Stjerneklokke
(Campanula poscharskyana)

billede  

Blå blomsterpuder

Hvad enten stjerneklokken breder sig over et stenbed eller hænger ned fra kanten af en mur, så er de pragtfulde lavendelblå eller hvide blomster altid et lige kært syn.

Med en blomsterpragt, som varer fra juni til september, er stjerneklokke en køn "farveklat" , praktisk talt hele sommeren. De blå eller rent hvide klokkeblomsters kronblade er svagt udadbøjede og bevirker at blomsten virkelig ligner en stjerne.

Blomsterne sidder på kraftige, lange stængler, som vokser frem fra de grønne tuer af hjerteformede blade. Denne blå klokkeart har en meget kraftig vækstform, mere kraftig end andre lignende arter som f.eks. italiensk- og krybeklokke.

VÆrd at vide

Det er nemt at formere større eksemplarer, som har vokset på samme sted i haven i flere år. Planterne tages op af jorden - enten før eller efter blomstring - og deles forsigtigt med en skarp kniv. Hver del med mindst tre til fem skud plantes med det samme.De alsidige klokker

Campanula-slægten er stor og rummer nærmest 300 arter. Her findes planter med forskelligt udseende: Alt lige fra høje og smalle til tætvoksende og tuedannende. Vildarterne findes hovedsageligt i Europas bjergegne og i Middelhavsområdet. Fra en botanisk synsvinkel er Campanula i nær slægt med Lobelia.

 

Lys: Sol - vandrende skygge
Blomstring: juni - sept.
Højde: 10 - 15 cm.
Jord:Humusrig havejord
 

Mange sorter

Campanula-planteme, med deres næsten uoverskuelige antal af sorter, er repræsenteret i mange haver. En særlig robust stjerneklokke er "Stella" med mørkviolette blomster. Selv hvide sorter findes i handelen: "E. H. Frost" kendetegnes ved en meget rig blomstring.

Plantedoktoren

Stjerneklokke angribes meget sjældent af sygdomme eller skadedyr. Skader, som skyldes voksestedet eller dyrkningen, kan nemt helbredes eller forebygges. Mindskes blomstringen skyldes det ofte utilstrækkelig vanding eller næringsmangel.

Flerårige

Arterne i slægten Campanula er oftest stauder og kun undtagelsesvis enårige.Stjerneklokke har en livslængde på flere år og kan efterhånden danne imponerende tuer eller puder. Den får en maksimal højde på 10-15 cm.

Hvis planten trives for godt og ikke længere kan nøjes med den tiltænkte vokseplads, kan den let beskæres med en saks.

 

billede

Den smukke stjerneklokke trives på kalkholdig jord.

 

Solrigt sted og humusrig jord

Stjerneklokke, som oprindeligt kommer fra Dalmatien, egner sig godt til et solrigt eller halvskyggefuldt voksested.

Den stiller ingen særlige krav til jordbunden, men trives bedst på porøs, humusrig og svag kalkholdig jord med lidt sand iblandet. Med tilstrækkelig vanding vokser stjerneklokken godt, men den tåler også kortere perioder med tørke.

Korte råd
Voksted -
Voksested

Sol til vandrende skygge i stenbede, som kantplante eller på et stengærde. Plant gerne sammen med andre tuedannende planter.

jord -

Jord

Porøs og humusrig havejord, som bør være lidt sand- og kalkholdig. Før plantning gødes med kompost eller NPK-gødning.

pasning -

Pasning

Formeres ved deling. Bedste plantetidspunkt, forår eller efterår. Fjern alt afblomstret og vand regelmæssigt.

billede

De sirlige stjerneformede klokker kan kombineres med andre planter

Gød rigtigt og om efteråret

Det er ofte svært at gøde stjerneklokke, da ingen gødning må havne på bladene. Derfor skal man ikke gøde oftere end en gang om året.

Planten gødes om efteråret, bedst ved at et tyndt lag velomsat kompost strøs over. Ved plantning af nye planter gødes samtidigt, inden de har vokset sig alt for store.

tips

Spraglet farvespil

I selskab med andre lave, tuedannende planter kan forskellige Campanula-arter blødgøre snorlige gange og kanter. Nogle gode selskabsplanter er hvide og svovlgule sorter af stenbræk og hvid pragtarve. Tilhængere af farverige beplantninger kan med fordel sætte stjerneklokke sammen med lyngfloks eller lignende lavtvoksende nelliker.

Plantetidspunkt og dyrkning

Bedste tidspunkt for plantning er i forårs- eller efterårsmånederne. Store pottekultiverede eksemplarer findes i alle planteskoler. Stjerneklokke breder sig let og formerer sig desuden ved selvsåning.

For at planten ikke skal svækkes ved frøsætningen bør man klippe afblomstrede blomster af, helt ned til bladene. Rigelig vanding og regelmæssig beskæring giver mere fyldig og længere blomstring, som i bedste fald kan vare til langt hen på efteråret.

billede

Stjerneklokke er meget smuk, når den vokser på en stenmur.

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Maj-juni: Stjerneklokke plantes i stenbed, i rabat eller på mur i en afstand på 30-40 cm. Jorden forbedres med omsat kompost og der vandes rigeligt før plantning.

Sommer

Juni: Blomstringen begynder.
Juli-aug: Afblomstrede stængler klippes af over de grønne blade. Regelmæssig vanding og lugning fremmer væksten og blomstringen.

Efterår

September: De sidste blomster springer ud.
Oktober: Når planten er afblomstret kan kraftige eksemplarer deles og plantes om.

Vinter

Nov-febr: Stjerneklokke er en flerårig plante, og den skyder nye kraftige skud om foråret. I meget kolde vintre er det tilrådeligt at dække med granris.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 20.5.2001
kommentarer ?

FastCounter by bCentral