Bakkenellike
(Dianthus deltaides)

Bakkenellike st034  

Passer lige så godt på heden som i stenbedet

Denne lille charmerende nellikeart trives bedst på et tørt og solrigt sted. Ude i naturen finder vi den på tørre, solrige bakkeskråninger. Plant den også i haven, et så solrigt sted som muligt.

Bakkenellikens forskellige vildformer findes spredt over hele Europa og Asien. Den er temmelig almindelig i Danmark. Til forskel fra de øvrige nellikearter, er bakkenelliken kalkskyende. Plantens naturlige voksested er på tørre og stenede marker, bakkeskråninger og på diger. Vokser den i fuld sol danner den brede, ca. 15 cm høje, graciøse tæpper.

indkøbstips

Frø til bakkenellike kan købes i frøhandelen. Synes man at det er besværligt med frø kan man også købe færdige planter i planteskolerne. Til en m2 går der ca. 16 planter. Bedste plantetidspunkt er i september eller april.

Taknemmelig

I haven bør bakkenelliken så vidt muligt vokse under samme vilkår som ude i naturen. Den bør helst plantes i et stenbed eller på et andet åbent sted, hvor den kan få så meget sol som muligt. Den trives også på udsatte steder. Naturligvis trives den ikke kun på ekstreme steder, men også i god havejord.Undtaget er en tung, vandlidende jord. Her er der risiko for at den ikke kan overleve vinteren.

 

Lys: Solrigt
Blomstring: Juli - august
Højde: 15 - 20 cm.
Jord: havejord
 

Et lille udvalg

Den mest kendte sort er "Brilliant" eller "Brilliancy" med store, lysende karminrøde blomster, som holder sig længe. "Vampir" har lys rosafarvede blomster. De rosa blomster hos "Splendens" kendetegnes af en mørk ring. Kendetegnende for disse sorter er også de mørke, brunliggrønne blade.

"Heideblutll har dyb mørkerød, næsten blodfarvede blomster. "Leuchtfeuer" har skarlagenrøde blomster. Foruden de rosa og røde sorter findes selv den hvidblomstrende "Albus" med en lille karminrød midte.

Billede

Sorten "Brilliant" har sælig store blomster.

Plantedoktoren

Som øvrige nelliker kan også bakkenelliken i fugtige somre angribes af nellikerust. Den rammes mere sjældent på tørre steder. Angrebne plantedele skal brændes. Et andet problem kan være vilde dyr, f.eks. er kaniner meget glade for nelliker, specielt i vintermånederne. En have på landet eller i nærheden af åbne marker, hvor der er vilde kaniner, bør derfor beskyttes af et tæt hegn.

En plante til naturhaven

Som de fleste andre haveplanter, som ikke er så forædlet, passer bakkenelliken særlig godt ind i et vildt hjørne af haven i en såkaldt "Wild Garden" eller i en naturlignende have. Den passer også godt til et lyst voksested i et såkaldt "Woodland". Selv i en hedelignende have har den sin givne plads. Ønsker man at opnå størst mulig effekt med mindst mulig besvær, kan man kombinere de plantede bakkenelliker med de på grunden tilstedeværende vilde planter eller med vilde planter, som man har sået eller plantet.

Billede

Den hvidblomstrende "Albus" har små røde antegninger i blomstens midte

Korte råd

Voksted -
Voksested

I fuld sol som kantplante, ved træer og buske i stenbede og i stenhøje.

jord -

Jord

Let gennemtrængelig havejord, som hurtigt varmes op. Trives i kalkfattig, sandet og surjord.

pasning -

Pasning

Formering ved deling. Så frø og skær stiklinger om sommeren. For øvrigt er det en taknemmelig plante.

Billede

En lysende farveplet i en lyngbeplantning.

Kombiner med grågrønt

Det tager sig ofte godt ud at kombinere smalbladet timian med planter, som har smukke blade i grågrønt. Som bunddække kan man bruge smalbladet timian, Thymus serphyllum og kattefod, Antennaria dioica. Mellem disse kan man plante tuer af blåsvingel, Festuca glauca, forårslyng, Erica carnea og lammeøre, Stachys olympica S. lanata. Beplantningen kan fuldendes med halvhøje solitæ re stauder og buske, som giver en blød overgang til resten af haven. Til dette formål egner sig f.eks. lavendel, kongelys, enebærbuske og lave fyrretræer.

I en sådan beplantning i et solrigt hjørne i selv en lille have, vil planternes naturlige skønhed komme godt til deres ret.

 

tips

Et stenbed kan fint afgrænses med en naturstensmur. En sådan stensætning kan være et ideelt voksested for bakkenelliken, Stene i forskellige størrelser, så flade som muligt, stables så de ligger stabilt, også når de bliver udsat for stort tryk. I murens større sprækker plantes bakkenelliker, Vand rigeligt i begyndelsen.

Let at formere

Bakkenellike kan formeres på forskellige måder. Til en start kan man forsøge med frøsåning, I juli sås frøene i såkasser. Efter en omplantningkan planterne sættes ud på voksestedet i september. Planteafstanden bør være ca. 25 cm. Har man allerede bakkenelliker i sin have er det enkelt og let at formere ved deling. Det bedste tidspunkt at gøre dette på er efter blomstringen, nogle gange i august-september. Alle nellikearter kan foreres med stiklinger.

I juni-juli skærer man ca. 10 cm af ikke blomstrende grene. Fjern de nederste blade og stik stiklingerne i en blanding af tørv og sand. Står stiklingerne i jævn fugtighed med plastfolie som beskyttelse, kan de slå rødder i løbet af 4 uger. De er så klar til udplantning om efteråret.

Billede

Bakkenellike sorten "Heideblut".

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

April: Den stedsegrønne bakkenellikes vækstperiode begynder om foråret. Giv kalkfri gødning for at opnå den rigere blomstring.

Sommer

Juli-aug: Blomstringen starter og foregår. Tid for at formere med frø eller stiklinger.

Efterår

September: Efter endt blomstring kan ældre planter deles. De delte planter skal nå at slå rødder inden vinteren.

Vinter

Dec-febr: Bakkenelliken er vinterhårdfør De stedsegrønne planter bør beskyttes mod kaniner og rådyr.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 21.5.2001
kommentarer ?

FastCounter by bCentral