Acidanthera
(Acidanthera bicolor)
lkn032

Smuk som en orkide

Som eksotiske sommerfugle svæver acidantheras smukke blomster hen over de græslignende blade. De stiller næsten de samme krav som gladiolus, men er mindre og egner sig til brogede beplantninger.

De omkring 25 forskellige Acidantheraarter hører hjemme på Mellem- og Sydafrikas tørre savanner. Disse frostfølsomme planter plantes om foråret på vore breddegrader og skal tages op af jorden om efteråret.

Kun en art har taget springet ind i vores haver. Det er acidanthera (Acidanthera bicolor) fra Etiopien. Arten førtes til Europa år 1930 af den engelske planteavler Perry. Særlig smuk er varieteten A. bicolor var. murielae med meget store blomster, som i bunden har kastanjerøde pletter. Den er også noget mere hårdfør end hovedarten.


INDKØBSTIPS
I handlen findes næsten udelukkende varieteten murielae. Ved fornyet krydsning med vildarten er der fremkommet yderligere en smuk art: A. x tubergenii "Zwanenburg" , med store knolde og særlig tidlig blomstring.


Stive blade

På de stive, sværdformede blade kan man se, at acidanthera tilhører sværdliljefamilien. Et andet typisk kendetegn er de runde, svagt forgrenede stængler, hvorfra blomsterne springer ud på tynde aks. På hver stængel sidder op til seks blomster.


Lys: Sol-halvskygge
Blomstring:Juli-sept
Højde: 60 - 100 cm.
Jord: Havejord

Hvide stjerneblomster

Blomsterne har lange, smalle og bøjede rør, som bliver tykkere og afsluttes med seks spidse blosterblade, som sidder i stjerneform. De op til ti cm brede stjerneblomster er helt hvide med en kastanje- til purpurrød tegning i midten. Selvom blomsterne ligner gladiolus giver de ikke det samme massive indtryk, men virker mere sirlige og lette.

Andre interessante detaljer er den fremstående griffel og de påfaldende spidse støvknapper, som også har givet arten dets botaniske navn (Acidanthera af akis = spids og anthera = støvknap).


PLANTEDOKTOREN

Acidanthera trives ikke på alt for tunge og våde jorde. Rødderne dør, bladene visner og bliver brune. Nogle gange kan knoldene også angribes af svampe. I så fald er den bedste opskrift omhyggeligt at løsne jorden og tilføre sand eller løs, vel formuldet kompost. Mod fortættede jordlag længere nede i jorden kræves dræning.Kraftig vellugt

De skønne blomster afgiver en kraftig duft som virker særlig tillokkende på natsommerfugle.
Om aftenen kommer sommerfuglene i store skarer og bestøver blomsterne. For at kunne få størst glæde af duften kan man plante acidanthera i nærheden af en siddeplads, ved terrassen eller pergolaen. Det er en smagssag om man vil bruge den som snitblomst, da det ikke er alle der tåler den kraftige duft.


lkn0322

I handelen er varieten murielae mest almindelig


Løglignende knolde

Acidanthera har løglignende knolde, som plantes om foråret efter de sidste frostnætter. Forinden bør jorden løsnes og forbedres med kompost eller bladjord. Plantes knoldene i maj på et solrigt og varmt sted, i ca. ti cm's dybde, kan de første blomster beundres i slutningen af juli, begyndelsen af august.

Ved plantning skal man forsigtigt klemme løgene. Føles de bløde eller er de dækket af skimmel, skal de straks kasseres. Bedste resultat får man, hvis man forspirer knoldene indendørs i april og herefter planter dem ud, når risikoen for frost er ovre.

Plant i grupper

Acidanthera kan vokse både i fuld sol og i halvskygge. De står godt til en baggrund af mørke nåletræer eller større buske. De kan også dyrkes i større krukker eller andre egnede beholdere, under forudsætning af, at de med jævne mellemrum får en sjat fuldgødning.

De kommer også til deres rette i brogede staudebede. Plant altid acidanthera i grupper på omkring ti knolde. Så kommer de sirlige blomster bedst til deres rette.

 

Korte Råd
Voksted -
Voksested

Til plantning i grupper på varme, solrige steder. Grupper med kun acidanthera eller i kombination med andre sommerblomster. .

jord -
Jord

Plant kun i porøs, vandgennemtrængelig havejord for at forebygge knoldråd. Jorden forbedres med vel formuldet kompost.

pasning -
Pasning

Knoldene plantes efter sidste nattefrost og tages op af jorden før den første frost. Overvintres tørt. Formeres ved sideknolde.

lkn0323

Farvestærke blomster fremhæver acidantheras hvide farve.TIPS


Tidlig blomstring

En måde at få knoldene til at blomstre tidligere på, er ved at forspire dem indendørs eller i en drivbænk fra og med april.
Fire til seks knolde sættes i en 15-centimeterskrukke, dækkes med fire cm jord og opbevares ved en temperatur på 15-18° C. I slutningen af maj/begyndelsen af juni foretages udplantning på friland. Hvis man bare forspirer nogle af knoldene og planter dem ud samtidigt med de andre knolde, så forlænges blomstringstiden.


Overvintres varmt

Før den første frost tages knoldene op af jorden. Man lader dem tørre et stykke tid og børster dem rene for jord. De rene og tørre knolde overvintres ved en temperatur på 15-18° C. Man kan anbringe dem lagvis i en pose fyldt med sand eller tørvemuld og herefter lagre dem i et rimeligt varmt rum.

lkn0324
Acidanthera i selskab med jernurt og salvie


Sideknolde

Korrekt passet og på et egnet voksested, kan knoldene blomstre i mange år. I lighed med gladiolus danner acidanthera også sideknolde, som kan pilles fra om efteråret og omplantes følgende år.

 

Try AOL FREE!  500 Hours

ÅRSKALENDER
Forår Sommer Efterår Vinter
 

Forår

I april plantes knoldene indendørs og sættes ud på friland ved månedskiftet i en afstand på 15-20 cm og i omkring ti cm's dybde.

 

Sommer

Varieteten murielae blomstrer allerede i juli. To til tre uger senere viser vildarten sine blomster. Blomsterne er kraftigt duftende, især om aftenen.

 

Efterår

September: Før de første frostnætter skal knoldene tages op af jorden. Man lader dem tørre let, fjerner jorden og opbevarer dem varmt og tørt.

 

Vinter

Dec-febr: Om vinteren opbevares knoldene ved en temperatur på 15-18° C. Ved lavere temperatur bliver væksten dårligere den følgende sommer.


kildemateriale Blomstrende FritidOpdateret d. 3.5.2001
Kommentarer?

FastCounter by bCentral