Træer i baljer
Retur til oversigt Træer i baljer havt03  

Træer som potteplanter

Smukke kar, baljer og plantekasser er ikke blot fine til sommerblomster de kan også bruges til træer og buske, og på den måde virke både dekorative og særprægede

Næsten alle hjemlige og eksotiske træer og buske kan vokse i årevis uden problemer i forskellige beholdere. Der gælder nemlig for dem det samme princip som for japansk bonsai: Når rødderne holdes korte, forbliver træerne små og passende til beholderen.

Minitræer er ideelle for alle, som ikkehar have, men som alligevel vil have glæden af træer og buske i de nære omgivelser. På balkon og terrasse vokser selv de hjemlige træer problemløst og giver minimalt arbejde. De mest robuste skal ikke en gang overvintre inde.

 

havt032

Minitræer kan endda plantes i altankasser


Størrelsen bestemmer

Hvor stort sådan et træ i balje skal være, bestemmer man selv. Det afhænger nemlig af beholderens størrelse. Jo mindre plads, der er til rødderne, jo mindre vand og næring kan de optage og desto langsommere og svagere vokser træet eller busken.

Beskæring, tilplantning og pasning af træerne er noget lettere end ved bonsai planter. Når først en plante er placeret, giver den ingen problemer, hvis man blot vander og en sjælden gang beskærer.

Egnede beholdere

Alle beholdere, der har plads nok til rødder og drænlag, egner sig til at plante træer i. Det er blot et spørgsmålom smag, om beholderen skal være af træ, ler, eternit, plastik, beton eller andre materialer. Det nemmeste er dog at vælge relativt lette materialer, hvis planten skal overvintre inde og derfor skal transporteres. Man må under ingen omstændigheder glemme at sørge for godt dræn i beholderen.

Bunden dækkes med omkring en håndsbredde grus eller Leca, der er særlig let. Oven over drænlaget lægges et stykke undervandingsdug eller et andet vandgennemtrængeligt materiale. Derved hindrer man, at jorden løber ned og fylder mellemrummene mellem drænmaterialet op.

Drænlaget er vigtigt, fordi det forhindrer stående vand i jorden. Overskydende vand synker ned i drænlaget og løber til sidst ud gennem afløbshullet i beholderens bund. Så ved man, at rødderne altid kan ånde, og der er ingen fare for rådne rødder.

 

Træbaljer og halve tønder egner sig godt.

Luftig jord

Jorden til beholderen skal være let og luftig. Ellers sætter jorden sig og bliver hård. En blanding af kompostjord, havejord og sand er velegnet til de fleste træer og buske. Hvis man ikke selv blander jorden, kan man naturligvis købe færdig plantejord.

TIPS


Pas på vægten

Hvis De vil have baljetræer på en altan, er det klogt at undersøge, hvor meget den kan bære. Tilplantede containere kan være ganske tunge. Man kan gøre dem lettere, hvis man vælger lette beholdere og jordblandinger med styroporkugler.

Tilplantning

Træer plantes i beholderen i en dybde til rodhalsen. Planter, som ikke har været i container eller har klump, skal have rødderne skåret tilbage før plantning. Man korter rødderne med ca. en tredjedel og fjerner straks de afklippede dele.

Ikke for meget jord

Fyld dog ikke for meget jord i beholderen. Der skal være ca. 2-3 cm op til kanten, så der også er plads til at vande. I bunden stikkes nu en stok, som træet bindes fast til. Den skal blive i baljen, indtil baljen er fuldstændig gennemvokset med rødder. Efter plantningen vandes jorden godt igennem, og baljen stilles på et sted, som passer til plantens livskrav. Baljen skal dog ikke stilles på en alt for forblæst plads, for en kraftig vind kan let vælte både balje og træ.

Solelskende planter som fyr, frugttræer og roser får en plads mod syd. Skyggeelskende arter stilles mod øst eller nord. Til dem hører f.eks. rhododendron, efeu og taks. Vælg planteart efter stedet, hvor De vil have en baljeplante.

Køb kun unge planter

Jo yngre et træ eller en busk er, når den plantes i en balje, jo bedre. Ældre træer tåler omplantningen væsentligt dårligere, fordi de gennem flere år har vænnet sig til en bestemt vokseplads. Køb helst containerplanter fra en planteskole, fordi de giver færrest problemer.

Hjemlige plantearter skal normalt ikke beskyttes mod vinterfrosten. De kan overvintre i det fri i deres baljer. Eksotiske og mere sarte træer skal beskyttes med boblefolie, halmmåtter eller andet og stilles i et frostfrit rum i vintertiden.

havt035

Usædvanligt, men absolut muligt: Rhododendron i balje.


Beskæring af toppen

Grene og kviste skæres tilbage til ca. halvdelen. Så skyder planten på ny og danner krone. Samti- dig er denne beskæring en gunstig lejlighed til at øve indflydelse på kro- nens form. Afkort strit- tende grene ca. 1 cm over en knop, som kan danne grundlag for en ny gren. Skuddene vokser nu bort fra stammen og danner en let og smuk bred krone. Grene, der vokser stejlt opad eller indad, fjernes fuldstændig. Når planten er placeret i baljen, skal jorden trykkes fast, så der er hold nok på træet.


TRIN FOR TRIN
1

Planter uden container eller klump skal have rødderne beskåret med en tredjedel og grenene skåret halvt tilbage. Laven jordblanding af kompost, havejord og sand.

1

havt036

2

havt037

2

Stil træet over drænlaget, fyld jord i, ryst træet let på plads og tryk jorden godt fast, så den kommer helt ind mellem rødderne. Fyld ikke beholderen helt op. Lad de øverste 2-3 cm være fri for jord, så der også er plads til at vande.

3

Det varer ikke længe, før træet har vænnet sig til balje-livet og begynder at vokse.

3

havt038

4

havt039

4

Blomstrende planter som Chrysanthemum og lyng giver baljen farver efter løvfald.

 


kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 23.2.2004
Copyright © 2004 Leif Johansen, All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium
without express written permission of Leif Johansen is prohibited.

kommentarer ?