over øjet. Al næring skal nu i stedet for gå til den okulerede rosenknop.

Skær vildskud af

Allerede året efter okulationen kan der komme små grene fra de små knopper. Om efteråret kan den un­ge plante plantes på det endelige voksested. Om for­å­ret skæres alle udvoksne vildskud af og det for­æd­le­de skud skæres, så det senere forgrener sig på en til­ta­len­de måde.

Billede

En god okulationskniv er forsynet med en barkløsner i den ene ende.

TRIN FOR TRIN

Billede
1. Kun en stump af blad­skaf­tet lades tilbage.
Billede
2. Øjet skæres ud af bar­ken.
Sådan okuleres
roser fagmæssigt:

 1. Der, hvor man skærer bladet af, skal man lade et stykke ca. 1 cm sidde tilbage af bladskaftet. Knoppen skal være tydelig at se, men må ikke være ud­vok­set.

   

 2. Med en skarp podekniv skærer man øjet ud, således at snittet hele tiden løber i den grønne bark. Man kan prøve teknikken på en vildrosegren, så ingen øj­ne, som skal bruges til oku­le­ring, går tabt.

   

 3. Rodhalsen frilægges og ren­gø­res omhyggeligt. Rids det T-for­me­de snit i barken.

   

 4. Løsn barkfligene fra stammen, så der kommer en åben revne.

   

 5. I revnen anbringes øjet. Man skal kun holde i den lille blad­stump. Arbejd forsigtigt og med omhu, så der ikke kommer snavs ind i snittet.

   

 6. For ikke at regn og andet vand skal kunne påføre snittet syg­doms­frem­kal­den­de organismer, skal snittet ombindes vandtæt med bast eller gummi.
Billede
3. Lavet T-formet snit i po­de­un­der­la­get.
Billede
4. Podestedet skal sidde på rodhalsen.
Billede
5. Øjet anbringes i grund­stam­mens T-snit.
Billede
6. Snittet forbindes om­sorgs­fuldt for at blive vand­tæt.

kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 23.2.2004
kommentarer ?