Når naturområder anvendes til landbrug eller bebygges, bliver der mindre og mindre plads til biodiversiteten. Ikke i Danmark hjemmehørende eller måske endda invasive plante arter og klimaforandringer er ret store trusler mod vores biodiversitet.

 

Biodiversiteten består i at der er en mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, og hvad der ellers omgiver os. Hvis findes også optræder mange forskellige arter, bliver biodiversiteten automatiks høj, mens vi ser den er lav, hvis der kun optræder få arter. Når arter forsvinder fra områder impliceret iltsvind, falder biodiversiteten, desværre det kan tage nogle år, før alle de arter, der forsvandt, måske vender tilbage igen.

 

Vi skal samtidig kigge på, hvordan periodevise oversvømmelse påvirker biodiversiteten - altså hvor nogen forskellige typer planter, måske kan leve i området. En rapamark eller roemark indeholder millioner af planter af en bestemt art, det betyder at biodiversiteten er ekstrem lille, eftersom fx raps er den eneste slags plante, der findes efter ukrudsbekæmpelse på den eller anden måde.

 

Der er en del planter, som har været hjemmehørende i hundredvis af år, og som er udmærket bud på planter, hvad kan dyrkes i haven, for at øge biodiversiteten:

 

Derudover kan biodiversiteten nemt være med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til i den hensigt at regulere klimaet en smule. Findes også mange positive ting at vinde, både for os mennesker og for naturen i sin helhed, ifald vi gør noget alt for at øge biodiversiteten til haven. Ifølge WWF er biodiversiteten i tyk tilbagegang på det meste af klode, det er altså ikke kun i Danmark og bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr samlet beset falder og falder stadig og vil gøre det mange år endnu hvis vi ikke gør noget samlet på verdensplan.

 

Ved hjælp analyser i vand kan vi på den måde kortlægger biodiversiteten i vandmiljøet og det vil på sigt være til gavn for liv i fersk- og havvand. På den måde evner vi alle gøre at en bedre  indsats for vores grundvand, for biodiversiteten og alt for vores egen sundhed.

 

Du kan altså på egen hånd være ophavsmand og skabe et godt skjulested for smådyr og insekter, det kan også være et levested, i højner på din egen grund, og på den måde øge biodiversiteten i jeres haver. Hop ud i det, omlæg et slået græsareal, fjern græsset eller lad græsset gro, hvordan du kan bidrage og være delagtig til biodiversiteten, og få noget flot at se på, mens du bidrager på den måde til et øget plante- plus dyreliv. Urørt skov bidrager til biodiversiteten, fordi skovens varierede miljø er plakatfuld af levesteder for truede planter og dyr.

 

Evaluerer vi sammen med dem vi kender, naboer på facebook og hvor vi ellers mødes og til sidst sammen med WWF hvert år Danmarks præstation for biodiversiteten kan vi fremskaffe en slags Biodiversitetsbarometeret. Vi kan på den måde skabe et projekt Biodiversitet hvorledes vi i samarbejde med lokslområdet og i nærområder, det sker allerede i Københavns og Aarhus der mange gange årligt indsamler data om biodiversiteten og udviklingen i.

 

En af de faktorer, er at der findes også mange med til i den hensigt at true biodiversiteten på alle de danske heder, er reserve af dødt organisk materiale. Der udkom en rapporten ”Bevarelse af biodiversiteten”. Rapporten indeholder beregninger af og har forsøgt at estimerer minimumsindsats for biodiversiteten i de danske områder, hvis den nuværende biodiversitet skal forøges eller i det mindste bevares .

 

Biodiversiteten evner også at leverer til  økosystemtjenester, hvad er grundlaget for økonomi når vi snakker om Biodervisitet, er det noget vi selv skal betale eller kommer der tilskud, det er også vigtig at tale om hvad jorden ellers kunne have været brugt til. Forringelse og tab af biodiversiteten udgør en vis fare for nogle tjenester så som landbrug og fiskeri.