Kornel
(Cornus)

tr021

Smuk hele året

Slægten består af træer, buske eller flerårige urter, der blomstrer i det tidlige forår. De har oftest fantastiske efterårsfarver og om vinteren kan deres bark blive helt vinrød.

Kornelplanterne (Cornus arterne) tilhører en meget gammel planteslægt, hvis efterkommere er udbredt over det meste af verden. Slægten består af træer, buske eller flerårige urter, hvis blomster sidder samlet i hoved- eller skærmformede stande.

Det er denne mangfoldighed, der gør slægten så populær. Man kan vælge blandt mange både hjemlige og fremmedartede arter, der takket være barkens og efterårsløvets farverigdom er blevet en af vores mest populære havebuske.

Allerede i marts-april, på et tidspunkt, hvor de fleste andre træer og buske stadig sover vintersøvn, springer en meget populær kornelart ud. Det er kirsebærkornellen Cornus mas. En stor busk eller et lille træ, der med sine endnu nøgne grene iklæder sig en herlig gul blomstring.

indkøbstips

I planteskolerne findes der både lave buske (op til 150 cm) eller større solitærplanter med rodklump containerplanter (200-400 cm høje).

Blomstrer tidligt

Kirsebærkornellen er absolut en af forårets smukkeste blomstrende buske. De små, gule blomster, der sidder i tætte skærme passer godt sammen med andre buske og træer med lignende blomstring, f.eks. hassel eller troldhassel (Hamamelis).

I nærheden af stærkt gulblomstrende Forsythia kommer kornellen slet ikke til sin ret. Her vil den blegne. Efter blomstringen får den sit løv. Her er den også tidligere end andre buske. Bladene er svagt ægformede, spidse og en smule behårede på begge sider.

 

Lys: Sol-vandrende skygge
Blomstring: marts-april
Højde: 2 - 6 m.
Jord: Lerholdig humusrig havejord
 

Fordringsløs og beskeden

Kirsebærkornellen er vinterhårdfør. Voksestedet kan være både i sol og vandrende skygge, hvis jorden bare er kalk- og lerholdig og indeholder tilstrækkelig med humus.

Om efteråret kan man dække jorden omkring planten med kompost eller omsat staldgødning. Dette virker også som en beskyttelse mod frosten. Kirsebærkornellen trives også godt i by luften.

Der findes en kornel, der blomstrer endnu tidligere end kirsebærkornellen, den hedder Cornus officinalis. Busken er mindre grenet end Cornus sanguinea (Rødkornel).

Plantedoktoren

Kornelarterne er normalt hårdføre og angribes sjældent af sygdomme og skadedyr. De tåler kraftig beskæring. Når man planter skal man aldrig tilsætte kunstgødning til jorden. Det svider rødderne. Giv hellere de unge planter organisk gødning, f.eks. omsat staldgødning, benmel eller kompost.

Dekorativ

Kirsebærkornellens tidlige blomstring efterfølges om efteråret af 1,5 cm lange frugter, hvis farve minder om de røde kirsebær. Frugterne er spiselige og kan anvendes til syltning og saft, men frugtsætningen er ikke stabil. Pga. den meget tidlige blomstring er bestøvningsforholdene ikke ideelle, da mange insekter stadig ligger i vinterdvale.

Kirsebærkornellen er en busk, der i starten vokser meget langsomt. Maksimalhøjden er 3-4 meter, men det kan tage mere end ti år før denne højde opnås.

De fleste Cornus-arter blomstrer ikke før bladene er sprunget ud. De plantes pga. deres smukke efterårsfarver eller pga. den smukt farvede bark.

 

tr0213

Hvidkornellens smukke røde vintergrene.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Sol til vandrende skygge. Kirsebærkornellen i grupper, som hæk eller solitær. Hvidkornel (C. alba) helst som solitær.

jord -

Jord

Varm, lerholdig jord, der også kan være kalkholdig. Forbedres med kompost.

pasning -

Pasning

Taknemmelig plante, arter med farvet bark bør beskæres kraftigt. De unge skud er de smukkeste. Kun organisk gødning.

tr0212

Kirsebærkornellens røde stenfrugter er spiselige.

Ejendommelige buske

Mange kornelarter fører en ubemærket tilværelse om sommeren. Først om vinteren, efter løvfaldet, bliver de stærkt farvede grene synlige. Særligt synligt er det hos hvidkornellen (Cornus alba, tidligere kaldet C. sibirica), med sin røde bark, samt hos guldkornellen (Cornus stoloniferia "Flaviramea" ) med halmgule årsskud.

tips

Unge grene har fine barkfarver

De dekorative,farvestrålende grene hos hvidkornel og guldkornel forekommer hovedsagelig på de unge grene. Derfor bør man hvert år i februar - marts beskære grenene kraftigt. Om sommeren vokser der nye grene ud igen og de giver busken sit smukke vinterudseende.

Hvidkornel

Den hvide kornel (C. alba) har blålige stenfrugter. Den bliver ikke højere end 2-3 meter.

Flere sorter plantes pga. deres løv. Både "Sibirica" og "Kesselringii" stråler med deres klare, dybrøde efterårsfarver.

Hvidkornel (C. alba) har et mærkværdigt bladløv, De grønne blade omgives af en lys kant. Sådanne planter kaldes brogetbladede og deres specielle egenskab bruges af forædlere til at fremelske nye sorter.

I handelen kaldes sorten enten "Albomarginata" eller "Aureomarginata".

 

tr0214

Kirsebærkornellen blomstrer på nøgne grene.

retur til havesider.dk
Retur til hovedsiden

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Marts-april: Kirsebærkornellen tilhører årets tidligtblomstrende planter. Løvet springer ud i maj, efter blomstringen.
Maj-juni: Nu blomstrer andre kornelarter som f.eks. hvidkornel og guldkornel.

Sommer

Juni-aug: Skjult af det mørkegrønne bladløv udvikles komellens stenfrugter. For øvrigt gør buskene ingen væsen af sig. Som hækplanter giver de en fin indramning af haven.

Efterår

September: De "modne" kirsebær viser sig og kan høstes.
Okt-nov: De fleste korneller iklæder sig farvestrålende efterårsfarver. Læg kompost eller gødning på.

Vinter

Dec-febr: De nøgne grene hos både hvidkornel og guldkornel giver gode kontraster til den hvide sne og den mørke jord.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Last updated 14.11.2016
kommentarer ?