Katost
(Malva)

billede  

Digterens yndlingsblomst

Katost har altid været værdsat af digtere. En af de mest berømte var den tyske digter Goethe. Men selv hos bønderne blev planten meget hurtigt populær.

Katostfamilien (Malvaceae) med sine ca. 1000 arter, har fået sit navn efter slægten Malva. Slægten omfatter 40 arter. De kan enten være enårige eller stauder, men kun et fåtal af dem egner sig til vore haver. De hører, hjemme i de tempererede egne, fra Nordamerika til Nordafrika og fra Europa til Asien.

VÆrd at vide

Det lidet tiltalende navn "katost" er båret af de fleste hjemlige malva-arter. Navnet refererer til frugterne, som ligner små ostestykker. Før i tiden, og måske også i dag, er de yndet legetøj for børn.Moskus-katost

En af de smukkeste katostarter er Moskus-katosten (Malva moschata), den er samtidig den mest anvendte i vore haver. Det er en staude, som bliver 60-80 cm høj. stænglerne er rigt forgrenede og grundbladene er kredsrunde og håndlappede. Stængelbladene er fint hånddelte. Blomsterne er sart lysrosa med en svag moskusagtig duft-

Den lange blomstring fra juni til september gør den til en værdifuld plante, både i staudebedet og i blomsterengen. Den er som de øvrige katostarter en god snitblomst.

I handelen findes bla. sorten "Alba" med graciøse, hvide blomster. Dens form og blomstringstid er som hos vildformen.

 

Lys: Sol - halvskygge
Blomstring: juni - sept.
Højde: 60 - 200 cm.
Jord: havejord
 

Til beskyttelse mod ulykker

Rosen-katost (M.alcea} er en gammel kulturplante. Den findes omtalt i lægebøger fra 1500-tallet. Før i tiden kunne man købe den på apoteket.

Man mente at den kunne helbrede øjensygdomme og man bar den også som amulet omkring halsen til beskyttelse mod ulykker.

De slimholdige blade blev brugt som omslag, efter at de var blevet lavet til en klæbrig masse.

Rosen-katosten, der bliver op til 1 m høj, har 5-7 fligede blade. De smukke blomster er rosafarvede og har en diameter på op til 6 cm.

Arten hører hjemme i Europa, på samme steder som moskus-katosten, men til forskel fra denne foretrækker rosen-katost en kalkholdig jord.

Sorten "Fastigiata" , der bliver op til 80 cm høj, dyrkes i mange haver. Sammen med et- og toårige planter blomstrer den hele sommeren til hen i august måned med sine dybt rosafarvede blomster. Trives den på sit voksested kan den frøformere sig selv.

Plantedoktoren

Samtlige katostrter er robuste og bliver sjældent angrebet af sygdomme og skadedyr. Derimod trives de ikke på et fugtigt eller vådt voksested. Får de ikke tilstrækkeligt med næring eller står de for tørt, kan de angribes af svampesygdomme. Er jorden bare porøs og indeholdende en smule humus vil katost-arterne blomstre frodigt hele sommeren.

billede

Malva silvestris, Almindelig katost

Formering
Alle Malva-arter frøformeres og sås direkte på friland. De hårdføre arter kan formeres ved deling forår eller efterår.

Korte råd

Voksted -
Voksested

Blomstereng og vildhave, på skråninger og i afskæringshaven som snitblomst. Sol til halvskygge. Egnet foran buske og træer.

jord -

Jord

Næringsrig og relativ tør, porøs jord. En mager jord gødes før plantningen. Rosenkatost trives på en kalkholdig jord.

pasning -

Pasning

Alle arter er meget nemme planter. Den almindelige katost kan dog også vokse på en saltholdig jord. Vand efter behov og gød med måde. Formering ved frø.

Malva Moschata, "Alba" sammen med kattehale

Kransblomstret katost
Malva verticillata

En sjælden art M. verlicillata. Den stammer fra Østasien, måske fra Kina. Den forekommer dog også i det sydlige Europa.

Den er etårig, men bliver til gengæld op til 2 m høj og har smukt krusede blade. De hvide blomster med rosa kanter står i blomst hele sommeren. Blomsterne er placeret i tætte klynger. Grundet sin hurtige vækst kan den bruges på steder hvor man ønsker at skjule noget der er knapt så kønt, som f.eks. kompostbunken eller affaldsspanden.

I den landligt prægede have
Til slut skal nævnes den almindelige katost, Malva sylvestris. Stænglerne bliver op til 150 cm høje og er næsten nøgne. Blomsterne, med en diameter på 5 cm, sidder flere sammen i bladhjørnerne.

Kronbladene er hjerteformede og har en rød streg. Også denne katost dyrkedes førhen i landlige haver, som lægeurt og prydplante. Herfra blev den spredt og senere forvildet.

tips

Smukke kombinationer

Moskus-katosten kan sættes sammen med både hjemlige og eksotiske arter. Prøv f.eks. skov-storkenæb (Geranium silvaticum, "Mayflower"), Rank potentil (Potentilla recta "Warrenii") eller den smukke gulblomstrende skovvalmue (Meconopsis cambrica).

 

billede

Stærkt rosafarvede blomsterbuske kendetegner moskus-katosten

ÅRSKALENDER

Forår Sommer Efterår Vinter
Forår

Etårige og hårdføre arter sås direkte på voksestedet. De flerårige arter deles nu. Alle katost-arterne foretrækker lidt NPK-gødning om foråret.

Sommer

Blomstringen starter i juni. Hele sommeren springer de pastelfarvede blomster ud og de besøges flittigt af bier og insekter. Vand efter behov, især i tørre perioder.

Efterår

Efterhånden dannes der færre blomster. Kun rosen-katost fortsætter sin blomstring frem til den første frost. Herefter visner bladene. Nu skæres stænglerne af og lægges på kompostbunken.

Vinter

Samtlige arter er vinterhårdføre og behøver ingen dækning.Ved hjælp af den kraftige rodstok overvintrer planten under jorden. På et godt voksested vil planten kunne så sig selv.


kildemateriale Blomstrende Fritid
Opdateret d. 20.5.2001
kommentarer ?

FastCounter by bCentral