Husløg
(Sempervivum)
Husløg st033

Overlevelseskunstner på sten

Husløgets kødfulde bladrosetter ser ud som om de vokser direkte på stenen. Det er næsten ikke til at fatte, hvordan planten også kan samle kræfter til at danne sine store blomsterstande.

Arterne fra slægten Sempervivum er så utroligt robuste, at de næsten kan vokse på det rene ingenting. De smukke, normalt kugleformede rosetter med tykke, kødfulde blade, nærmest klæber til sten og stubbe, og med tiden formerer de sig, så de sidder tæt sammen i dekorative grupper, der kan dække større flader.

Slægtsnavnet Sempervivum betyder "altid levende", og det er bestemt meget betegnende for husløgets store overlevelsesevne. De fleste arter stammer fra Europas bjergegne, hvor de forekommer på steder, hvor ingen andre planter kan vokse. Det eneste de ikke tåler er stående vand. Alt andet: stærk kulde og udtørring tager de i "stiv arm". Jorden må gerne være mager og skal i hvert fald være veldrænet. Eventuelt kan man blande den op med rigeligt grus. Husløg kan lagre vand i deres tykke blade og på den måde klare tørre tider uden at tage skade. Botanikerne kalder den slags planter bladsukkulenter.


VÆRD AT VIDE

Det er meget nemt at formere husløg. Alt efter art danner moderrosetterne flere eller færre nye rosetter som forsigtigt kan løsnes med en kniv og plantes for sig selv i sandjord, hvor de danner flere rødder. Ofte sidder de nye rosetter på udløbere. De har normalt rødder og kan plantes med det samme.Spændende til mange formål

Husløg hører til stenurtfamilien (Crassulacaea) og navnet husløg har de fået fordi de villigt vokser på hustage og i mursprækker, især i gamle kampestenshuse. Der har altid været en del folke-overtro knyttet til husløgene. f.eks. bekendtgjorde kejser Karl den Store i det 8. årh. at folk skulle plante husløg på tagene, fordi han troede de beskyttede mod lynnedslag.

Fordi husløg er så robuste, kan de rives løs fra deres voksesteder og leve meget længe. Derfor kan de bruges til mange pynteformål, f.eks. i små sammenplantninger og til blomster- og juledekorationer. Bagefterkan de ofte plantes igen.


Nogle arter danner tykke grønne flader af rosetter og udvikler kraftige blomsterstængler og farvestrålende blomster.Lys: Solrig placering
Blomstring:Juli - august.
Højde: 3 - 10 cm.
Jord: Sandet jord

Blomster kommer efter nogle år

Står husløget tørt og solrigt ude, får de gerne smukke røde og rødbrune farver. Blomsterne, der er stjerneformede, kommer sidst på sommeren på 5-40 cm høje blomsterstængler der skyder frem fra rosettens midte, når den er nogle år gammel. Efter afblomstringen dør rosetten bort, men den er som regelomgivet af mange yngre rosetter, der kan overtage pladsen.


PLANTE-DOKTOREN

De stedsegrønne rosetter er robuste og fejler sjældent noget. Hysløgs værste fjende er stående vand, så rådner rødderne nemlig, og planten dør. Det er helt naturligt og ingen sygdom. Der er normalt dannet mange nye rosetter udenom.


De rødbladede arter og hybrider er særligt attraktive


Korte Råd
Voksted -
Voksested

I fuld sol og på tørre og ekstreme steder i stenbede, på tørre skrænter, i mursprækker og på tage. Alle husløg er også meget velegnede til stentrug og trærødder.

jord -
Jord

Vokser fint på porøs, sandet, stenrig bund, der er mineralrig og ikke for mager. Leret havejord opblandet med sand og grus er et godt vækstsubstrat.

pasning -
Pasning

Når man planter på ekstreme steder som mursprækker og i huller i sten, fylder man først lidt jord i og trykker, så rosetterne sidder fast. Sørg for at der er godt afløb for vand.
TIPS


Farveglade samlinger

Plant forskellige arter og hybrider af husløg sammen og nyd store og små og forskelligt formede og farvede rosetter på samme tid. En enkelt lille roset ser altid lidt fortabt ud og syner ikke af meget, så man skal plante små grupper af hver slags. Små kugleformede rosetter danner f.eks. fin kontrast til store flade rosetter. Plant f.eks. også forskellige stenurter (Sedum) og stenbræk (Saxifraga)i samlingen,


Former og farver

Husløg findes i så mange former og farver, at det er umuligt at nævne alle her. Størst betydning i private haver har Sempervivum tectorum, der er den største af arterne og har glatte randhårede blade med en brodlignende rød bladspids. Rosetterne kan blive op til 20 cm i diameter og blomsterstænglen 40 cm høj. Blomsterne er store, purpurrøde og stjerneformede.

Underarten calcareum er mindre og har grågrønne rosetter med lyserøde bladspidser og lyserøde blomster. Med netop Sempervivum tectorum er der frembragt en række sorter og krydsninger, der er særligt gode til havebrug. F.eks. " Atropurpureum" med purpurfarvede blade, "Robustum" med meget store grågrønne blade og en anden sort "Triste" med spidse, violette blade.

Spindelvævs-husløg, Sempervivum arachnoideum har hvid, spindelvævsagtig behåring, som udgår fra bladspidserne og danner et net over rosetten. Rosetterne er små, som regel kun 1-3 cm i diameter. Bladene er ofte røde i spidsen og blomsterne, der sidder på 5-10 cm høje stængler, er rosenrøde. Også denne art er ophav til en lang række sorter og hybrider.

De i alt ca. 30 arter og hybrider af husløg kan uden videre plantes i haven, blot man tager hensyn til planternes nøjsomhed og ikke "forkøler" dem med for god jord, og for meget vand og næring.

Fra slægten Sempervivum har man i øvrigt udskilt en række arter i slægten Jovibarba (Jupiters skæg). Jovibarba arterne har klokkeformede eller tragtformede blomster i modsætning til Sempervivums stjerneformede. Ellers ligner de hinanden meget og mange steder kaldes begge arter for husløg.

st0334
Husløg kan vokse i minimaljord i sprækker og revner.

 


ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
 

Forår

De små rosetter begynder igen at vokse og i midten skimtes små nye bladspidser. Hvis rosetterne ikke rigtigt breder sig, kan det hjælpe at gøde lidt.

 

Sommer

Blomstringstiden ligger engang i juli-august. Fra rosetternes midte kommer kraftige blomsterstængler med smukke stjerneblomster i rosa, rød eller gul. Efter blomstringen dør rosetten.

 

Efterår

Nu skal evt. samlinger være færdigplantet. I september er det sidste frist for formering, hvis rødderne skal have ordentligt fat før vinteren.

 

Vinter

Husløg er fuldstændig vinterhårdføre. Som alpine planter er de skabt til at klare de strengeste vintre. Kun uden snedække kan hård frost skade løgene.


kildemateriale Blomstrende FritidOpdateret d. 21.5.2001
kommentarer ?

FastCounter by bCentral