Ampler
Retur til oversigt havt01  

Ampler med blomster er der altid plads til

Ampler med søde planter hører til på altan og balkon, i havens træer eller på garagemuren,
man kan altid finde plads til hængeplanter

Hvis pladsmangel er den største hindring for at pynte med blomster på den lille altan, eller hvis man gerne vil gøre noget ekstra for et lidt kedeligt hjørne, en bar mur eller lign., så skal der blomsterampler til. Den store fordel ved ampelplanter er deres fleksibilitet. De behøver ikke at hænge samme sted hele sommeren, man kan altid flytte den krog, amplen hænger i.

Stort set alle hængende, overhængende eller klatrende planter er velegnede til ampler, for man kan lige så let finde en plads til de planter, der kræver fuld sol, som de der kræver skygge.

Når en ampel hænger frit, egner den sig specielt til planter, der kræver god plads omkring sig eller som vokser raskt i bredden. Ved at kombinere flere ampler kan man opnå en særlig fin virkning. På et trappegelænder kan man f.eks. hængeamplerne trinvist. Eller man kan anbringe mange blomsterkurve over og underhinanden på en læmur eller et stakit, så det ser helt overdådigt ud.

VÆRD AT VIDE

Da planter i ampler har meget mindre jord, end når de gror i haven, tørrer de lettere ud på varme sommerdage. Derfor skal de regelmæssigt vandes og oftere kontrolleres. Om efteråret er amplerne som de første truet af frosten, fordi kulden lettere trænger ind gennem pottesiden end ned i havejorden. Planterne skal tages indenfor i god tid.


Mange forskellige former og størrelser

Et spørgsmål om materialer Der findes mange forskellige ampler i handelen. Lettest er det at købe nogle af de tov(jute)ophæng, som man kan hænge forskellige potter og skåle i. Så kan man nemlig bruge hvad man har. Nogle ampler laves af ler og hænger i tov eller kæder. Der findes også flettede kurve - oftest foret med plast - og mange forskellige ampler i plastik. Når man vælger sine ampler, skal man tage hensyn til, hvor stor vægt de skal bære, og hvor de skal hænge. En stor ampel kan blive temmelig tung - og hvis beholderen er af ler, bliver den endnu tungere. En plastikampel eller en flettet ampel vil altid være lettere. Man skalogså se godt på ophænget. Der skal bruges kraftige kroge, som skrues godt op i træet i f.eks. et tagudhæng. Eller hvis det drejer sig om murværk, skal der bores huller, så krogen har et godt fæste.

Hvor stor skal en ampel være?

Det afhænger naturligvis af plantens størrelse. Men amplen skal være stor nok til at rumme så meget jord, at plantens rødder har plads nok til at brede sig lidt, og plads til væde og næring. Ellers klarer planterne ikke de varme sommerdage uden at tørre totalt ud. De smukkeste ampler har en diameter på 30-45 cm. Et passende jordvolumen på 15-20 cm i højden giver planten gode vækstbetingelser.

havt012

Fuchsia "Cascade" er en god hængende sort til ampler.

Til hængende eller klatrende arter

Hængeplanter er naturligvis ideelle til ampler. Når planten kan hænge frit fra beholderen efterlignes dens oprindelige vækstmåde særlig godt. Men amplerne egner sig også fint tiloverhængende eller klatrende planter, som man ellers støtter med bambuspinde eller espalier. Mange stueplanter, som vi dyrker i ampler, egner sig fortræffeligt udenfor i sommertiden. Det drejer sig især om efeu (Hedera), hængebegonier, vin og forskellige Tillandsia-arter.

TIPS


Ideelt til Fuchsier

Fuchsier kan gro som hængende planter i ampler i årevis. Her får de vilkår, som ligner deres oprindelige i det subtropiske Sydamerika, og de vil udnytte pladsen fuldt ud. De kan dog ikke lide træk og skal ikke hænge i brændende sol. Med den rigtige placering, regelmæssig vanding og næring, blomstrer de rigt hele sommeren.


Mange muligheder

Man kan få særlig smukke resultater i større ampler, hvor der både er plads til oprette og hængende arter. F.eks. kan man i amplens rand plante hængepelargonier (tyroler-pelargonier) og hængende Lobelia. I midten plantes f.eks. oprette Begonier eller Pelargonier. Man kan også lade amplens sider blive dækket fuldstændig af pengebladet fredløs (Lysemachia) eller broget Hedera. Pas dog under alle omstændigheder på ikke at fylde amplen alt for kraftigt fra starten, for der skal også være plads til at planterne kan brede sig.

Blå "Marathon" kommer rigtigt til sin ret i en ampel.


Regelmæssig pasning er nødvendig

I varme perioder tørrer jorden hurtigt ud i de relativt små potter (ampler). Der skal undertiden vandes flere gange om dagen. I den egentlige vækstperiode kan der vandes med flydende gødningsopløsning hver dag ca. 1 promille opløsning. Med denne dosering fås der planter med både smukke blade og mange blomster. Uanset om der er huller i bunden af amplen, skal der drænes, så overskydende vand fjernes fra rodzonen. Nogle centimeter Leca eller ral er det bedste. For at forlænge blomstringen er det vigtigt, at man hele tiden nipper visne blomster bort, så derbliver plads til de nye. Hvis gamle blomster bliver siddende, vil planten danne frugter, og det tager på kræfterne, så der ikke bliver kraft til ny blomsterdannelse. Se derfor regelmæssigt til amplerne. Fjern visne blomster og mærk om jorden er tilpas fugtig. Samtidig kan De holde udkig efter angreb af skadedyr, så de kan bekæmpes tidligt.


TRIN FOR TRIN
1

Vælg en egnet ampelstørrelse i et egnet materiale. Sørg for stabile ophæng. Rens ældre beholdere grundigt før tilplantning. Flet-ampler fores med plastfolie med et tilpas antal huller.

2

Allerførst lægges et drænlag i beholderens bund. Drænlaget kan være Leca eller ral. Derefter fyldes ca. halvt op med god blomsterjord.

 

3

Når amplen skal tilplantes, må man stille den et sted, hvor hængeplanterne ikke beskadiges. F.eks. på en træstub eller en blomstersøjle. Plant ikke for tæt. Blomsterne skal have plads til at brede sig.

4

Fyld til sidst jord i even- tuelle mellem- rum og tryk jorden godt til. Nu skal der vandes. Når amplen er dryppet af, hænges den på sinplads.

 


kildemateriale Blomstrende FritidLast updated 23.2.2004
Copyright © 2004 Leif Johansen, All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium
without express written permission of Leif Johansen is prohibited.

kommentarer ?