Asp, Poppel
(Populus)

Asp, Poppel tr104

En evig sitren

Det er ikke uden grund det gamle ord siger: "sitre som et aspeløv"... for det er yderst sjældent man ser en asp eller en poppel i fuldstændig ro.
Det er i aller højeste grad levende træer.


Til poppelarterne hører en række meget hurtigt voksende, løvfældende træer, der kan være meget forskellige i bladfarve og vækst. Der er mere end 40 forskellige poppelarter og et utal af hybrider, hvoraf nogle er fremkommet spontant i naturen og andre er fremkommet ved krydsning.

VIGTIGT

Populus er ret pladskrævende, det er vigtigt at vælge den rigtige sort. Tal med planteskolen og få en anerkendt og modstandskraftig sort, som passer til omgivelserne.Lidt botanik

Poplerne er sommergrønne, normalt meget høje træer, med modsatstillede, ovale blade og let kantede grene som karakteristiske kendetegn. vinterknopperne er normalt harpiksholdige.

Blomsterne hænger i haler eller rakler fra grenene, og kommer kort før bladene springer ud. Frugtmodningen begynder endnu før frugtkapslerne er helt modne. De indeholder frø, der er forsynet med mange silkefine hår.

Da poplerne kommer til at fylde godt i landskabet, skal man ikke plante dem i en lille parcelhushave. De passer bedre i parklignende store haveanlæg. Plant aldrig popler nær kloakanlæg o.l. da de kraftige rødder kan gennemtrænge rørene.


Lys: Sol-halvskygge
Blomstring:Marts-april
Højde:18 - 30 m.
Jord: Dybmuldet, veldrænet


PLANTEDOKTOREN

Popler angribes ligeså ofte af bakteriekræft som af skadedyr. Det er især ungplanter, der angribes, og skaderne kan medføre træets død. Man skal derfor helst kontrollere ungtræer med regelmæssige mellemrum. Man kan dog undgå disse problemer, hvis man udelukkende planter modstandskraftige og resistente sorterGråpoplen har løv, der er gråfiltet på undersiden. Barken er gulbrun.

Mangesidigt træ

Der er popler i mange, meget dekorative former, med gullig-grønne, brunoliven til sølvfarvede blade. I det frie landskab tjener popler ikke bare som dekorationer, men de er også velegnede på skråninger, skrænter og slaggerbunker. Poplerne anvendes mange steder som stormbeskyttelses- og kystbeskyttelsetræer.

Mange arter

Der er så mange forskellige arter, at vi her kun kan omtale de vigtigste. Sølvpoplen (Populus alba) er først og fremmest udbredt i Sydeuropa, og kan der blive op til 30 m høj. Den har en bred krone og et meget udbredt rodsystem, og egner sig derfor fremragende til beskyttelse mod blæsten.

"Nivea" har helt hvide bladundersider. "Richardii" er en ret sjælden varietet med guldgule blade. "pyramidalis" stammer fra Asien, er hurtigt voksende, men kortlivet.

Balsampoppel (Populus balsamifera) springer ud meget tidligt. Den bliver op ti1 30 m høj og har en smal krone. Unge blade dufter aromatisk på grund af deres harpiksindhold. Man kan udvinde balsamolie af dem.

Sortpoppel (Populus nigra) er velkendt på grund af sin lige, oprette vækst, men den er kun velegnet til en meget gunstig jordbund og et mildt klima, da den ellers bliver nøgen nedefra. Der er talrige krydsninger af denne form.

Pyramidepoppel (Populis nigra) "ltalica" er en slank varietet. Med sin spidse krone bliver den over 30 m høj. "Elegans" er kun halv så bred som stamformen. "Gigantea" har især mange lysegrønne blomsterhaler.

 

Korte Råd
Voksted -
Voksested

De vil vokse på lyse steder, men ikke for solrigt. Velegnede til byk1ima, industriområder og havluft, alle arter er ret hårdføre.

jord -
Jord

Popler foretrækker dybmuldetjord uden konstant fugt. De fleste arter klarer sig også fint i sandjord, humusfattig eller leret jord.

pasning -
Pasning

Popler formeres let ved at stikke en gren ned i jorden. Foryngelsesbeskæring er unødvendig, men træerne tåler kraftig tilbageskæring.

tr1044

Frugtmodningen begynder endnu før frugtkapslerne er helt modne


TIPS

Man skal ikke plante popler ved veje fordi de har øverligt liggende rødder, og rødderne derfor meget let kan hæve vejbelægningen op og få den til at revne. Når rødderne søger efter vand, kan de let gennembryde rør, der findes i byarealer og langs veje. Desuden har træerne blødt og skørt ved, som gennem brudfare kan gøre trafikken usikker.

For nybegyndere

Bævreaspen (Populus tremula) har særlige egenskaber, der gør den til et godt pionertræ. De samme egenskaber gør også træet tålsomt overfor industriluft. Aspen kan blive op ti1 20 m høj og vokser gerne i grupper sammen med andre træer.

Gråpoppel (Populis canescens) er ikke blot et nyttetræ i skoven, men er også på grund af sin store tålsomhed et fremragende pionertræ. Den kan blive 30 m høj og over 200 år gammel. Træet står ualmindelig godt fast, beskytter mod vinden og tåler saltholdig havluft.

tr1043
Populus nigra "Italica" er en sort der kommer fra Italien og dette slanke træ kan blive op til 30 m højt.


Andre arter

Vårpoppel (Populus koreana) hører til de sjældne poppelarter i Europa. Hos os bliver træet højst 10 m højt, og egner sig derfor til små haver. Rabarberpoppel (Populus lasiocarpa) har en rund krone og op til 30 cm lange, hjertelignende blade.


ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter

Forår

I marts, endnu før bladene springer ud, kommer blomsterne, der sidder i lange rakler på grenene. Hunraklerne er rødlige, mens hanraklerne er grønligt gule. Det er vinden der bestøver Populus-arterne.
Sommer

Hvis man vil så popler, er det bedst at høste frøene kort før de smides i juni. Frøene skal sås med det samme, for de mister spireevnen efter ganske kort tid.
Efterår

De store blade viser deres farvespil. Desuden skyder poplerne vinterknopper, hvor bladanlæggene tilbringer vinteren. Knopperne er normalt dækket af aromatisk harpiks.
Vinter

Normalt klarer poplerne en hård vinter uden skader. Når træerne endnu er meget unge, kan man beskytte dem om vinteren. I øvrigt er popler meget tålsomme overfor røggasser.

kildemateriale Blomstrende FritidOpdateret d. 7.6.2001
kommentarer ?

FastCounter by bCentral