Giftige planter
Retur til oversigt havt08  

Skønne blomster - farlig gift
Mange haveplanter indeholder virksomme stoffer, der selv i mindre mængder kan give svære forgiftninger. Især når børn leger i haven, skal disse planters farlighed ikke undervurderes

Alt er giftigt - det er kun mængden som afgør, om det er farligt eller ej. Det var noget i den retning Paracelsus skrev allerede for 450 år siden. Disse ord er også sande, når det gælder havens stauder for der er ofte kun doseringen til forskel på om planten er helbredende eller giftig.

Bag mange smukke blomster og blade, og i de forskellige små frø og frugter, gemmer der sig en gift, som ved berøring eller indtagelse kan give forgiftninger.

Ofte drejer det sig om planter, som f.eks. fingerbøl (Digitalis), der har haft stor betydning i både folkemedicin og medicinalindustrien. Den indeholder stoffer som i minimalt små doser har stor terapeutisk betydning, men som i lidt større mængder kan have dødelig virkning.

VIGTIGT

Også mange stueplanter indeholder giftstoffer og er derfor ikke mindre farlige for børn. Til dem hører f.eks. den højt elskede Dieffenbachia (D. maculata), julestjernen (Euphorbia pulcherrima) og vinduesprimula (Primula obconica).

Viden beskytter mod farerne

Blandt de mange tusinde blomstersorter er egentlig giftplanter alligevel sjældne. Derfor er det særlig vigtigt, at vi, og især vore børn, kender de få der er. Manglende viden og uagtsomhed kan let lede til tragiske ulykkestilfælde, der let kunne have været forhindret. Allerede når børnene er små, skal de gøres opmærksom på de farlige og særlig giftige haveplanter.

Giftig beskyttelse

I naturen spiller plantegifte en fremtrædende rolle i plantearternes overlevelseskamp. Planterne beskytter sig mod at blive spist af dyr. Normalt smager alle giftplanter så bittert, at man absolut ikke har lyst til at spise dem, og straks får en fornemmelse af at de er giftige. Især er mange planters næringslagre giftige. F.eks. indeholder alpeviolernes knolde den giftige substans "Cyclamin" , mens resten af planten er giftfri. Også tulipaner og narcisser indeholder farlige stoffer.

Vigtige giftfamilier

Man finder giftplanter i hele planteverdenen. Men der er trods alt nogle plantefamilier, hvor der optræder særlig giftige planter, som også har haft stor betydning for lægevidenskaben. Ofte indeholder arterne i en familie de samme eller ret nærtstående stoffer. F.eks. stammer de vigtigste læge- og giftplanter fra natskyggefamilien (Solanaceau), fra ranunkelfamilien (Ranunculaceau) og fra valmuefamilien (Papaveraceae). Selv hos de hjemlige medlemmer af ranunkelfamilien, som riddersporer, julerose og akeleje hører til, indeholder alle arter mere eller mindre stærke gifte.

havt082

Galnebær (Atropa belladonna) indeholder giftige alkaloider.

Børn og giftige planter

Der er arter som er så farlige at de ikke bør dyrkes i haver, hvor der færdes små børn. Hertil hører f.eks. stormhat (Aconitum), hvis giftstoffer faktisk kan trænge ind gennem ubeskyttet hud. Selv berøring af planten, f.eks hvis man leger med de smukke blålige blomsterhuer, kan give småbørn alvorlige forgiftninger med dødelig udgang. Kun 4 gram af planten (alle dele) kan tage livet af en voksen.

Andre yderst giftige haveplanter, er den smukke fingerbøl (Digitalis), høsttidløs (Colchicum autumnale) og den sorte bulmeurt (Hyoscyamus niger). Der findes her nederst på siden en opstilling med de farligste giftstauder.

TIPS

Husk giftplanterne

Gennemgå de giftige planter i haven og den nære natur, så De kan huske nøjagtig hvordan de ser ud. Kun når man selv kender giftplanterne nøje, kan man videregive sin viden til børnene på en forsvarlig måde.

 

havt083

Fingerbøl (Digitalis) danner herlige blomsteraks..

 

Førstehjælp

Hvis man trods alle forholdsregler pludselig står med en forgiftet person, kan hurtig hjælp være livsnødvendig. Allerede ved den mindste mistanke om forgiftning skal man tage til læge eller sygehus. Forhold Dem roligt og beskriv nøje hvilke forgiftningstegn der har optrådt (svedeture, opkastninger, kvalme, kramper, etc.)

Følg lægens råd

Ofte drejer det sig om minutter, når man skal have giftvirkningen ud af kroppen ved f.eks. at give en modgift. Giv frem for alt aldrig alkohol eller mælk til en person, hvis De har mistanke om forgiftning, for de to ting kan forstærke giftvirkningen. Det er også yderst vigtigt for lægen at kende årsagen til forgiftningen. Tag planten med i en plastpose. Det hjælper lægen til at finde den rigtige behandlingsmetode.

Særlig giftige planter,
der kun efter nærmere overvejelser bør plantes i haven
a) Overordentlig giftige planter
Stormhat
(Aconitum-arter)
alle plantedele specielt knoldenesvedanfald, opkastning, krampe, hjertestop
Galnebær
(Atropa belladonna)
alle plantedele specielt bær"høj", hallucinationer, krampe, åndedrætslammelse
Dansk ingefær
(Arum maculatum)
alle plantedele specielt frugteropkast, krampe, hjerteforstyrrelser
Gifttyde
(Cicuta virosa)
alle plantedelekrampe, død ved kvælning
Skarntyde
(Conium maculatum)
alle plantedelelammelse begyndende i benene, kvælning
Høsttidløs
(Colchium autumnale)
alle plantedeleKvalme, opkast, diarre, kvælning
Fingerbøl
(Digitalis-arter)
alle plantedele specielt roden Kvalme, hjertesvaghed, kollaps
Bulmeurt
(Hyoscyamus niger)
alle plantedelefortumlet/ør, bevistløs
Pigæble
(Datura-arter)
alle plantedeletør mund, hallucinationer, åndedrætslammelse
b) Stærkt giftige planter
Hundepersille
(Aethusa cynapium)
alle plantedelekrampe, død ved kvælning
Kærmysse
(Atropa belladonna)
alle plantedeleopkast, krampe, hjerteforstyrrelser
Liljekonval
(Convallaria majalis)
alle plantedeleForstyrrelser i mave og tarm
Ridderspore
(Delphinium-arter)
alle plantedeleSom stormhat, men svagere
Vortemælk
(Euphorbia-arter)
alle plantedeleUdslet, mavesmerter, kvalme, kollaps
Julerose
(Helleborus-arter)
alle plantedeleKvalme, hjertesvaghed, kollaps
Natskygge
(Solanum-arter)
alle plantedele specielt roden opkast, lammelser
c) Giftige planter
Hvid anemone (Anemone nemorosa), akeleje (Aquilegia-arter), engkabbeleje (Caltha palustris), giftsalat (Lactuca virosa), kobjælde (Pulsatilla vulgaris), ranunkeler (Ranunculus-arter), bidende stenurt (Sedum acre), løvetand (Taraxacum-arter), engblomme (Trollius-arter), sommerhyld (Sambucus ebulus) m.fl.


kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 23.2.2004
Copyright © 2004 Leif Johansen, All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium
without express written permission of Leif Johansen is prohibited.

kommentarer ?