Kæmpemargerit
(Chrysanthemum maximum)

billede  

De hvideste sommerblomster

De store kæmpemargeritter ligner sædvanligvis de vilde margeritter på en sommereng. Men de er betydelig større og kraftigere. Kæmpemargeritten kan også anvendes som snitblomst.

Kæmpemargeritten stammer fra Pyrenæerne og er i familie med vores almindelige margerit. Efter at den er blevet så populær, er der i de senere år dukket mange sorter frem. De adskiller sig ved højden og blomsternes størrelse.

Der findes både sorter med enkle og fyldte blomster. Højden varierer fra 30-100 cm. Blomsterkurvene har gule skivekroner og hvide randkroner. De kan blive op til 15 cm i diameter.


Sammen med andre stauder

Kæmpemargeritten vokser opret med kraftige stilke og blomstrer ufortrødent fra juni til oktober. Den bør altid være tilstede i bede med høje sommerblomstrende stauder. Blomsterkurvenes klassiske form og neutrale farve virke afdæmpende i en beplantning bestående af mange stærke farver.

Særlig dekorativ er den sammen med valmue, ridderspore og lupin. Selv floks, Rudbeckia og kokardeblomster(Gaillardia) er gode naboer.

 

Lys: Solrig plads
Blomstring: juni - okt.
Højde: 30 - 100 cm.
Jord: Næringsholdig havejord
 

Enkle og fyldte sorter

De enkle sorter er ofte mere robuste og holdbare end de fyldte sorter. Følgende sorter hører til dem der vokser kraftigst og giver flest blomster: "Wirral Supreme", "Wirral Pride" og "Julischnee" har meget fyldte blomster. "Gruppenstolz", "Beethoven" og "Silberprinzesschen" er gode enkle sorter. De er velegnede snitblom-ster.

Plantedoktoren

Hvis plantning og pasning udføres korrekt angribes den sjældent af sygdomme. Planten kan lide under at stå for tæt. Inden man planter skal jorden renses for al ukrudt. Sorte bladlus kan ofte være et problem, sprøjt med insektsæbe flere gange.

Ønsker et solrigt sted

Kæmpemargeritten elsker sol og trives bedst i bed uden skygge. Den tåler også varme og er relativ holdbar både i regn og blæst. Den kan også dyrkes i potter og krukker anbragt på terrasser, altaner, balkoner og trappeafsatser. "Silberprinzesschen" egner sig glimrende til dette formål.

Forbered voksestedet

Kæmpemargeritten vok- ser bedst i en porøs og næringsrig havejord. In- den plantningen om for- året eller om efteråret for- bedres jorden med kom- post. Anvend kvælstof- gødning med forsigtig- hed, da planten ellers vil danne et utal af blade og blomsterne bliver mindre holdbare. Jorden gen- nemgraves i et spadestiks dybde, så rødderne uhin- dret kan vokse.

Billede

"Christine Hagemann" er en tæt fyldt middelhøj sort.

Formering ved deling

Man deler sædvanligvis margeritten hvert tredje år. Hvis man ikke foretager dette bliver blomstringen mindre. Bedste tid at dele og plante på er i maj eller fra og med midten af august til ind i efteråret. Planteafstanden afhænger af sorternes størrelse og den varierer fra 40-110 cm. Man kan også købe planterne i havecentrer og planteskoler.

Korte råd
Voksted -
Voksested

I fuld sol sammen med andre stauder. De høje sorter bør beskyttes mod stærk blæst. Egner sig også til potter og krukker.

jord -

Jord

Næringsrig, porøs havejord der opblandes med kompost. Jorden bør holdes fri for ukrudt og jorden bør holdes løs.

pasning -

Pasning

Vand efter plantning. Høje sorter opbindes. Visne blomster fjernes. Til snitblomster anvendes nyudsprungne blomster.

billede

Sorten "Julischnee"

Frøformering

Frøformerede kæmpemargeritter bliver som regel ikke så store. En god sort er "Polaris". Så direkte på friland både forår og efterår. Så rigeligt med frø og udtynd derefter planterne til passende afstand. Man får de kraftigste planter ved at så allerede i marts måned i såkasser eller varmebænk.

tips

Høje sorter til snitblomster

Kæmpemargeritten er en fryd for øjet ikke bare i haven. men også i buketter. Særlig smukt bliver det, hvis de sættes sammen med riddersporer og valmuer. Til snitblomster vælges nyudsprungne blomster. Fjern de nederste blade på stilken, så de ikke rådner i vandet. Skær stilkene på skrå så øges deres vandoptagelse og blomsterne holder længere, Sorten "Polaris" egnersig særlig godt til snitblomst.

Pasning

Efter plantningen skal der vandes godt. Siden kultiveres jorden mellem planterne. Hvis man under opvæksten kniber topskuddet, forgrener planten sig og den får flere blomster. De høje sorter bør bindes op med en bambuspind eller lignende. Man kan også binde flere planter sammen med en snor. På den måde forebygger man, at planterne knækker. Fjern afblomstrerede blomster. Så stimuleres planten til yderligere knopskydning.

billede

Det er smukt med hvide blomster i blandede bede.

 

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Marts: Der sås indendørs i kasse og senere i varmebænk.
Apr-maj: Del de gamle rodstokke og plant dem påny. Før plantningen renses og løsnes jorden. Al ukrudt fjernes og der gødes.

Sommer

Juni-aug: Knib de små planters topskud og de vil forgrene sig. Vand regelmæssigt og fjern visne blomster. Høje sorter opbindes. Som snitblomster anvendes nyudsprungne blomster.

Efterår

Sept-okt: Kæmpemargeritten blomstrer. Når alle planterne er afblomstrede fjernes de overjordiske plantedele. Selvom efteråret kan kraftige rødder deles.

Vinter

Nov-febr: Kæmpemargeritten er flerårig og vinterhårdfør. Allerede i februar kan man så indendørs i egnede såkasser. Der kræves tilskudslys.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 21.5.2001
kommentarer ?

FastCounter by bCentral